Genetik Kurslar

  1. Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (23-27 Ekim 2008) Hibrid Kurs
  2. 2nd Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (18-22 Ekim 2009) Hibrid Kurs
  3. Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu 19-20 Şubat 2010
  4. Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu 17-18 Aralık 2010
  5. Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Yöntemler Kursu (26-30 Nisan 2010)
  6. 4th Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research (25-28 Ekim 2011)
  7. Primer İmmün Yetersizliklerde Klinik ve Moleküler Tanı Sempozyumu (18-19 Ocak 2012)
  8. Uygulamalı Genomiğin Klinikte Kullanımı, (Applied Genomics in the Clinic)” .17-19 Ekim 2012
  9. UYGULAMALI MOLEKÜLER HEMATOLOJİ KURSU 4-5 Mayıs 2012
  10. Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu (23-24 Aralık 2011)
  11. High-throughput Methylome Analysis & Its Impact on Human Health and Disease. (31 May 2013, Istanbul).
  12. 4th Course in Next Generation Sequencing Hibrid Kurs & Yeni Nesil Dizilemede Veri Tabanları ve in siliko Araçlar Uygulamalı Workshop (12-16 Mayıs 2015).
  13. 5th Course in Next Generation Sequencing Hibrid Kurs (4-7 Mayıs 2016)
  14. Biyobankalamada Laboratuvar Süreçleri Kursu. 27-28 Mayıs 2016.
  15. Biyobankalamada Veri Analiz Yöntemleri Kursu. 30-31 Mayıs 2016.
  16. Biyobankada Protokol ve Kalite Çalıştayı. 6 Nisan 2016.
  17. Biyobankada Etik- Yasal Sosyal Yansımalar. 7 Nisan 2016.

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved