Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Hizmetleri

Üretim Ve Saflaştırma Laboratuarlarında Mevcut Tür Ve Soyların Satış Fiyatları

Hayvan Türü

Üniversite İçi Birim Fiyatı Üniversite Dışı Birim Fiyatı
Sıçan (Wistar Albino, Sprague Dawley, Wistar Hannover) 20.00 TL 25.00 TL
Sıçan (Gebe) 80.00 TL 100.00 TL
Fare   (BALB/c, C57BL/6J) 12.00 TL 18.00 TL
Fare   (Gebe) 48.00 TL 72.00 TL
Tümör Pasajlı Fare

 

Kobay (Dunkin Hartley)

50.00 TL

 

50.00 TL

50.00 TL

 

60.00 TL

Tavşan (New Zelland) 75.00 TL 100.00 TL
Hizmet Türü Birim Fiyatı
Laboratuvar Hayvanı Anestezisi 6.00 TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti (fare-sıçan )üniversite içi 0.1 TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti(fare-sıçan) üniversite dışı 0.2TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti ( tavşan- kobay ) üniversite içi  0.2TL / hayvan başına
Post-op bakım ücreti ( tavşan- kobay ) üniversite dışı  0.4TL / hayvan başına
Lab. Hayvanlarında kan alma ve enjeksiyon 1 TL / hayvan başına
Lab. Hayvanlarında ejekülat örneği alma 3 TL / hayvan başına
Lab. Hayvanlarında vajinal smear 3 TL / hayvan başına


http://www2.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2012/09/I.U.HADYEKBasvuruFormuSon.doc
Not: Laboratuvar hayvanı istemlerinde Etik Kurul Onayı alınmış olması ön koşuldur. Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı Laboratuar Hayvanı Üretim Bölümü; üniversite dışı talepleri ancak üretimde fazlalık olması durumunda değerlendirmeye alacaktır. İstanbul dışından gelen taleplerde hayvanlar, özel taşıma kafeslerinin geri gönderilmesi ve nakliye ücretlerinin alıcaya ait olması koşuluyla bölümümüzden temin edilecektir .

Anabilim dalımız laboratuar hayvanları üretimini yüksek standartlara ulaştırmayı, araştırmalara uygun, yeterli sayıda, kaliteli ve sağlıklı deney hayvanı üretip yetiştirmeyi hedeflemektedir. Deneysel araştırmalarda yeni metotların geliştirilmesi ve bu metotların araştırıcıların kullanımına sunulması amaçlanmaktadır.

Rutin Faaliyetler Tavşan, kobay, sıçan, ve fare türlerine ait çeşitli soyların barındırılması, üretimi ve saflaştırılması

Üretim ve Saflaştırma Laboratuarlarında mevcut tür ve soylar Wistar albino soyu sıçan ““HsdOla:WI” İyi bir üretim performansına ve orta düzeyde büyüme hızına sahip olan Wistar outbred sıçanların kullanım alanları teratoloji, beslenme, toksikoloji, yaşlanma, onkoloji ve genel amaçlı çalışmalardır.

Wistar Hannover soyu sıçan “HsdRccHan:WIST ” Genel amaçlı olarak kullanımına ek olarak onkoloji, teratoloji, farmakoloji,Beslenme ve yaşlanma çalışmalarında çok tercih edilen bir soydur.Bu soyun diğer bir kullanım alanı da bireylerindeki katarakt patojenezinin insanlardakine benzerliği nedeniyle oftalmolojik araştırmalardır.

Sprague Dawley soyu sıçan “Hsd: Sprague Dawley SD ” Üretim performanslarının yüksekliği ve maternal özelliklerinin avantajı nedeniyle yaygın biçimde üretilirler.Genel amaçlar dışında toksikoloji, onkoloji, teratoloji, yaşlanma ve beslenme alanlarında kullanılırlar.

C57BL/6J soyu fare “C57BL/6JOlaHsd” Bir çok genetik ve indüklenmiş hayvan modelinin kökenlendiği bir fare soyu olması nedeniyle deneysel araştırmalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Genel amaçlı kullanımlarının yanı sıra toksikoloji, yaşlanma, kalp damar hastalıkları, süper ovülasyon, immünoloji ve yüksek toleransları nedeniyle alkol ve morfin bağımlılığı için iyi bir model oluşturmaktadır.

BALB/c soyu fare “BALB/cOlaHsd” Yüksek üretim performansları nedeniyle yaygın biçimde üretilen BALB/c farelerin aynı zamanda deneysel alerjik ensefalomiyelite dirençli oldukları da bilinmektedir. Kalp-Damar hastalıkları, monoklonal antikor üretimi, toksikoloji, farmakoloji, yaşlanma, teratoloji gibi belli başlı alanların yanı sıra genel amaçlı olarak kullanılırlar.

Dunkin Hartley soyu kobay “HsdPoc:DH” Dunkin Hartley başta immunoloji olmak üzere teratoloji, farmakoloji, biyokimya, beslenme gibi alanlarda çok tercih edilen bir kobay soyudur. Ayrıca işitme fonksiyonu ve vitamin noksanlıklarını konu alan araştırmalarda da sıklıkla kullanılırlar.

New Zealand soyu Tavşan “HsdIf:NZW” Genel amaçlı kullanıma uygun olmaları nedeniyle yaygın biçimde üretilen Yeni Zelanda soyu tavşanlar; Ateroskleroz çalışmaları, teratolojik ve oftalmolojik araştırmalar ve antikor üretimi için tercih edilirler.

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved