Dept. of Immunology Awards

Esin Aktaş Çetin: Uluslararası Katılımlı XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi (21-24 Kasım 2007), Türk İmmünoloji Derneği. ”Lenfositlerde CD107a ekspresyonu ve sitotoksik aktivite arasındaki ilişki” başlıklı bildiri ile Bilimsel araştırmacı birinciliği

 

Esin Aktaş Çetin: Uluslararası Katılımlı XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi (21-24 Kasım 2007), Türk İmmünoloji Derneği ”Kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücre eldesi ve yönlendirilmesi” başlıklı bildiri ile Bilimsel araştırmacı ikinciliği

 

Umut Küçüksezer: Türk İmmünoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü

 

XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi 21-24 Kasım 2007, Antalya. ”Allerjene özgü toleransın Th 17 hücrelerini uyaran proinflamatuar koşullar ve TLR4 ve TLR8 tetiklenmesi ile kırılması”

 

Ali Osman Gürol: 2005 Bilimsel Proje Destek Programı çerçevesinde “İnsanda Langerhans Adacık İzolasyon ve Transplantasyonu” başlıklı proje ile üçüncülük ödülü, Türkiye Diyabet Vakfı/Sanofi Aventis ödülleri, 2005

 

Sema Bilgiç Gazioğlu: Diabetes Mellitus bilimsel Bildiri Destek Ödülü, Lilly, 2005 programı çerçevesinde “Intracytoplasmic Cytokine Levels and Neutrophil Functions in Early Clinical Stage of Type 1 Diabetes Mellitus with/without Insulin Treatment” başlıklı bildiri, ikincilik ödülü

 

Fatih Salman: Türkiye Diyabet Vakfı ve Lillynin düzenlediği Diabetes Mellitus Bilimsel Bildiri destek ödülü programı çerçevesinde “Effect of Exercise on immun Parameters in Type I Diabetes” başlıklı bildiri Birincilik Ödülüne layık görülmüştür.

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved