Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Başvuru

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrenci Kabulü Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için; Lisans derecesine sahip olmak, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak ve ilânda yazılı süre içinde İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne başvurmak gerekir. ALES veya eşdeğeri sınavdan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre İstanbul Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği puanı almış olmaları ve KPDS/ÜDS’den veya İstanbul Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri sınavdan bu puan muadili puan almış olmaları gerekir. Adayların; Üniversitenin merkezi yabancı dil sınavından ve KPDS/ÜDS’den veya eşdeğeri sınavdan aldıkları yabancı dil puanı, 100 üzerinden değerlendirme sistemine dönüştürülen puanı ilgili Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne giriş yabancı dil puanı olarak kabul edilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan; lisans derslerinin not ortalamasının, ALES veya eşdeğeri sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkatın toplam not içindeki oranları ile adayın kabulü için gerekli asgari not İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılır. Mülâkat; anabilim dalı başkanının başkanlığında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca belirlenecek üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Daha önce ilân edilmiş bulunan kontenjanlar, en yüksek nottan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenir. Küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam nota sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla lisans derslerinin not ortalaması, yabancı dil sınavı ve ALES veya eşdeğeri sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş’ten az ise, o programda o ders yılı için yüksek lisans öğretimi açılıp açılmamasına Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu karar verir.

Kabul Koşulları Doğrudan kabul için Biyokimya Lisans , Biyoloji Lisans, Eczacılık Lisans (4 yıllık), Genetik Lisans, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyolojik Bölümler Bölümü Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisansına sahip olmak şartları aranır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved