Genetik Biyosağlık Bilişimi

Genetik Anabilim Dalı bünyesinde verilen yüksek lisans diploma programıdır. Bu program İstanbul Üniversitesi ve Biohealth Computing Erasmus Mundus Lisansüstü Program Konsorsiyumu’na üye Üniversiteler arasında ortaklaşa yürütülen bir programdır.

Diploma Programına Kabul İçin Özel Koşullar:

Adayların yüksek lisans programına kabulü, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde bildirilen koşullara göre yapılacaktır. Erasmus Mundus kapsamındaki programa katılacak olan öğrencilerin ayrıca Erasmus Mundus kabul şartlarını da sağlamaları gerekmektedir.

Doğrudan Kabul: Tıp, Biyoloji, Diş Hekimliği, Veteriner, Kimya, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Diplomasına sahip lisans mezunu olan öğrenciler programa doğrudan kabul edilecektir. Öğrencilerin lisans mezuniyet alanlarına göre ders seçmeleri sağlanacaktır. Yukarıda adı geçen bölümler dışında kalan lisans mezunlarının programa kabulü için “Koordinasyon Kurulu”nun kararı gerekmektedir.

Aşağıda adı geçen Biohealth Computing Erasmus Mundus Lisansüstü Program Konsorsiyumu’na üye Üniversiteler ile işbirliği içerisindedir: 1. Université Joseph Fourier Grenoble – Fransa 2. Universitat de Barcelona – İspanya 3. Universita degli study di Torino – İtalya 4. Universiteit Maastricht – Hollanda 5. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară de Cluj-Napoca – Romanya

Diploma Programının Eğitim Amaç ve Hedefleri:

Amaç: Bu program, Tıp, Biyoloji, Diş Hekimliği, Veteriner, Kimya, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Kimya, Çevre, Gıda, Endüstri) ve Matematik Lisans diplomasına sahip öğrencilere, “Biohealth Computing” alanında ileri düzeyde edinecekleri bilgi, birikim ve deneyimle, karşılaşacakları sorunları multidisipliner bir yaklaşımla çözümleme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hedefleri: Sanayinin gereksinimlerine uygun şekilde düzenlenen bir ders programı ve bunu izleyen dönemde bu sanayi alanlarının somut sorunlarına çözüm getiren tezler ile yetenekli öğrencilerin uygulamaya yönelik araştırma yapmalarının sağlanması ve bu şekilde sağlık alanında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, sistemik modelleme ve simülasyon araçları kullanılarak biyomedikal veri tabanlarından yararlanmayı teşvik etmek de hedeflenmektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved