Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı

1994 yılında Enstitü bünyesinde kurulan beş Anabilim Dalından biri olan Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, 2008 yılında başvuruda bulunduğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından “Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik”te belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle aldığı çalışma izni ile hayvan tedarik, kullanım ve üretimi konusunda İstanbul Üniversitesi içerisinde tek yetkili merkez haline gelmiştir.

Anabilim Dalının üretim ve saflaştırma laboratuarlarının konvansiyonel nitelikli altyapısı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin desteği ile geliştirilmiş, aynı zamanda genetik ve mikrobiyolojik tanımlı hayvanların, spontan hastalık modellerinin barındırma, üretim ve post-operatif bakımı için gerekli teknik donanıma da sahip olmuştur. Anabilim Dalı, yüksek lisans programı ile birlikte deney hayvanı kullanım kursları düzenlemek suretiyle akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyon

Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere uluslararası standartlara uygun koşullarda laboratuar hayvanlarının barındırılmasını, bakımını ve üretimini sağlamak, deneyimli akademik ve personel kadrosuyla katkıda bulunduğu deneysel metotlarla birlikte üniversitelerin ve araştırma kurumlarının hizmetine sunmaktır.

Vizyon

Kendi alanında öncü olma özelliğini ve bilimsel saygınlığını korumak, sahip olduğu altyapıyı, teknik desteği ve eğitim hizmetini daha da geliştirerek araştırmacılara yeni araştırma olanakları sağlamaktır.

Anabilim Dalı Başkanı

Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK

Akademik Kadro

Yard. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK

Dr. Rivaze KALAYCI

Vet. Hek. Fatma TEKELİ

Araş.Gör. Canan UĞUR YILMAZ

Araş.Gör. Gül BAKIRER ÖZTÜRK

Personel

Gökhan ORUÇ

Hasan YILDIZ

Turabi SÖĞÜT

Ahmet KODAY

Tazebey KOÇAK

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved