Genetik Kurslar

 1. Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (23-27 Ekim 2008) Hibrid Kurs
 2. 2nd Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (18-22 Ekim 2009) Hibrid Kurs
 3. Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu 19-20 Şubat 2010
 4. Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu 17-18 Aralık 2010
 5. Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Yöntemler Kursu (26-30 Nisan 2010)
 6. 4th Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (25-28 Ekim 2011)
 7. Primer İmmün Yetersizliklerde Klinik ve Moleküler Tanı Sempozyumu (18-19 Ocak 2012)
 8. Uygulamalı Genomiğin Klinikte Kullanımı, (Applied Genomics in the Clinic)” .17-19 Ekim 2012
 9. UYGULAMALI MOLEKÜLER HEMATOLOJİ KURSU 4-5 Mayıs 2012
 10. Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu (23-24 Aralık 2011)
 11. High-throughput Methylome Analysis & Its Impact on Human Health and Disease. (31 May 2013, Istanbul).
 12. 4th Course in Next Generation Sequencing Hibrid Kurs & Yeni Nesil Dizilemede Veri Tabanları ve in siliko Araçlar Uygulamalı Workshop (12-16 Mayıs 2015).
 13. 5th Course in Next Generation Sequencing Hibrid Kurs (4-7 Mayıs 2016)
 14. Biyobankalamada Laboratuvar Süreçleri Kursu. 27-28 Mayıs 2016.
 15. Biyobankalamada Veri Analiz Yöntemleri Kursu. 30-31 Mayıs 2016.
 16. Biyobankada Protokol ve Kalite Çalıştayı. 6 Nisan 2016.
 17. Biyobankada Etik- Yasal Sosyal Yansımalar. 7 Nisan 2016.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved