Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Projeler

Uluslar arası Projeler

 1. To characterize the blood-brain barrier in pericyte-deficient Imatinib treated mice using electron microscopy, Department of Vascular Biology, Institution for Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institute, Sweden ile birlikte yürütülmüştür. 2012-2015.
 2. Localization of gold nanoparticles in the brain, The Open University, İngiltere ile birlikte yürütülmüştür. 2013-2015.
 3. Blood-brain barrier integrity in claudin-3 knock-out mice, başlıklı proje Molecular Cell Physiology, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Germany ile birlikte yürütülmüştür. 2012-2015.

Ulusal Projeler

 1. Alzheimer modeli sıçanda kainik asit ile oluşturulan temporal lob epilepsisinin nörovasküler yapılar üzerine etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Devam Ediyor)
 2. Boğa Spermatozoonlarına Yabancı DNA Yüklenmesinde Doğal ve Yapay Biyopolimerlerin Etkinliğinin Araştırılması İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Devam Ediyor)
 3. Klonlama Tekniği ile Transgenik Koyun Embriyolarının Elde Edilmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Devam Ediyor)
 4. Transgenik tavşan üretiminde ICSI-TRANSGENEZİS, ısı ve pronüklear enjeksiyon yöntemlerinin etkinliğinin araştırılması. TÜBİTAK.
 5. Preeklampsi Sıçan Modelinde Lipopolisakkarid ile Oluşturulan Enflamasyonun Beyin Damar Geçirgenliğine Etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 6. Koç sperminin liyofilizasyonu ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 7. Sıçanda oluşturulan preeklamsinin astrositik glial fibriler asidik protein yapımına etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 8. Şizofrenide DNA tamir gen polimorfizminin incelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 9. Nöronların hiperbarik oksijen uygulamasına yanıtı. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 10. Kedi Klonlama. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 11. İnflammatuar barsak hastalığı ile ilişkili belirteçlerin düzeylerinin diyabet hastalarında incelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 12. Farelerde yüksek yağlı diyetle indüklenmiş obezitede, irisin uygulamasının veya egzersizin, termogeneze yol açan proteinler, sitokinler ve overlerde folikül sayısı ve gelişimi üzerine olan etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 13. Prostat kanserli sıçan modellerinde bisfosfonat ve denosumab kullanımına bağlı çene kemiklerinde oluşan osteonekrozda osteopontin, osteokalsin ve parathormon aktivitesinin etkisinin incelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 14. Transgenik koyun elde edilmesi için ICSI TRANSGENESİS yönteminin araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 15. Boğa spermatozoonlarına yabancı dna yüklenmesinde doğal ve yapay biyopolimerlerin etkinliğinin araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 16. Sleeve gastroktemi yapılan sıçanlarda tiroid hormon replasmanının kalan mide anastomozuna etkisi. Bağımsız Proje.
 17. Oral curcumin uygulamasının yağlı diyetle indüklenmiş obez sıçan karaciğerindeki proteomik değişimlere ve oksidan-antioksidan statuse etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 18. Yaban Mersininin Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Kobaylarda Plazma Karaciğer ve Aortada Lipit Düzeyleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 19. Yaban Mersininin Alkolik Karaciğer Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
 20. Aterosklerozun İlaç Kombinasyonuyla Tedavisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved