Dept. of Immunology National Publications

01)  LONG TERM FOLLOW-UP OF HYPERIMMUNOGLOBULIN M SYNDROME CASES (HİPERİMMÜNGLOBULİN M SENDROMLU OLGULARIN UZUN DÖNEM İZLEMİ) Karakoç Aydıner E, Özdemir C, Keleş S, Barış S, Adın Çınar S, Deniz G, Bahçeciler NN, Barlan  IB.Asthma Allergy Immunol. 2010;8:101-7.

 

 

02) Specific immunotherapy and turning off the T cell: how does it work? Ozdemir C, Kucuksezer UC, Akdis M, Akdis CA. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011 Nov;107(5):381-92. Epub 2011 Jun 25. PMID: 22018608

 

 

03) Gaye Erten, Fatih Salman. Tip 1 diyabet ve immünite, Clinic Pediatri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 55-64, Ocak-Şubat 2007.

 

04) Gaye Erten. Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K.Abbas ve Andrew H. Lichtman, Editörler: Yıldız Camcıoğlu, Günnur Deniz. Redaksiyon.

 

05) Gaye Erten. Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K. Abbas ve Andrew H. Lichtman, Çeviri, Ek II, Fihrist, 263-290.

 

06) Gaye Erten. Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K. Abbas ve Andrew H. Lichtman, Çeviri, Ek III, Klinik Olgular, 291-300.

 

07) Günnur Deniz, Transplantasyonda NK hücreleri. İmmünolojide Gelişmeler V. Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi, Editörler: Gaye Erten, Günnur Deniz. 19-28, 2007,

 

08) Adın Çınar S. Blastik tranformasyon testleri. İmmünolojide Gelişmeler V Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi’de Editörler: Erten G, Deniz G. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2007, s171-177.

 

09) Temel immünoloji ve immünolojik teknikler. Suzan Adın Çınar, Günnur Deniz. Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler’de Editörler: Telefoncu A, Erbil MK, Zihnioğlu F, Kılınç A. Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir, 2007, s 229-270.

 

10) T hücre aktivasyonuna bağlı hepatik yıkım: Deneysel bir model. Gürel-Polat N, Adın-Çınar S, Çevik A, Küçük M, Badur S. Türk Mikrobiyol Cem Dergisi 2006, 36: 184-189.

 

11) Günnur Deniz. Hücre aracılı immün yanıtlar, Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K. Abbas ve Andrew H. Lichtman, Çeviri, 83-104, 2007.

 

12) G. Deniz, M.T. Yılmaz, G. Yıllar – Flow Sitometri ve Tıpta Kullanımı, Yenilenmiş 2.Baskı, 2004.

 

13) N. Urgancı, F. Çullu, G. Batmaz, T. Erkan, B. Kıran, T. Kutlu, G. Tümay, G. Özbay – Sirozlu hastalarda atrial natriüretik peptidin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi. T Klin Gastroenterohepatoloji. 13: 86-93, 2002.

 

14) N. Urgancı, F. Çullu, B. Kıran, T. Erkan, T. Kutlu – Portal hipertansiyonu olan sirozlu hastaların böbrek fonksiyonlarına serum ET-1 düzeyinin etkisi. Türk Pediatri Arşivi. 37: 103-109, 2002.

 

15) M.T. Yılmaz, A.O. Gürol – Tip 1 diyabette otoimmün beta hücre destrüksiyonu. Aktüel Tıp Diyabet Forumu, 7(6); 15-21, 2002.

 

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved