Genetics Projects

Projects 

Supported by the Istanbul University Scientific Research Project Unit 

Cardiovascular

 -Aterosklerotik plaklarda aday miRNA’lar ile hedef genlerin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi (2013-2015) (İ.Ü. BAP Normal-28473), yürütücü: Dr. Evrim bayrak Kömürcü

– Kardiyovasküler hastalıklar için aday gen polimorfizmlerinin TaqMan probları ile optimizasyon çalışması (BYP), (2011-2012) (İ.Ü. BAP Proje no:19545)

Yürütücü:Dr. Evrim bayrak Kömürcü

 – Aterosklerozda Rol Alan Yeni Aday Genlerin Belirlenmesi (2009-2012) (İ.Ü. BAP Proje No: 19384)  Yürütücü: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 –  ‘Subtractive’ Hibridizasyon kütüphanesinden seçilen yeni genlerin analizi  (2008-2010) (İ.Ü. Araştırma Fonu  ACİP: Proje no:3107) Yürütücü: Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

-Kardiyovasküler Hastalıklar için Doku ve DNA/RNA Bankalaması  (2009-2012) (İ.Ü. Araştırma Fonu (YÖP) : 3186)  Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

-Monosit ve Endotel Hücrelerinde ROR-Alfa Hedef Genlerinin Tanımlanması ve Ateroskleroz İçin Önemi  (2010-2013) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3680) Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

-TEKHARF Çalışmasında APOA1 -75G/A Polimorfizminin Önemi  (2010-2011) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 4578)  Yürütücü : Evrim Bayrak-Kömürcü

–  Irx4 Geninin Hipertrofik Kardiyomiyopati ile İlişkisi   (20.08.2003 / 20.08.2004) (İ.Ü. Araştırma Fonu 136/20082003) Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

–  Resistin geninin metabolik sendrom ve kalp hastalıklarındaki önemi (05.05.2006 / 02. 2008) (İ.Ü. Araştırma Fonu 50/05052006 ) Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

Neurogenetics

–  Türk Parkinson Hastalarında LRRK2 Geni Analizi  (2008-2012) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 513) Yürütücü : Doç. Dr. Haşmet Ayhan Hanağası  (Nöroloji AD)

 

-‘Türk Popülasyonunda PSEN1 (Presenilin 1), PSEN2 (Presenilin 2) ve APP (Amiloid Prekürsör Protein) Gen Mutasyonlarının Alzheimer Hastalarında Araştırılması  (2008-2012)(İ.Ü. Araştırma Fonu : 3031)  Yürütücü : Doç. Dr. İbrahim Hakan Gürvit  (NörolojiAD)

Cancer

–  Tüm Genom Ekspresyon ve Genotipleme Sistemi (2011-2014) (İ.Ü. BAP: 11021)

Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-Lösemi hücre serilerinde B-katenin-SiRNA uygulaması sonrası WNT sinyal ileti yolunun protein analizi ile incelenmesi  (2008-2010)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 1667)Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

 

 

-Wnt sinyal ileti yolunda görevli Wnt5A, Lef-1 ve Tcf-1 genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarındaki ekspresyonu ve metilasyonlarının araştırılması  (2005-2007) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 355/03062005) Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

 

 

-Anti-SOX, anti-ZIC, anti-Hu, anti-CRMP, anti-recoverin, anti-amphiphysin I ve diğer antijenlerin küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve riskli gruplarda taranması(2006-2008) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 491/05052006)  Yürütücü : Doç. Dr. Burçak Vural

 

 

-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) hastalarında ve riskli kontrollerde, bazı metabolik enzim polimorfizmlerinin sıklıkları ve bu polimorfizmlerin klinik parametrelerle ilişkileri

(2006-2008)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 483/05052006 )  Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

 

-Temporal Lob Epileptogeneziyle  İlişkili Genlerin Ekspresyon Analizi (2006-2009) (İ.Ü. Araştırma Fonu : T-794/07032000)  Yürütücü : Doç. Dr. Nerses Bebek

 

 

-B-Hücre Alt guruplarının Akım Sitometri Yöntemi ile Ayrıştırılması  (2009) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3817)  Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

 

Wnt hedef genlerinin hücre içi interaksiyonları ve fonksiyonel analizi (2010-devam ediyor) (İÜ BAP: 5785) Yürütücü: Doç.Dr. Müge Sayitoğlu

 

Immunogenetics

-Pirin ve Hücre İskeleti Proteinleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2008-Devam) (BAP proje no:1235) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Duran Ütsek

 

-MEFV geni 3′-UTR bölgesinin mRNA regulasyonu üzerine  etkisinin Araştırılması (2008-Devam) (BAP proje no: 2669) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Duran Ütsek

 

– Deneysel hipertiroidizmde pulmoner arteriyal basınç değişikliklerinde kardiyak ve endotelyal disfonksiyonun rolü (2009-2012) (İ.Ü. BAP: 3131) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.  Gönül ŞİMŞEK

– IGF-1 geni promoter bölge polimorfizmi ve tiroid kanseri arasındaki ilişkinin araştırılması(2010-2012) (İ.Ü. BAP:6922) Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem Soyluk

 

–    Tiroidektomi sonrasında erken dönemde leptin ve adiponektin konsantrasyonları (2011-2012) (İ.Ü.BAP: 10466) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Neşe Özbey

 

–   X’e bağlı agammaglobulinemi (XLA) fare modellerinde B-hücre hasarının düzeltilmesi (2011-2012) (İÜ BAP:11319) Yürütücü: Dr. Yuk Yin Ng

 

–  Manyetik Boncuklar Yardımı ile CD34+ hücrelerinin İzolasyonu (2011-2012) (İÜ BAP: 17063) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

Other Projects

–  İnfertil bireylerde spermatozoal RNA’ların embriyo gelişim potansiyeli ile ilişkisinin araştırılması.  (2012-2013) (İ.Ü. BAP: 13930) Proje Yürütücüsü: Dr. Bilge Özsait

–  Stratejik Yönetim Temel Kavramları ve SWOT Analizi (2010-2012) (İ.Ü. BAP) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

 Supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey

 

Cardiovascular

 

-Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri (TEKHARF- Genetik)  (01.10.2005 /  01.1.2008) (TÜBİTAK 105S058)   Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

Cancer

-Akut Lösemilerde WNT Sinyal İleti yolunun araştırılması ve tedavide yarar sağlayacak hedef moleküllerin belirlenmesi (2006-2010) (Tübitak : SBAG106S112) Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

 

-Nöro-behçet Hastalarında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Metodu ile Belirlenmesi

(2008-…)  (Tübitak : 108S053)  Yürütücü : Doç. Dr. Burçak Vural

 

-Nöro-behçet Hastalarında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Metodu ile Belirlenmesi

(2008-…)  (Tübitak : 108S053)  Yürütücü : Doç. Dr. Burçak Vural

 

-Kronik Myeloid Lösemi, BCRABL füzyon geninin lentivektör aracılıklı shRNA interferans ile baskılanması (2005-2007) (SBAG-3145) Yürütücü: Doç. Dr. Duran Üstek

 

-Multipl myelomda kemik iliğindeki lokal renin-anjiyotensin sisteminin.etiopatogenezdeki rolü (2005-2007) (Tübitak : SBAG 105S432)  Yürütücü : Sevgi Kalayoğlu

 

-Nöro-behçet Hastalarında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Metodu ile Belirlenmesi

(2005-2008)  (Tübitak : 105S112)  Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarının Genom Boyu Anlatım Analizi (2010-2013) ( TÜBİTAK: 109S395) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

Neurogenetics

– İdiyopatik Jeneralize Epilepsilerde Tüm Genom Metilom Analizi (2010-devam ediyor)

(TÜBİTAK: 109S218) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

Other Projects

–   Yard.Doc.Dr.Selcuk SOZER TOKDEMIR (2011-2014) (TUBITAK-1001: 111S173)

 

– Kefir tanelerindeki mikrobiyal kominitenin metagenomik analizi (2011-2013) (TÜBİTAK: 111T369) Proje Yürütücüsü: Yar. Doç.Dr. Handan Can Otu

Support from other Foundations

 

Supported by the Turkish Society of Hematology

-WNT sinyal ileti yolunda görevli Wnt10b ve B-katenin  genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında ekspresyonu ve metilasyonunun araştırılması  (2005) (Türk Hematoloji Derneği : 2005) Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

– B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması (2009-2010) Yürütücü: Sinem Özdemirli

 

Supported by State Planning Organization

-Lösemilerin Etiyolojisi, İlaç ve Gen Tedavisi İçin Moleküler Genetik Yaklaşım (2005-2008)

(DPT : 2005K120430)  Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

Supported by National Institutes of Health (NIH)

-Whole Genome Association Study for Identification of Behcet’s Disease Susceptibility Genes (2007-Devam) Yürütücü: Prof. Dr. Ahmet Gül

 

Supported by Seventh Framework Programme, FP4

An integrated clinical and scientific approach for craniofacial malformations (2008-Devam) (E-Rare JTC FP7) Yürütücü: Dr. Bernd Wolnik

 

Thesis Projects

Mikro RNA’ların Behçet Patogenezindeki Rolleri (2011-2013) (İ.Ü. BAP:15205) Yürütücü: Msc. Aydın Karabulut Danışman: Prof. Dr. Uğur Özbek, Prof.Dr. Günnur Deniz

 

Behçet Hastalığı-genom analiz çalışmasında belirlenen IL23R-IL12RB2 bölgesindeki varyantın (rs924080),  IL23R ve IL12RB2 genlerinin ekspresyonları ile ilişkisininin araştırılması (2011-2012) (İ.Ü. BAP: 18969) Yürütücü: Tib. Bio. Filiz Çavuş Danışman: Doç.Dr. Burçak Vural

 

– Stem-loop RT-PCR yöntemi ile miRNA gen anlatımının tespiti (2010-devam ediyor) (İ.Ü.BAP: ) Yürütücü: Bio. Nurhan Mavi Danışman: Prof. Dr. Uğur Özbek, Doç.Dr. Müge Sayitoğlu

 

– T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Tüm Genom  Analizi (2011-2013) (İ.Ü.BAP: 13107) Yürütücü: Msc. Özden Hatırnaz Danışmanı: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

– Kompleksin 1 ve Behçet Hastalığı Patogenezindeki Olası Rolünün Araştırılması (2011-2012) (İ.Ü.BAP: 18470) Yürütücü: Uzm. Bio. Aris Çakiris,  Danışmanı: Doç.Dr. Duran Üstek

Ateroskleroz patogenezinde rol oynadığı düşünülen iki aday genin koroner arterlerdeki aterosklerotik plaklarda gen ifadesinin araştırılması (2011-2012) (İÜ BAP: 16998) Yürütücü: Bio. Cem Horozoğlu,  Danışmanı: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 

Östrojen reseptör alfa (ESR1) gen promotörünün metilasyon analizi (2011-2013) (İÜ BAP: 10495) Yürütücü: Uzm. Bio. Filiz Güçlü-Geyik, Danışmanı: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 

– Ateroskleroz’da rol alabilecek yeni bir aday genin fonksiyonel analizi ve bu genin kardiovasküler hastalıklar ile ilişkisi (2010-2012) (İÜ BAP: 10979) Yürütücü: Uzm. Bio.Neslihan Çoban, Danışmanı: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 

-Temporal Lob Patogenezinde Enflamasyon İle İlgili Genlerin Ekspresyonlarının Araştırılması (2008-…)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3391)  Yürütücü : Özkan Özdemir Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması (2008-2010) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3349) Yürütücü : Sinem Özdemirli Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-PINK1 ve SWAP70 Genlerinin Klonlanması ile Oluşturulan Proteinlerin Behçet Hastalarında ELISA Yöntemi ile Taranması (2008-2010) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3351) Yürütücü : Elif Uğurel  Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

– Bifosfonat ve Statinlerin Çok Yönlü Etkisinde ROR-Alfa Transkripsiyon Faktörünün Olası Rolü (2009-2012) (İ.Ü. Araştırma Fonu: 4097) Yürütücü: Çağrı Güleç, Tez Danışmanı:            Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Çıkartılmış (“subtractive”) hibridizasyon tekniği ile kalbe özgü bilinmeyen genlerin izolasyonu ve analizi (19.02.2001 / 19.10.2002) (İ.Ü. Araştırma Fonu 1062/19022001) Yürütücü : Evrim Kömürcü Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Subtractive hibridizasyon kütüphanesinden izole edilen ve kalp gelişiminde önemli rolü olduğu düşünülen genlerin analizi (19.02.2001 / 19.06.2003) (İ.Ü. Araştırma Fonu 1063/19022001) Yürütücü : Bilge Özsait Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-In situ hibridizasyonla vertebralı doku kesitlerinde mRNA ekspresyonunun gösterilmesi  (19.02.2001/10.07.2004) (İ.Ü. Araştırma Fonu  1061/19022001)Yürütücü : Mehveş Poda Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

–  Troponin T Gen Mutasyonlarının Türk Populasyonundaki Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Taranması  (05.01.2004 / 03.07.2006) (İ.Ü. Araştırma Fonu  534/21102004)  Yürütücü :  Filiz Geyik Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Metabolik Sendromlu Hastalarda ABCA1 Genindeki Mutasyonların Saptanması (17.03.2004 / 03.07.2006)  (İ.Ü. Araştırma Fonu  608/17032005) Yürütücü: Neslihan Çoban Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastalarda HOP Gen Mutasyonlarının Analizi  (21.10.2004 / 10.07.2006) (İ.Ü. Araştırma Fonu 533/21102004) Yürütücü: Çağrı Güleç. Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

– Türk toplumundaki hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda kardiyak troponin I gen mutasyonlarının  taranması   (05.01.2004 / 05.07.2006) T53221102004 Yürütücü : Zehra Simin Ataç Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

–  BOB(CD8 Beta OPposite) geninin hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda mutasyon analizi   (05.01.2004 / 05.07.2006) T-531/21102004 Yürütücü : Neslihan Abacı Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Kalbe özgü subtractive hibridizasyon kütüphanesinden seçilen yeni genlerin analizi (06.2006 / 25.11.2008) İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Evrim Kömürcü-Bayrak Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Western Blot yöntemi ile müsküler distrofi proteinlerinin tanımlanması (06.2008’de bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Eda Becer Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Otozomal resesif geçişli Parkinson hastalığında Parkin (PARK2) geni mutasyonlarının araştırılması Otozomal resesif geçişli Parkinson hastalığında Parkin (PARK2) geni mutasyonlarının araştırılması (06.2008’de bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu  T-56/15122006  Yürütücü : Burcu Dursun Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-T-ALL Hastalarında NOTCH1 Mutasyonunun Araştırılması  (2006-2008)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 819) Yürütücü : Yücel Erbilgin  Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-Pediatrik AML hastalarında kromozomal değişiklikler ve FLT3 gen mutasyonlarının araştırılması  (2006-2008) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 1850) Yürütücü : Ender Coşkunpınar  Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-Apolipoprotein D gen varyasyonlarının kardiovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom ile ilişkisi. (2009’da bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu   Proje Numarası:2137 Yürütücü : Emrin Güner Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Subtractive cDNA hibridizasyon kütüphanesinden seçilen taube nuss geninin fonksiyonel analizi (2009’da bitti). İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Berna Yüzbaşıoğulları Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Alzheimer Hastalarında PDGF ve Ang-2 Genotiplerinin ve Plazma Konsantrasyonlarının Araştırılması (2009’da bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu   Proje Numarası : 2590 Yürütücü : Mukaddes Pala Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Subtractive hibridizasyon cDNA kütüphanesinden elde edilen kalbe özgü yeni genlerin genomik organizasyonlarının belirlenmesi ve fonksiyonel analizleri (2010’da bitti. İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Bilge Özsait Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved