Dept. of Experimental Animal Biology and Biomedical Application Techniques Projects

Star Blok-Kopolimer Kaplanmış Kürküminin Nöro Koruyucu Özelliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK (Proje No: 7100482, Devam ediyor).

İstanbul Üniversitesi Laboratuar Hayvanları Üretim Kapasitesi ve Araştırma Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (GP No:2800; Devam ediyor).

Ankaferd Blood Stoper(ABS)’ın Sıçanlarda Batın içi Adezyonlara Etkisi (Devam ediyor)

Preeklampsi/eklampsi Sıçan Modelinde Mn-Süperoksit Dismutaz’ın Beyin Damar Geçirgenliğine Etkileri (İ.Ü. BAP P No:2321; Devam ediyor).

Omega-3 ve D3 vitamininin Langerhans adacık transplantasyonu sonrası graft sağ kalımı üzerine etkisi (İ.Ü. BAP Birimi P.No: 3950306).

Keten Tohumu uygulamasının Langerhans adacık allotransplantasyonuna etkisi (İ.Ü. BAP Birimi P. No: BYP-7222406).

Diyabetik yapılmış ve yapılmamış Wistar albino sıçanlarda akut ve kronik egzersizin kan şekeri, T, B, hücreleri, IL-1 Beta, IL-6, IL-10 ve TNF alfa üzerine etkisi.( (İ.Ü. BAP Birimi P.No: 464).

Effects of Sodium valproate on BBB during febrile seizures in rats with CD. (Sanofi Aventis Firması tarafından desteklenmektedir, Devam ediyor)

The Effects of Topiramate on Febril Seizures in Rats with Cortical Dysplasia. (Devam ediyor)

Kortikal Malformasyonlu Yavru Sıçanlarda Tekrarlanan Hipertermik Nöbetlerin Kan Beyin Bariyeri Üzerine Etkileri. (Devam ediyor)

Effects of Lamotrigine on Blood-Brain Barrier Disturbances Following Hyperthermia in Rats with Cortical Dysplasia. (Devam ediyor)

Effects of Valproic Acid on Blood-Brain Barrier Disturbances Following Hyperthermia in Rats with Cortical Dysplasia. (Devam ediyor)

Effects of Vagal Nevre Stimulation (VNS) on the Kindling Epileptogenesis and Blood-Brain Barrier İntegrty in Rats with Cortical Dysplasia. (Devam ediyor)

Antioksidan Ajan Selenyumun steroid ile beraber yüksek ses kaynaklı işitme kayıplarında koruyucu etkisinin steroid ve plasebo ile karşılaştırılması.(Devam ediyor)

Pankreas Endokrin Ve Ekzokrin Enzim Pompası Cihazı (Mayıs 2012-Mayıs 2014)

Kainik asit ile oluşturulan temporal lop epilepsi hayvan modelinde kan-beyin bariyeri (Aralık 2011-Aralık 2012)

CLDN3 Knock-out farede kan-beyin bariyeri (Nisan 2012-Nisan 2013)

Oral curcumin uygulamasının yağlı diyetle indüklenmiş obez sıçan karaciğerindeki proteomik değişimlere ve oksidan-antioksidan statuse etkisi. (Devam ediyor)

Yaban Mersininin Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Kobaylarda Plazma Karaciğer ve Aortada Lipit Düzeyleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi.(Devam Ediyor)

Yaban Mersininin Alkolik Karaciğer Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin İncelenmesi.  (Devam Ediyor)

Aterosklerozun İlaç Kombinasyonuyla Tedavisi.(Devam ediyor)

Klonlama Tekniği ile Ttransgenik Koyun Embriyolarının Elde Edilmesi (2006-)

Transgenik Embriyo Üretimi İçin Koç Spermatozoonlarının Farklı Yöntemlerle Transfekte Edilmesi (2007-)

Koç sperminin liyofilizasyonu ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu. (2010-)

Transgenik koyun elde edilmesi için ICSI transgenesis yönteminin araştırılması. (2011-)

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved