Genetik Anabilim Dalı Ulusal Yayınları

 1. Özsait B., Ünaltuna-Erginel N. Farklı spermatogenik düzensizliklere sahip hastaların spermatozoa mikroRNA ekspresyon profillerindeki değişim (Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni 2013: 54:198
 2. Behçet Hastalarında SWAP70 Antikorunun İncelenmesi, Ugurel E, Karabulut A, Gül A, Güre AO, Erkingül S, Tuzun E, Ozbek U, Vural B, DETAE e-dergi, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa 22-29, 2012
 3. Ali Osman Güre, Burçak Vural, Uğur Özbek, Nalan Demir Fırat, İsmail Savaş, Akciğer Kanserinin Teşhis, Tedavi ve Takibinde Yeni Bir Parametre Olarak Anti-Tümör Antikorların Önemi, Plevra Bülteni, Ocak 2012 (Türk Toraks Derneği, online bülten)
 4. Akut lösemi hücre serilerinde beta-katenin sirna uygulamaları, Özden Hatırnaz Ng1, PhD, Yücel Erbilgin1, MSc, Esin Aktaş2, Doç. Dr., Günnur Deniz2, Prof. Dr., Uğur Özbek1, Prof. Dr., Müge Sayitoğlu1*, Doç. Dr., 2012, Deneysel Tıp Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 16-22
 5. Poda M. Kalıtsal Dislipidemi Fenotipleri ve Genetik İlişkiler Üzerine Derleme,Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi,1 (2), 14-19, 2011.
 6. Ustek D, Abaci N, Sirma S, Çakiris A. T-Yeni Nesil DNA Dizileme Derleme,Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi,1 (1), 11-18, 2011.
 7. Evrim Kömürcü-Bayrak, Nihan Erginel-Ünaltuna. Gen anlatımı analiz yöntemlerine genel bakış. Deneysel Tıp Dergisi, 2011: 1(2); 28-35.
 8. Erbilgin Y, Eskazan AE, Catal S, Hatirnaz O, Soysal T, Ozbek U. ABL Gene Kinase Domain Mutation Scanning by Denaturing High Performance Liquid Chromatography Sequencing Method. Turkish Journal of Hematology. Vol 28 Issue 2 June 2011 97-102.
 9. Yavuz EN, Demirkan A, Moen S, Ozdemir O, Catal S, Bebek N, Ozbek U, Baykan B. Investigation of the Relationship Between Clinical and EEG Findings of Photosensitive Epilepsy and GABA Receptor Alpha 1 Subunit (GABRA1) Gene Mutations. Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 39-43.
 10. Erbilgin Y., Hatırnaz Ng Ö., Sayitoğlu M., Söderberg O., Özbek U.. ß-Katenin ve Axin2 proteinleri etkileşimlerinin “Proksimiti LigasyonAssay (Yakınsal Bağlanma Tespiti)” ile görüntülenmesi. Deneysel Tıp Dergisi, 1 (2), 24-27, 2011
 11. Erbilgin Y, Eskazan AE, Catal S, Hatirnaz O, Soysal T, Ozbek U. ABL Gene Kinase Domain Mutation Scanning by Denaturing High Performance Liquid Chromatography Sequencing Method. Turkish Journal of Hematology. 2010 in press.
 12. Müge Aydın Sayitoğlu, Uğur Özbek, Kronik Miyeloid Lösemide Moleküler Tanı ve Takip, Türkiye Klinikleri, Journal of Hematology-Oncology. 2(2):48-53, Ekim (2009).
 13. Duran Üstek, Sema Sırma, Aris Çakiris, Fulya Coşan, Başar Oku, Uğur Özbek, Cloning of chimerical translocations as positive control for molecular genetic diagnosis of leukemia. Turk J Hematol 2008; 25:20-23
 14. Bayrak F, Kömürcü-Bayrak E, Mutlu B, Kahveci G, Erginel-Ünaltuna N. Genetic analysis of the Irx4 gene in hypertrophic cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008 36(2):90-5.
 15. Müge Aydın-Sayitoğlu, Sema Sırma, Uğur Özbek Akut Lösemilerde Moleküler Genetik Klinikleri Journal of Medical Sciences, Lösemiler özel sayısı 2007 3(2)
 16. Müge Aydın-Sayitoğlu Kanser Tedavisine Farmakogenetik Yaklaşım Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2007
 17. Müge Aydın-Sayitoglu, M. Cem Ar, Özden Hatırnaz, Şeniz Öngören, Ümit Üre, Zafer Başlar, Sema Sırma, Yıldız Aydın, Uğur Özbek, Burhan Ferhanoğlu Minimal Residual Disease (MRD) Detection with Translocations and T-Cell Receptor and Immunoglobulin Gene Rearrangements in Adult Acute Lymphoblastic Leukaemia Patients: A Pilot Study Turkish Journal of Hematology
 18. Yönal O, Hatirnaz O, Akyüz F, Köroğlu G, Ozbek U, Cefle K, Mungan Definition of C282Y mutation in a hereditary hemochromatosis family from Turkey. Turk J Gastroenterol 2007 18(1):53-57.
 19. Olcay A, Nişanci Y, Ekmekçi CG, Ozbek U, Sezer M, Umman B, Buğra Z. Angiotensinogen M235T polymorphism and left ventricular indices in treated hypertensive patients with normal coronary arteries. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 7(3):257-61.
 20. Komurcu E., Issever H., Erginel-Unaltuna N. Glycoprotein Ia 807TT/873AA Genotype is not Associated With Myocardial Infarction. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2005 5 (3): 182–186.
 21. Demirkan, A., Vural, B., Üstüner, Z., Uygun, K., Öztürk-Açıkalın, B., Derin, D., Saip, P., Özbek, U., “CYP1A1, GSTM1 and NQO1 gene polymorphisms: Genetic risk factors for small cell lung cancer”, Turkish Journal of Cancer 2005, 35: 171-6 .
 22. Duran Ustek, Sema Sırma, Aris Cakiris, Fulya Cosan, Basar Oku, Ugur Ozbek Lösemilerin Moleküler Genetik Teşhisinde Kullanılmak Üzere Tarnslokasyonların Pozitif Standart Amaçlı Olarak Klonlanması Turkish J Hematology
 23. Kömürcü E., Koç-Bebek A., Tüysüz B., Bebek N., Poda M., Özdemir C., Madazlı R., Erginel-Ünaltuna N., Özbek U. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastalığının Prenatal Dönemde Moleküler Tanısı. Moleküler Tanı Dergisi 2004 1: 9–12.
 24. Savli H, Sirma S, Aktan M, Dinçol G, Özbek U. Quantification of all-trans-retinoic acid dependent expression of CXCR4 gene in acute ptomyelocytic leukaemia. Turk J Haematol 2003 20(3): 153-159.
 25. Savli H, Sirma S, Özbek U. Qantification of the FLI-1 gene expression by real-time quantitative RT-PCR. Turk J Med Sci 2003 33:21-25
 26. Vural, B., Atlıoğlu, E., Ozbek, U., Büyükdevrim, S., Kolusayın, O., Ozcelik, T., Ülkemizde DNA analizi (HLADQA1, LDLR, GYPA, HBGG ve GC lokusları)”, Adli Tıp Bülteni 2002, 7: 5-13.
 27. Sarper N, Özbek U, Agaoğlu L, Özgen Ü, Kandilci A, Sırma S, Anak S, Yalman N, Eryılmaz E, Devecioğlu Ö, Gedikoğlu G. Detection of BCR-ABL transcripts by reverse transcriptase polymerase chain reaction in pediatric acute lymphoblastic leukemia: Incidence and clinical features. Turk J Haematol. 2000 17(4):197-206
 28. Özgen Ü, Anak S, Özbek U, Sarper S, Eryılmaz E, Ağaoğlu L, Devecioğlu L, Yalman N, Gedikoglu G. Prognostic significance of Wilms tumor 1 gene in childhood acute lymphoblastic leukemia. Turk J Haematol. 2000 17(4):183-188
 29. Günay A, Öztürk A, Budak T, Özbek U, Üskent N. Activated protein C resistance in polycythemia vera Turk J Haematol 2000 18(3):157-164
 30. Demirel Ş, Çine N, Tükek T, Sözen AB, Erk O, Erginel-Ünaltuna N, Edirne S. Türk popülasyonunda endotelyal konstitütif nitrik oksid sentaz gen polimorfizmi. Türk Kardiyol Dern Arş. 2001 29:637-641
 31. Hatemi AC., Cine N, Tabak L., Kıyan E., Erelel M., Çuhadaroğlu Ç., Kıyan A. Angiotensin Converting Enzyme 1Gene Polymorphism in Patient with Sarcoidosis Turkish Respiratory Journal 2001 2(2): 35-38.
 32. Demirel Ş., Çine N., Tükek T., SözenA.B., Erk O., Erginel-Ünaltuna N., Dilmener M., Erdine Sarch. Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism in the Turkish Population. Turk. Soc. Cardiol. 2001 29: 637-641.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved