Komisyonlar ve Komiteler

                                                                                                                                

İ. Ü.   AZİZ SANCAR

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2017 YILI KOMİSYONLARI

 

 

1-  SATINALMA KOMİSYONU

 

Başkan Doç. Dr. Neslihan ABACI
Üye Doç. Dr. Umut KÜÇÜKSEZER
Üye Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ
Üye Araş. Gör. Zeliha EMRENCE
Üye Uzm. Dr. Vuslat YILMAZ
Üye Bil. İşl. Emrah MANTARCI
Üye Memur. İbrahim ÖZTÜRK
Üye Bil. İşl. Ahmet TEMİZ

 

 

2- PİYASA ve YAKLAŞIK MALİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 

Başkan Doç. Dr. Suzan ADIN ÇINAR
Üye Doç. Dr. Kaya KÖKSALAN
Üye Doç. Dr. Ayşe Evrim BAYRAK
Üye Araş. Gör. Dr. Güldal İNAL GÜLTEKİN
Üye Araş. Gör. Dr. Nurcan ORHAN
Üye Araş. Gör. İlhan TAHRALI
Üye Bil. İşl. Emrah MANTARCI

 

 

3- MAL VE HİZMET ALIMI MUAYENE VE KABÜL KOMİSYONU

 

Başkan Prof. Dr. Hülya YILMAZ AYDOĞAN
Üye Doç. Dr. Sibel UĞUR İŞERİ
Üye Yard. Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN
Üye Yrd. Doç. Dr. Feyza Nur TUNCER
Üye Uzm. Dr. Nilgün AKDENİZ
Üye Uzm. Dr. Özlem TİMİRCİ KAHRAMAN
Üye Dr. Rivaze KALAYCI
Üye Araş. Gör. Canan Aysel ULUSOY

 

 

4-  KALİTE VE STANDARDİZASYON KOMİSYONU

 

Başkan Prof. Dr. H. Arzu ERGEN
Üye Prof. Dr. Bedia ÇAKMAKOĞLU
Üye Prof. Dr. Burçak VURAL
Üye Araş. Gör. Dr. Filiz GÜÇLÜ GEYİK
Üye Araş. Gör. Dr. Metin Yusuf GELMEZ
Üye Uzman Dr. Özlem TİMİRCİ KAHRAMAN
Üye Memur Murat ALKAN
Üye Bil. İşl. Ahmet TEMİZ
Üye Bil. İşl. Nutfiye K. YILMAZ

 

 

5-   PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

Başkan Prof.  Dr. Elif ÖZKÖK
Üye Prof. Dr. Ş. Ümit ZEYBEK
Üye Doç. Dr. Müge SAYİTOĞLU
Üye Doç. Dr. Esin ÇETİN
Üye Araş. Gör. Dr. Gül BAKIRER
Üye Bil.İşl. .Ahmet TEMİZ

 

 

6-   KONTROL TEŞKİLATI

 

Başkan Doç. Dr. Sema Sırma EKMEKÇİ
Üye Uzm. Dr. Zeynep Gamze GÜVEN
Üye Araş. Gör. Dr. Canan CACINA
Üye Bil. İşl. Ahmet TEMİZ
Üye Bil. İşl. Fehmiye DEMİRCİ
Üye Memur İbrahim ÖZTÜRK
Üye Tekn. Yrd. İbrahim UYAR

 

 

7-  TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

 

Bil. İşl. Emrah MANTARCI

 

İ. Ü. AZİZ SANCAR

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2017 YILI KOMİTELERİ

 

 

1-  DEĞER TESPİT, SAYIM VE İMHA KOMİTESİ (Ayniyat-Demirbaş)

 

Başkan Prof. Dr. Şakir Ümit ZEYBEK
Üye Prof. Dr. Nihan ÜNALTUNA
Üye Araş. Gör. Dr. Filiz GÜÇLÜ GEYİK
Üye Araş. Gör. Dr. Güldal İNAL GÜLTEKİN
Üye Araş. Gör. Zeliha EMRENCE
Üye Memur  İbrahim ÖZTÜRK
Üye  Bil. İşl. Fehmiye DEMİRCİ

 

 

2-   EĞİTİM KOMİTESİ

 

Başkan Prof. Dr. Bedia ÇAKMAKOĞLU
Üye Doç. Dr. Müge SAYİTOĞLU
Üye Doç. Dr. Suzan ADIN ÇINAR
Üye Yrd. Doç. Dr. Selçuk SÖZER TOKDEMİR
Üye Uzm. Dr. Vuslat YILMAZ
Üye Uzm. Dr. Özlem TİMİRCİ KAHRAMAN
Üye Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ

 

 

3-    TS EN ISO 15189 TIBBİ LABORATUVARLAR KALİTE VE YETERLİLİK KOMİTESİ

 

Başkan Prof. Dr. Burçak VURAL
Üye Prof.  Dr. Ali Osman GÜROL
Üye Doç. Dr. Neslihan ABACI
Üye Doç. Dr. Sema SIRMA EKMEKÇİ
Üye Araş. Gör. Dr. Sema BİLGİÇ GAZİOĞLU
Üye Araş. Gör. Dr. Canan CACINA
Üye Uzm. Dr. Vuslat YILMAZ
Üye Bio. Ayşe ENGİN

 

 

4- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KOMİTESİ

 

Başkan  Prof. Dr. Hülya YILMAZ AYDOĞAN
Üye  Doç. Dr. Umut Can KÜÇÜKSEZER
Üye Yrd. Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN
Üye Yrd. Doç.  Dr. Feyza TUNCER
Üye  Dr. Ferda PAÇAL
Üye Araş. Gör. Dr. Neslihan ÇOBAN
Üye Araş. Gör. Dr. Nurcan ORHAN
Üye Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ
Üye  Sağ. Tekn. Abdullah YILMAZ

 

 

5- ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTESİ

 

Başkan Doç. Dr. Orhan Kaya KÖKSALAN
Üye Doç. Dr. Sibel UĞUR İŞERİ
Üye Yrd. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK
Üye Yrd. Doç. Dr. Cem İsmail KÜÇÜKALİ
Üye Tekn.Yrd. İbrahim UYAR

 

 

6-  E- DERGİ KOMİTESİ

 

Başkan Prof. Dr. Erdem TÜZÜN
Üye Prof. Dr. Şakir Ümit ZEYBEK
Üye Doç. Dr. Sema SIRMA EKMEKÇİ
Üye Doç. Dr. Gaye ERTEN
Üye Doç. Dr. Ayşe Evrim BAYRAK
Üye Yrd. Doç. Dr. Cem İsmail KÜÇÜKALİ
Üye Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK
Üye Araş. Gör.  Dr. Özden HATIRNAZ NG
Üye Bio. Msc. Ümit Yaşar KINA

 

 

7- AYNİYAT VE DEMİRBAŞ SORUMLUSU KOMİTESİ

 

Başkan Prof. Dr. Ali Osman GÜROL
Üye Prof. Dr. İlhan YAYLIM
Üye Yrd. Doç. Dr. Cem İsmail KÜÇÜKALİ
Üye Uzm. Dr. Nilgün AKDENİZ
Üye Uzm. Dr. Zeynep Gamze GÜVEN
Üye Öğr. Gör. Yücel ERBİLGİN
Üye Araş. Gör. Dr. Aris ÇAKİRİS
Üye Bil. İşl. Fehmiye DEMİRCİ

 

 

8- ALET ALIMI VE BAKIM, ONARIM SORUMLULARI KOMİTESİ

 

Başkan Doç. Dr. Esin ÇETİN
Üye Araş. Gör. Dr.  Aris ÇAKİRİS
Üye Araş. Gör. Dr. Canan CACINA
Üye Araş. Gör. Dr. Gül BAKIRER ÖZTÜRK
Üye Araş. Gör. Canan Aysel ULUSOY
Üye Tekn. Mustafa MUTLU

 

 

9- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ KOMİTESİ

 

Başkan Prof. Dr. Oğuz ÖZTÜRK
Üye Prof. Dr. Ali Osman GÜROL
Üye Doç. Dr. Orhan Kaya KÖKSALAN
Üye Uzm. Veteriner Hek. Fatma TEKELİ
Üye Araş. Gör. Dr. Gül BAKIRER ÖZTÜRK
Üye Hemşire Tolgahan KARADAŞ
Üye Hemşire  Hülya ŞAYİR
Üye Tekn.Yrd. İbrahim UYAR

 

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved