Dept. of Immunology Curriculum

YÜKSEK LİSANS /DOKTORA

PROGRAMIN AMACI

Müfredat, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.

İmmünoloji yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında sırasıyla bir yıl ve iki yıl süresince öğrenciler yoğun teorik ve pratik dersler görmektedir. Eğitimin başlamasını takiben öğrenciler DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından her hafta düzenlenen dergi kulübü ve seminerlere katılmakta ve bizzat kendileri de yayın sunmakta ve seminer vermektedir. Öğrenciler tez çalışmalarını laboratuvarda her aşamasından bizzat sorumlu olarak tamamlamaktadır.

 

Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen gerek kurs gerekse tek bir konuyu detayı ile irdeleyen konu başlıklı çalıştaylara katılmalarının sağlanması ile öğrencilerin gündemi yakalamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin sunum becerilerini arttırmaları amacıyla bu tarz kurslara gönderilmelerine ortam sağlanarak bu becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla DETAE bünyesinde “Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi” , ” Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı ” vs. kurslar düzenlenmektedir.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

İmmünoloji Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde öğrencinin makale okuma, anlatma, seminer verme, yayın takibi gibi kişisel becerileri kazanmanın yanı sıra İmmünoloji alanında bilimsel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Diyabet ve Otoimmün Hastalıklar Adacık hücre transplantasyonu Astım ve Allerji Astımda doğal öldürücü hücrelerin ölüm mekanizmaları Enfeksiyon İmmünolojisi ve Tüberküloz Tüberküloz immünolojisi Nk hücre ve hücre alt grupları NK hücrelerinin fenotipik karakterizasyonu Flow Sitometri Flow sitometrik yöntemler Tümör İmmünolojisi

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved