Dept. of Molecular Medicine Awards

–       24.Ulusal Biyokimya Kongresi, “Tip2 Diyabetli Hastalarda Myeloperoksidaz Ve Glutamat-Sistein Ligaz Katalitik Altbirim Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi.” Yunus Emre Ekşi, Zeynep Ermiş Karaali, İhsan Nalkıran, Ümit Zeybek, Arzu Ergen, Poster Ödülü. 25-28 Eylül 2012, Konya

–        Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında miRNA’ların Biyomarker Olarak Rolünün Araştırılması” – Akbas F, Coskunpinar E, Aynaci E, Oltulu YM, Yildiz P. KOAH Çalışma Grubu En İyi Bildiri Ödülü 11-15 Nisan 2012, Antalya

–       Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi “Variköz Ven Hastalarında MMP-2 -735 Gen Polimorfizminin Etkisinin Araştırılması” Özlem Timirci Kahraman, Uzay Görmüş, Bahar Toptaş, Özlem Küçükhüseyin, H. Arzu Ergen, Turgay İsbir,  Poster üçüncülük ödülü, Çeşme, 22-25 Eylül 2010.

–       X.ulusal Türk Biyokimya Kongresi “Reseptör 5Δ32 Polimorfizminin Preeklampsi Patogenezindeki Rolü” Gürdöl F, Ağaçhan B, Öztürk Ü, Yurdum LM ,İşbilen E., CC Kemakin, Poster birincilik ödülü, Fethiye,15-18 Nisan 2010

–       II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Sözlü Sunum Birincilik Ödülü, S.Umit Zeybek, 2004.

–       Altan Günalp İkincilik Ödülü, H.Arzu Ergen, 7.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 18-21 Eylül 2001 Eskişehir “Is there any association between Apolipoprotein E and angiotensin converting enzyme gene polymorphism in patients with Parkinson’s disease and dementia in Turkish Population? Neuroscience Res Com 27:165-173, 2000.

–       35 Ulusal Diyabet Kongresi Serbest Bildiri Üçüncülük Ödülü, Ş.Ümit Zeybek, 1999.

–       17. Ulusal Dermatoloji Kongresi Poster Birincilik Ödülü, S.Umit Zeybek, 1998.

 

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved