Dept. of Molecular Medicine National Publications

 1. Engin Aynacı, Ender Coşkunpınar, Ayşe Eren, Onur Kum, Yasemin Müşteri Oltulu, Nergiz Akkaya, Akif Turna, İlhan Yaylım, Pınar Yıldız. Investigation of theassociation of survivin gene -625G/C polymorphism in non-smallcelllungcancer.Journal of Cell and Molecular Biology 2012, 10(1):27-32, Haliç University.
 2. Nazlı Turan, Arzu Ergen, Soykan Arıkan, Ilhan Yaylım, Turgay Isbir. Mmp-3 ve E-kaderin Polimorfizmlerinin Meme Tümörlerindeki Rolü. Deneysel Tıp Dergisi 2(4):30-37, (2012).
 3. Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Leyla Ağaoğlu, Ayşegül Ünüvar, Ömer Devecioğlu, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Ahmet Faik Öner, Yıldız Yıldırmak, Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Nazan Sarper, Uğur Özbek. Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients Turk J Hematol 2012; 29 (3) : 225-232 doi: 10.5505/tjh.2012.24392
 4. A.B. Akadam-Teker, T. İsbir, H. Y. Aydoğan. ProProtein Konvertaz Subtilisin/Keksin-9 (PCSK9) Enzim Genindeki Varyasyonlar ve Ateroskleroz. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2012 Basımda
 5. Ö. Gül, E. Öztürk, M G Uğur, F B Cebesoy, N Kurtul, S Pençe, S Pehlivan, Ö Balat. Preeklamptik Gebelerde Serum Total Sialik Asit Seviyeleri ve Sialik Asit Esteraz Gen Varyasyonu. J Turk Soc Obstet Gynecol. 9(2),99-105. (2012).
 6. A.B. Akadam-Teker, T. İsbir, H. Y. Aydoğan. ProProtein Konvertaz Subtilisin/Keksin-9 (PCSK9) Enzim Genindeki Varyasyonlar ve Ateroskleroz. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2012 Basımda
 7. Ö. Gül, E. Öztürk, M G Uğur, F B Cebesoy, N Kurtul, S Pençe, S Pehlivan, Ö Balat.
 8. Preeklamptik Gebelerde Serum Total Sialik Asit Seviyeleri ve Sialik Asit Esteraz Gen Varyasyonu. J Turk Soc Obstet Gynecol. 9(2),99-105. (2012).
 9. Engin AYNACI, Ender COŞKUNPINAR, Ayşe EREN, Onur KUM, Yasemin MÜŞTERİ OLTULU, Nergiz AKKAYA, Akif TURNA, İlhan YAYLIM, Pınar YILDIZ. Survivin geni -625G/C polimorfizminin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ile ilişkisinin araştırılması. Journal of Cell and Molecular Biology 10(1):27-32, 2012, Research Article 27, Haliç University, Printed in Turkey
 10. Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Leyla Agaoglu, Aysegul Unuvar, Omer Devecioglu, Gonul Aydogan, Cetin Timur, Ahmet Faik Oner, Yildiz Yildirmak, Inci Yildiz, Nazan Sarper, Ugur Ozbek. Analysis of Choromosomal Aberratıons and FLT3 Gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients. Turkish Journal of Hematology, 2012 Mar Accepted (In press)
 11. Görmüş U, Ergen HA, Zeybek Ü, “Metabolizma Atlası”, İstanbul, 2011.
 12. Esen B, Daşdemir S, Çinçin ZB, Özdemircan A, Çakmakoğlu B. Diyabet Hastalığında Osteoprotegerin (OPG) proteini T950C gen Polimorfizminin İncelenmesi. Deneysel Tıp Dergisi,1(1):40-46, 2011
 13. Gökhan Bağcı, Zeynep Birsu Çinçin, Selçuk Daşdemir, Abdullah Özdemircan, Zeynep Ermis Karaali, Bedia ÇakmakoğluDiyabetik Koroner Arter Hastalığında Monosit Kemotaktik Proteini ( MCP-1) A A-2518G ve CCR2 Reseptörü G190A Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Deneysel Tıp Dergisi,1(2):9-13, 2011
 14. Özkök E., Kızmaz AN, Çakmakoğlu B, Aydoğan HY, Eraltan İY, Öztürk O, Aydın M. Wistar albino sıçanlarda İleal Anastomoz iyileşmesinde Piroksikamın etkisi. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi 2011, 1(2): 20-23
 15. Eraslan Uygur, E., Ergül Ekiz, E., Akyazi, I., İnal Gültekin, G., Arslan, M. Investigation of the long term effects of chronic white noise stress on learning in radial arm maze and behaviors in forced swim test. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2011;58:233-238.
 16. Ö. Küçükhüseyin, H. Y. Aydoğan, T. İsbir. İleri glikozillenmiş son ürün reseptörü (RAGE) ve yapısı. Diabet Bilimi. 2010; 8(6): 239-252.
 17. Arzu Ergen, Özlem Timirci Kahraman, Ümit Zeybek, Özlem Gök, Özlem Karatoprak, Turgay İsbir. Diyabetik nefropatide myeloperoksidaz gen polimorfizminin incelenmesi. Diabet Bilimi, Kasım 2010, Cilt 8/ Sayı 6; 227-231.
 18. Gürsel Turgut, Arzu Özcan, Ercan Çakmak, Lütfü Baş, Soner Tatlıdede, Oğuz Öztürk, Bedia Ağaçhan, Ümit Zeybek and Arzu Ergen: Paraoxonase-1 192 enzyme polymorphism in non-syndromic clefting: In patients and parents, Journal of Cell and Molecular Biology 7(1): 67-74, 2008
 19. Bedia Ağaçhan, Hülya Yılmaz, Oğuz Öztürk, H.Arzu Ergen, C.Selim İşbir: Aterosklerozda apolipoprotein E, okside-LDL ve lipid profili ilişkisinin araştırılması. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(3), 193-197
 20. Ağaçhan, Bedia. Yılmaz, Hülya. İsbir, Turgay. Kolesterol Ester Transfer Protein ve Koroner Arter Hastalığı. Diabet Bilimi, 184-189, Eylül 2005.
 21. Ağaçhan, Bedia. Yılmaz, Hülya. İsbir, Turgay. Esansiyel Hipertansiyonda Renin Anjiyotensin Sistemi Genlerinin Etkisi. Endokrinolojide Yönelişler, 28-34, Şubat 2004.
 22. Oğuz Öztürk, Turgay İSBİR : Detoksifikasyon enzimleri ve akciğer kanserleri. İTF Dergisi,Cilt 67, Sayı 3, 179-187 (2004)
 23. Öztürk O., H.A. Ergen, N. Bozkurt, İ. Yaylım, B. Ağaçhan,  , E. Kalay, Ü. Zeybek, T. İsbir, “The role of free radicals in gastric carcinoma patients”, Endokrinolojide Yönelişler,  12, (6), 203-204, (2003).
 24. Ağaçhan, Bedia. Yılmaz, Hülya. Kızıltan, Güneş. İsbir, Turgay. Demansiyel Olgularda Apolipoprotein E ve Angiyotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmlerinin Plazma Malondialdehid Düzeyleri ile İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 128-131,Temmuz-Eylül 2003.
 25. Avkan Oğuz V, S Dodanlı, I Yıldırım, O Öztürk. N Sarıgüzel, E Seber,: Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Prevelansının Farklı Yöntemlerle Araştırılması. Flora 6(3): 178-183, 2001.
 26. Aydın, Makbule. Yılmaz, Hülya. Ağaçhan, Bedia. Öztürk, Oğuz. Yaylım, İlhan. İsbir, Turgay. Lipid Peroxidation, Zinc and Magnesium Concentrations in Hypertensive Patients. Endokrinolojide Yönelişler, 82-85, Nisan 2000.
 27. Ağaçhan, Bedia. Yılmaz, Hülya. Aydın, Makbule. İsbir, Turgay. Apoliprotein E’nin Yapısı ve Lipid Metabolizmasındaki Rolü. Endokrinolojide Yönelişler, 13-16, Nisan 1999.
 28. Ağaçhan, Bedia. Yılmaz, Hülya. Aydın, Makbule. İsbir, Turgay. Apolipoprotein E’nin Beyindeki Metabolizması. Endokrinolojide Yönelişler, 24-27, Ocak 1999.
 29. Ağaçhan, Bedia. Yılmaz, Hülya. Aydın, Makbule. Kızıltan, Güneş. İsbir, Turgay. Parkinson Hastalarında Apolipoprotein E Gen Polimorfizminin Lipid Profilleriyle İlişkisi. Eger Tıp Dergisi, 75-79, Mayıs-Ağustos 1999.
 30. Yılmaz, H. Ağaçhan, B. Aydın, M. İsbir, T. Effects of Smoking on Serum Lipid Profile in Patients with Myocardial Infarction. İstanbul Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 32: 52-54, 1998.
 31. Palanduz Ş, C Taşçıoğlu, N Erten, M A Karan, K Cefle, K Güler, O Öztürk. S Öztürk: A Probable Case of MEN 1 Syndrome Presenting with Intractable Peptic Ulcer Disease and Episodic Confusion. Turkish Journal of Medical Sciences 28; 4; 451-455, 1998
 32. Aktan M. O Öztürk. H Keskin, Y Tangün: Psödotrombositopeninin Pratikteki önemi. Sendrom 8(5):15-17,1996.
 33. Tetikkurt C., O Öztürk: Atipik Dressler Sendromlu Bir Vaka Sunumu. Istanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59(1): 102-104,1996.
 34. Taşçıoğlu C, Ş Erdem, G Dinçol, O Öztürk: Bir Prolenfositer lösemi Vakası Takdimi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 56:99-102, 1993.
 35. Palanduz Ş, O. Öztürk, G Erdoğan: Familial Osteodisplasia (Anderson Syndrome) Bir Vaka Takdimi. Journal of Turkish Medicine Association 58:287-292, 1992

).

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved