Dept. of Molecular Medicine Projects

2010 -2012

 

National İnstitute of Health (NIH) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Tarafından Desteklenen Projeler

1.        Değişik köpek ırklarında piruvat kinaz enzim yetmezliğinin biyokimyasal ve moleküler tabanın karakterize edilmesi, Proje No : RR02512, 2009

2.        Wachtelhund köpek ırkında fosfofruktokinaz enzim yetmezliğinin moleküler tabanın karakterize edilmesi, Proje No : RR02512, 2009

 

İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Projeler

 

3.        Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu” kapsamında ” Bal ve Propolis Etkisinin Meme Kanseri Hücre Soylarında miRNA Profili ve Genomik Ekspresyon Üzerinde Araştırılması, Proje No : İSTKA/2010/KBO-62, 2011

 

İ.Ü. BAP Tarafından Desteklenen Projeler

 

4.        Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında HSP90 gen varyantlarının araştırılması, Proje No : , 2012

5.        Robo1, Robo-2 ve TGM-3 Gen anlatim düzeyleri ile larinks kanseri arasindaki iliskinin arastirilmasi, Proje No : , 2012

6.        CTLA-4   ve  CD28  genetik varyant ve serum düzeylerinin Ankilozan spondilitli hastalarda  akciğer tutulumu ve primer hastalık aktivitesine olan etkilerinin araştırılması, Proje No : , 2012

7.        Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında serum bazlı MIR-221 MIR-222’nin biobelirteç olarak kullanımının araştırılması, , Proje No : , 2012

8.        Meme kanserinde TGF-B1 geni kodon 10 T29C ve HER2 geni Ile655 Val polimorfizmlerinin risk faktörü olarak değerlendirilmesi ve TGF-B1 serum düzeyi ile ilişkisinin saptanması, , Proje No : , 2012

9.        Endometrial Kanser Gelişiminde Dna Tamir Ber Yolağı Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 22228, 2012

10.        Farklı ırk köpeklerde piruvat kinaz ve fosfofruktokinaz yetmezliğine neden olan yeni mutasyonlar, Proje No : 24408, 2012

11.        Elektrikle uyarılan sıçan diyafrağması ve atriyum şeritlerinde 4-Aminopridin (4-AP)’in yaptığı kontraktür üzerine fosfolipaz-C yolağı inhibitörü neomisin’in etkisi , Proje No : 22767, 2012

12.        Meme kanseri hücre serilerinde bal ve propolisin sitotoksik ve apoptotik etkinliğinin değerlendirilmesi için MCF7, SKBR3, MDA-MB231 ve MCF10-A hücre serilerinin devamlılığının sağlanması, Proje No : 21075, 2012

13.        Larinks Kanseri Gelişimi ve Prognozu Üzerinde Mir-373 Ekspresyon Etkisinin Araştırılması, Proje No : 23326, 2012

14.        Koroner Arter Hastalığında Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz Enzimi (MTHFR) 677 C>T polimorfizminin lipid profilleri ile vücut kitle indeksi üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Proje No : 24747, 2012

15.        Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda ve Annelerinde Eser elementler, Proje No : 22055, 2012

16.        Mesane tümörlerinde mikroRNA metilasyon ve ifade seviyelerinin analizi, Proje No : , 2012

17.        Mesane kanseri hastalarında mmp9, timp2 genlerinde kansere yatkınlığa sebep veren genotiplerin ve metastaz ile ilişkili gen ifade seviyelerinin belirlenmesi, Proje No : , 2012

18.        Farklı gradelerdeki glial tümörlerde çeşitli miRNA ekspresyonlarının incelenmesi, Proje No : , 2012

19.        Alzheimer Hastaların da Clusterin ve BACE1 ifade Seviyelerinin Analizi, Proje No : , 2012

20.        Alzheimer hastalarında Tau ve Beta-amiloid  Oluşumuna Yol Açan Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Proje No : 24976, 2012

21.        Oxalobacter formigenes varlığı ve koloni miktarının böbrek taşı oluşumuna etkilerinin belirlenmesi

22.        Oksidatif Stres Mekanizması Üzerinde DNA Tamir ve İnflamatuar ile İlişkili Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 21743, 2012

23.        Sitrus Flavonoidlerinin NF-kB Transkripsiyon Faktörleri Üzerinde Etkisinin A549, PC-3, CCL221 Kanser Hücre Soylarında Araştırılması, Proje No : 21629, 2012

24.        Otizm Spektrum Bozukluğunda Sdf-1 (Stromal Cell Derived Factor-1)/Cxcr4 (Chemokine Receptor Type 4) Genlerinin İncelenmesi, Proje No : 29031, 2012

25.        Mesane Kanserli Hastalarda Tümör Metastatik Gen Anlatım Düzeylerinin Araştırılması, Proje No : 34440, 2012

26.        Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Grubu Hastalık Tanısı Alan 2-18 Yaş Arası Çocuklar Ve Ebeveynlerinde Mcp1/Ccr2 Gen Polimorfizmi Değerlendirilmesi, Proje No : 25843, 2012

27.        Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöronal Nitrik Oksit Sentaz (Nnos) Superoksit Dismutaz (Sod) Genlerinin İncelenmesi, Proje No : 25816, 2012

28.        Oral Skuamöz Hücreli Karsinoma (OSCC) Oluşumunda Rol Alan Olası Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, Proje No : 19212, 2012

29.        Mesane Kanserli Hastalarda Tümör Metastatik Gen Anlatım Düzeylerinin Araştırılması, Proje No : 16206, 2012

30.        Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Dna Tamir Genlerinin Araştırılması, Proje No : 20606, 2012

31.        BER DNA Tamir Gen Varyantlarının Şizofreni Hastalığı Gelişiminde Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 22083, 2012

32.        Bazı Polifenolik Bilesiklerin Meme Kanseri Uzerine Etkisinin Incelenmesi, Proje No : 29355, 2012

33.        Türkiye’de Yetişen Farklı Kültürlere Ait Punica granatum (Nar) Meyvelerinden Hazırlanan Ekstrelerin Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Etkileri, Proje No : 29383, 2012

34.        Koroner Arter hastalığı ve osteosarkomada oksidan antioksidan sistemin rolü, Proje No : 25682, 2012

35.        Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında, Farnezil difosfat Farnezil transferaz 1 (FDFT1)’in Serum ve Karaciğer Dokusundaki Düzeyleri, Gen Varyantları ve Gen Anlatım İfadesinin Klinik ve Histopatolojik Parametrelerle Korelasyonunun Araştırılması, Proje No : 12888, 2012

36.        Diyabetik ve ve Diyabetik Olmayan Koroner Kalp Hastalarında PPARG P12A ve C161T Polimorfizmlerinin Serum Lipid Profiline Etkisi, Proje No : 21805, 2012

37.        Farklı CTLA4 Ve CD28 Varyantlı Kolorektal Kanserli Hastalarda Eser Element Ve Lipid Peroksidasyonu Arasındaki Değişimlerin İncelenmesi, Proje No : 16205, 2012

38.        Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde ‘Epitelyal Growth Faktör Reseptörü’ (EGFR) Gen Varyasyonlarının ve Serum EGFR  Düzeylerinin, Sağkalım ve Nükslerdeki Rolü ve Mutasyonların Evreleme ile İlişkisi, Proje No : 20783, 2012

39.        Karotis Endarterektomisi ile Çıkarılan Plaklarda MMP-2 Ekspresyon Seviyesinin İncelenmesi, Proje No : 20086, 2012

40.        Egzersiz Performansı Üzerinde Belirli Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesi , Proje No : 21055, 2012

41.        Atletik Performansla İlişkili Çeşitli Gen Varyantlarının İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, Proje No : 20006, 2012

42.        Kolorektal kanserli hastalarda konneksin 43 ve E-cadherin gen anlatımlarının ve selenyum düzeyinin incelenmesi, Proje No : 24522, 2012

43.        Kolorektal kanserli hastalarda Axin1 ve Galektin-3 gen varyantlarının incelenmesi ve Galektin-3 serum düzeyinin belirlenmesi, Proje No :, 2012

44.        MCF7 Meme Kanseri ve MCF10A Normal Epitel Hücre Soyunda Propolisin Etken Maddelerinin Sitotoksik ve Apoptotik Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Proje No :, 2012

45.        Türk Toplumunda 5-40 Yaş Arası Ani Ölümlerin Genom Boyu Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Açısından Araştırılması, Proje No :, 2012

46.        MCF-7 ve MCF-10A Hücre Soylarında Propolis Etken Maddelerinin Tüm Genom Ekspresyon Üzerine Etkileri, Proje No :, 2012

47.        Propolis İçeriğindeki Çeşitli Flavanoid ve Fenolik Etken Maddelerinin MCF-7 Meme Kanseri ve MCF-10A Normal Epitel Hücre Soyları Üzerine Etkileri, Proje No :, 2012

48.        Kolon Kanserinde MnSOD Ve GPX1 Gen Anlatimlarinin İncelenmesi, Proje No :, 2012

49.        Şizofreni ve Kemokin Genleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Proje No : 24467, 2012

50.        Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında dna tamir genlerinin araştırılması, Proje No : 20606, 2012

51.        Korilagin’in Olası Antikarsinojenik Etkilerinin Akciğer Kanser Hücre Soyunda Araştırılması, Proje No : 29026, 2012

52.        KLL Olgularında Tümör Baskılayıcı Protein LATS2 Ekspresyonunun Klinik ve İmmunfenotipik Profille Birlikte Prognostik Amaçlı Değerlendirilmesi, Proje No 28845:, 2012

  53.        Koroner Kalp Hastalarında Kalsiyum-Duyarlı Reseptör (CASR) Gen Dokusunda CASR-Fonksiyonunu Değiştiren Gen Varyasyonlarının İncelenmesi, Proje No : 28182, 2012

54.        Beyin Tümörlü Hastalarada B3 İntegrin ve ICAM-1 Gen Varyasyonlarının   İncelenmesi, Proje No : 14686, 2012

55.        Vitamin D,Siklooksijen-2 Ve Dna Tamir Genlerine Ait Polimorfizlerinin İnflamatuar Sürece Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 17368, 2011

56.        Cox-1 Enzimi C50T Gen Polimorfizminin ve İnflamasyon Mediyatörlerinin Tip 2 Diyabet ile Koroner Arter Hastalığı Üzerindeki Etkisi, Proje No : 8967, 2011

57.        Migrenli Hastalarda Siklooksijenaz-2 Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 17636, 2011

58.        Kemiğe Bağlı Dental İmplant Hastalarında CCR2-64I Gen Varyant Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 16095, 2011

59.        Parkinson Hastalığı Gelişiminde APE1 Ve HOGG1 Dna Tamir Gen Varyantlarının Etkisi, Proje No : 12056, 2011

60.        Dna Tamir Gen Polimorfizmlerinin Koroner Arter Hastalığı Oluşumu İle İlişkisinin Araştırılması, Proje No : 12347, 2011

61.        Prostat Kanserli Hastalarda Kemokin Ve Kemokin Reseptör Polimorfizmlerinin Araştırılması, Proje No : , 2011

62.        NF-Kb Transkripsiyon Faktörleri Üzerinde Flavonoid Etkisinin Endometrium Hücre Soyları Kullanılarak Araştırılması, Proje No : 18268, 2011

63.        Siklooksijenaz-2 Gen Varyantlarının Bipolar Bozukluk İle İlişkisinin Araştırılması, Proje No : 17183, 2011

64.        Oral Skuamöz Hücreli Kanser Gelişiminde MCP-1 Ve CCR2 Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 16094, 2011

  65.        Parkinson Hastalığı Gelişiminde XRCC1 Ve XRCC3 Dna Tamir Gen Varyantlarının Etkisi, Proje No : 12060, 2011

  66.        Migrenli Hastalarda Dna Tamir Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 18681, 2011

67.        Parkinson Hastalığı Gelişiminde XPD Ve XPG Dna Tamir Gen Varyantlarının Etkisi, Proje No : 12057, 2011

68.        MCP-1 A-2518G Gen Varyantının İmplant Kaybı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Proje No :16096, 2011

69.        Nükleer Faktör kappa B (NFkB) Genetik Varyantlarının Endometriyum Kanseri Hastalık Parametreleri Üzerine Etkileri, Proje No : 15987, 2011

70.        XRCC1 Ve XRCC3 GEN Varyantlarının Endometrial Kanser Gelişiminde Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 16154, 2011

71.        Akut Lenfositik Lösemi Hastası Çocuklarda MDR1 C3435T Gen Polimorfizminin ve Oral Mukozit Oluşumu ile İlişkisinin İncelenmesi, Proje No : 602/15122006, 2011

72.        Koroner Kalp Hastalarında Risk Faktörü Olarak Düşük HDL Düzeyine SHBG Gen Varyasyonlarının Etkilerinin İncelenmesi, Proje No : 12104, 2011

73.        BMP1 Enzim ve ALK-1/-2 Reseptör varyantlarının Aterosklerozlu Erkek Hastalarda HDL ve Apoprotein AI Düzeyleri ile Etkileşimi, Proje No 11304: , 2011

74.        SRBI gen varyantlarının koroner kalp hastalarında proaterojenik/antiaterojenik lipid profiline etkisinin incelenmesi, Proje No : 15907, 2011

75.        Nitrik oksit ve hipoksi ilişkili sinyal yolaklarında oluşan gen polimorfizmlerinin kardiyovasküler hastalık üzerine olası etkisinin araştırılması, Proje No : 16813, 2011

76.        Kardiyovasküler hastalık gelişiminde hipoksi sinyal yolaklarında oluşan gen polimorfizmlerinin olası etkisinin araştırılması, Proje No : 16841, 2011

77.        Oral kanserli hastalarda metastatik gen düzey değişimlerinin hastalık üzerindeki etkisi , Proje No : 14545, 2011

78.        Nitrik oksit ilişkili sinyal yolaklarında oluşan gen polimorfizmlerinin kardiyovasküler hastalık üzerine olası etkisinin araştırılması, Proje No : 16809, 2011

79.        Oral kanserli hastalarda gen düzey değişimleri ile metastaz arasındaki ilişkinin incelenmesi, Proje No : 15992, 2011

80.        Karotis Endarterektomisi ile Çıkarılan Plaklarda Gen İfadesi Düzenleniminin, Protein İfadesi Düzenlenimi ile İlişkilendirilmesi, Proje No : 11819, 2011

81.        Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptör Gamma (PPARA) Pro12Ala ve C161T Gen Polimorfizminin Türk Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Proje No : 17622, 2011

82.        Koroner Kalp Hastalarında Risk Faktörü Olarak JAM-A ve LFA-1 Gen Varyasyonlarının İncelenmesi, Proje No : 20283, 2011

83.        Karotis Endarterektomisi ile Çıkarılan Plaklarda Gen İfadesi Düzenleniminin, Protein İfadesi Düzenlenimi ile İlişkilendirilmesi, Proje No : 11819, 2011

84.        Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanseri Hastalarında RRM1, RRM2, ERCC2 Gen Polimorfizmleri ve Serum 8-OHG ve LDH Düzeylerinin Hastalığın Riski ve Prognozu Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Proje No : 14807, 2011

85.        Kemokinler ve DNA Tamir Genlerine ait Polimorfizmlerin Kanser Gelişimine Etkisi, Proje No 9887: , 2010

86.        Oral Kanserli Hastalarda MCP-1 Gen Polimorfizminin İncelenmesi, Proje No : 6463, 2010

87.        Diyabet Hastalığında Sumo4 Ve Nf-Kb1 Gen Polimorfizmlerinin  İncelenmesi, Proje No : 6743, 2010

88.        Türk Toplumunda G proteini gen Polimorfizmi Sıklığının ve şizofreni Hastalığı Oluşumuna Olası Etkilerinin Araştırılması, Proje No : 11081, 2010

89.        Diyabet Hastalığında Osteoprotegerin (OPG) Proteini T950C Gen Polimorfizminin İncelenmesi İstanbul Üniversitesi, Proje No : 2960, 2010

90.        Survivin gen polimorfizmleri ile akciğer kanseri arasında, hastalık gelişimi, prognozu ve sağ kalımla ilgili olası ilişkilerin moleküler genetik ve immünhistokimyasal yöntemlerle araştırılması, Proje No : 11276, 2010

91.        Akciğer Kanser Hücre Soylarında NF-kB Transkripsiyon Faktörleri Üzerinde Flavonoid Etkisinin Araştırılması, Proje No: 9205, 2010

92.        Diyet ile indüklenmiş deneysel fare modelinde obezite ile inflamasyon belirteçlerinin ekspresyon ve serum seviyelerinin araştırılması, Proje No : 9085, 2010

93.        MikroRNA 196-A2 Polimorfizminin Kolorektal Kanser Riski ile İlişkisinin Araştırılması, Proje No : 5821, 2010

94.        Tip 2 Diyabette Myeloperoksidaz Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi, Proje No : 14912, 2010

95.        Meme Kanserinde miRNA-27a, miRNA-10b ve let7a-miRNA Ekspresyonlarının İncelenmesi, Proje No : 11123, 2010

96.        Prostat Kanseri ile MetilenTetraHidroFolatRedüktaz Enzimi (MTHFR) C677T ve A1298C Gen Polimorfizmleri İlişkisinin İncelenmesi, Proje No : 12801, 2010

97.        Büyüme Hormon Reseptörü (GHR) Ekzon 3 Polimorfizminin Tip2 Diyabet İle Koroner Arter Hastalığı Üzerindeki Etkisi, Proje No : 9632, 2010

98.        Mide Kanserli Hastalarda EGF Gen Polimorfizminin ve Serum EGF Düzeyinin İncelenmesi, Proje No : 8941, 2010

99.        Kolorektal kanserinde BRAF V600E gen polimorfizminin etkisinin araştırılması, Proje No : 1160, 2010

 1. Miyozin ağır zincir gen polimorfizmlerinin tip 2 diyabet ile koroner arter hastalığında incelenmesi, Proje No : 1159, 2010
  1. Meme Kanserli Hastalarda ABCG2 Gen Polimorfizmleri Ve Serum Düzeyinin İncelenmesi, Proje No : 13448, 2010
  2. Meme Kanserli Hastalarda E-Kaderin Ve MMP-3 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Proje No : 10750, 2010
  3. Tip2 Diyabetli Hastalarda Myeloperoksidaz Ve Glutamat-Sistein Ligaz Katalitik Altbirim Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Proje No : 14788, 2010
  4. Osteosarkomda MMP3 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Proje No : 19358, 2010
  5. Koroner Kalp Hastalarında Risk Faktörü Olarak JAM-A ve LFA-1 Gen Varyasyonlarının İncelenmesi, Proje No : 20283, 2010
  6. Diyabet Hastalığında APE1 ve XPG Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Proje No : 6545, 2010
  7. Tip 2 Diabette TIMP1 ve TIMP2 Genetik Varyasyonlarının Etkisi ve Serum  Düzeylerinin İncelenmesi, Proje No : 6450, 2010
  8. Apürinik/apirimidinik (AP) Endonukleaz (APE1) Gen Polimorfizmi ve Akciğer Kanser riski, Proje No : 3635, 2009
  9. Diyabetik Koroner Arter Hastalığında Monosit Kemotaktik Proteini ( MCP-1) A A-2518G ve CCR2 Reseptörü G190A Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi’ , Proje No : , 2009
  10. Endometrium kanserli olgularda APE1 gen polimorfiziminin incelenmesi, Proje No : 109S018, 2009
  11. Detoksifikasyon enzimlerinden NAT2 ile CYP1A2 gen polimorfizmlerinin meme kanseri ile ilişkisinin incelenmesi, Proje No : 4325, 2009
  12. Paraoksonaz1 (PON1), aromataz (CYP19) ve 17 alfa hidroksilaz enzimlerinin gen polimorfizmlerinin meme kanseri ile ilişkisinin incelenmesi, Proje No : 10588, 2009
  13. Lomber disk hernisinde kritik gen polimorfizmlerinin incelenmesi, Proje No : 4364, 2009
  14. Aktif Müsabaka Sezonu Geçiren Farklı Yaş Gruplarındaki Genç Futbolcuların Egzersiz Sırasındaki Sitokin Düzey Değişikliklerine Bağlı İmmün Sistem Aktivasyonlarının İncelenmesi, Proje No : 3889, 2008

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved