Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu Organizasyon Komitesi

Organizasyon Komitesi Eş Başkanları

Prof. Dr. Berrak YEĞEN

Prof. Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof. Dr. Mehmet KAYA

Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK

Prof. Dr. Uğur ÖZBEK

 

Organizasyon Komitesi

Yard. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK

Dr. Rivaze KALAYCI

Vet. Hek. Fatma TEKELİ

Araş. Gör. Dr. Gül BAKIRER ÖZTÜRK

Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved