Çevre Yönetim Birimi Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Orhan Kaya KÖKSALAN
Üye Doç. Dr. Sibel UĞUR İŞERİ
Üye Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK
Üye Yard. Doç. Dr. Cem İsmail KÜÇÜKALİ
Üye Tekn. Yrd. İbrahim UYAR

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved