Dept. of Neuroscience Laboratories

Davranış Laboratuvarı Bu laboratuarda, özellikle yeme  davranışı ile ilaçlara dirençli epilepsi modeli alanında 15 yılı aşan  çalışmalar bulunmaktadır. Hayvanlarda depresyon, anksiyete ve öğrenme-bellek  çalışmaları yapılmaktadır.   Davranıştan, moleküler mekanizmalara  kadar çalışılabilecek donanımı bulunan laboratuvarda;

·         kuyruk çekme testi,   ·         yükseltilmiş artı labirent testi,   ·         zorunlu yüzme testi,   ·         sıcak tabla testi,   ·         motor aktivite ve ·         rota rod cihazları bulunmaktadır.

 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı Deneysel Elektrofizyoloji çalışmaları  alanında gelişmiş laboratuar ekipmanı ve deneyime sahiptir. Deney hayvanlarına  kortikal ve derinlik elektrodları yerleştirilebilen ve bu elektrodları en  ekonomik sınırlarda üreten ve kullanan bir laboratuvardır. Kimyasal maddelerle  oluşturulan deneysel epilepsi modellerinde subkortikal yapılar arasındaki  ilişki ve bu ilişkinin kortekse olan yansıması multiunit aktiviteden  yararlanılarak laboratuarımızda geliştirilmiş olan kayıt sistemi sayesinde  incelenmektedir.   Uyku-uyanıklık ve davranışta sözü geçen  ilişkiler incelenmekte ve ayrıca uyku ile nöbet ilişkisi yoğun biçimde  çalışılmaktadır. Uyandırılmış potansiyeller çalışıldığı bir laboratuarı ile  deneysel uyku çalışmaları amacıyla donanımı tamamlanmış bir diğer alt  laboratuarı daha bulunmaktadır.    Laboratuarda bulunan izole organ  banyosunda, çeşitli maddelerin uygulanması sonucu oluşan etkiler  incelenebilmektedir. Çok amaçlı kayıt sistemi “Grass model 7400” poligrafı ile  donanımlı çalışmalar sürmektedir. İzometrik kas kasılma yanıtlarının ve basınç  değişimlerinin farklı modellerde incelenmektedir.

 

Isı Vibrasyon Testi Laboratuvarı Periferik sinir sisteminde duysal  iletileri elektromiyografiden daha hassas ve girişimsel olmayan bir metodla  inceleyen ısı-vibrasyon laboratuvarı uzun zamandır çalışmaktadır. Bu test ağrı, ısı (soğuk ve sıcak) ve  vibrasyon gibi duyuların taşındığı, periferik sinir lifleri ile ilgili en  hassas ve en gelişmiş araştırma yöntemidir. Duysal nöropatiler, genetik ve  biyokimya çalışmaları ile eşgüdümlü olarak incelenmektedir.

 

Nörogenetik Laboratuvarı Nöroloji ve psikiyatri alanındaki  çeşitli hastalık gruplarından -İnme (stroke), Migren, Alzheimer Hastalığı,  Parkinson Hastalığı, Diabetik Polinöropati, Şizofreni, Bipolar Hastalık,  Obsesif-Kompulsif Bozukluk- elde edilen DNA ve serumları Nörogenetik  laboratuvarında uygun koşullarda bulunmaktadır. – 400 şizofren hasta  ve 300 birinci dereceden yakınlarının, – 300 bipolar hasta ve 300 birinci dereceden yakınlarının, – 100 obsesif-kompulsif hastanın, – 250 inmeli hastanın, – 200 migrenli hastanın,  – 150 Alzheimer hastasının, – 200 Parkinson hastasının, DNA’sı araştırma amacıyla bulunmaktadır.   Bu hastalıkları kapsayan polimorfizm  çalışması ve biyokimyasal çalışmalar yapılabilmektedir. İnsan beyninde  yaşlanmayla değişime uğrayan protein, enzim, mitokondri alanındaki moleküler  çalışmaların yapılabilmesi için insan beyin bankası bulunmaktadır.

İstanbul University © 2018 All Rights Reserved