Çevre Yönetim Birimi Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Orhan Kaya KÖKSALAN
Üye Araş. Gör. Gül BAKIRER
Üye Araş. Gör. Neslihan Abacı
Üye Araş. Gör. Bahar TOPTAŞ
Üye Biyolog Bülent ÇAKAL
Üye Tekn. Yrd. İbrahim   UYAR

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved