Genetik Anabilim Dalı

Genetik uzun yıllardan beri kalıtımın bilimi olarak tanınır. Ancak genetiğin alanı, sadece kalıtsal bilginin ve bu bilginin canlı organizmalardaki kullanımının mekanizmalarını ortaya koymakla sınırlı değildir; o aynı zamanda organizmalardaki yaşamsal süreçleri anlayabilmenin araç ve yöntemlerini de bizlere sunarak tıptan tarıma, evrimden ekolojiye çok farklı sahalarda, önümüze çok geniş ve yaygın uygulama alanları da açar.

Moleküler biyolojiyle birlikte genetikte, özellikle son birkaç on yılda ortaya çıkan nefes kesici gelişmeler, ortaya koydukları devasa veri yığını ile hem, bizlere, bu alanda pek çok yeni durumu daha iyi anlamamızın ve bu yeni bilgi ve teknikleri uygulamaya sokmamızın olanaklarını sundular; hem de, kök hücre biyolojisinden mikroRNA’lara, sistem biyolojisi ve biyoinformatikten moleküler ve rejeneratif tıbba değişik bilim dalları, disiplinleri ve çalışma alanlarının ortaya çıkmasına önayak oldular.

1992 yılında kurulan Anabilim Dalımız da bu gelişmelere ayak uydurup onun daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak için, önüne, güçlü bir bilim insanı yetiştirme eğitimi ve tıpla iç içe geçmiş kapsamlı temel araştırmayı ana hedef olarak koydu.

Bu hedefe uygun olarak, araştırma gruplarımız ve laboratuvarlarımızda araştırma ve eğitimin standartlarının yüksek tutulup geliştirilmesine ve bunu sağlayacak güçlü bir alt yapının oluşturulmasına özel çaba gösterilmektedir. Bu çaba sonucu, araştırma grubu ve laboratuvarlarımız, bugün, deneysel tıbbi araştırmanın farklı alanlarında, yüksek standartlarda araştırmalar yapabilecek bilgi ve teknik donanım birikimine erişmiş durumdadır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved