Genetics Internship

INTERNSHIP APPLICATIONS

 

İ.Ü. DETAE, Genetik Anabilim Dalında, farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan istekli öğrencilere, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılı Haziran-Eylül aylarında uygulamalı staj yaptırılacaktır. Yaptırılacak staj süresi en az 30 gündür. İlgili tarihler dışında ve daha kısa süreli başvurular kabul edilmemektedir.

 

Anabilim Dalımıza, kabul edilecek sayının üstünde yaz stajı başvurusu yapılıyor olması nedeniyle başvurular ön değerlendirmeden geçirilmektedir. Bu amaçla Anabilim dalımızda yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren başvurularını 17 Mayıs 2013, Cuma mesai bitimine kadar Yard. Doç. Dr. Kenan Ateş’e şahsen ya da e-posta yoluyla, kates@istanbul.edu.tr adresine yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Staj başvurusu için gerekenler:

 

1- Kendini anlatım yazısı

Bu yazının,”şurada, şu sınıfta okuyorum”, “şu dönemde staj yapmak istiyorum”, “gereğini arz ederim” gibi, kuru, kısa ve klasik bir resmi dilekçeden farklı olması beklenmekte; öyle bir dilekçe yerine, değerlendirme sırasında öğrencinin daha iyi tanınmasına yardımcı olacak, öğrencinin kendi cümlelerinden kendisini anlattığı bir “kendini anlatım yazısı” gerekmektedir. Bu anlatım yazısının içinde, neden staj yapılmak istendiğinin, neden genetik bölümünün seçildiğinin ve öğrencinin beklentileriyle birlikte gelecekteki hedeflerinin neler olduğunun bilgisinin de yer alması önerilir.

 

2- Güncel özgeçmiş (CV)

Bir fotoğrafın da eklenmiş olduğu özgeçmişin yakın dönemde güncellenmiş olması ve yabancı dil düzey / düzeylerinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

 

3- Transkript

Adayın, okulundan son dönemlerde aldığı ve dersleri, notları ve not ortalamasını gösteren resmi bir belgeyi başvuruya eklemesi gereklidir.

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved