Genetik Anabilim Dalı Projeler

Proje Adı Proje Yürütücüsü Projeye Enstitümüzden Katılanların İsimler Destekleyen Kurum Proje No Proje Süresi (Yıllar)
Seramid metabolizması ile ilişkili genlerin ateroskleroz patogenezindeki potansiyel rollerinin araştırılması. Dr. Neslihan Çoban Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Filiz Geyik, Özlem Yıldırım İ.Ü. BAP-Normal Proje 33021 2013-2016
Preimplantasyon dönem embriyolarinin gelişim kapasitesinin genetik olarak araştirilmasi, Dr. Bilge Özsait Selçuk Prof. Dr. Hasan SerdaroğluProf. Dr. Nihan Ünaltuna
Dr. Neslihan Çoban
Dr. Sibel Bulgurcuoğlu Kuran
İ.Ü. BAP-Normal Proje 33527 2013-2016
Metabolik sendrom ve Alzheimer hastalığı ilişkisi Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna Dr. Mehveş Poda, Dr. Neslihan Çoban, Dr. Filiz Geyik, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak,  Msc Z.Gamze Güven, Msc Ebru Özer, Dr. Çağrı Güleç TÜBİTAK 1001 214S340 2015-2018
Periferik Kanda Seçilmiş miRNA Anlatım Düzeylerinin İncelenmesi Danışman:Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna Bio. Ebru Özer İ.Ü.BAP-Tez TYL-2016-23217 2016-2017
Geç ve erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında rol oynayan miRNAların incelenmesi Danışman: Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna  Msc. Z.Gamze Güven İ.Ü.BAP-Tez 48601 2014-2016
Prkag2 Kardiyomiyopatisine Neden Olan E506K Mutasyonunun Fonksiyonel Karakterizasyonu Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak Dr. Bilge Özsait Selçuk, Dr. Neslihan Çoban TUBİTAK 115S137 2015-2017
Hipertrofik Kardiyomiyopatiye Neden Olan B-Miyozin Ağır Zincir Genindeki Mutasyonların Saptanması Doç. Dr. İmran Önür Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak İ.Ü. BAP-Normal Proje 52829 2015-2017
Ailesel Hipertrofik Kardiyomiyopatiye Neden Olan Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak İ.Ü. BAP-YÖP 50654 2015-2017
Aterosklerotik plaklarda hedef proteinlerin immunohistokimyasal incelemeleri Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Prof. Dr. Dilek Yılmaz-Bayhan  Dr. Filiz Geyik İ.Ü. BAP-Normal Proje TSA-2016-21496 2006-2017
Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı’nın Anjiografik Yaygınlık ve Ciddiyet Derecesi Üzerine Genetik Araştırma Dr. Neslihan Çoban Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak, Dr. Filiz Geyik, İ.Ü. BAP-ÖNAP 47372 2014-2017
RegTherDim Prof.Dr. Thomas Linn Doç. Dr. Ali Osman Gürol, Dr. Mehveş Poda,  Dr. Sema Bilgiç,  Dr. Gaye Erten,  Dr. Feyza Nur Tuncer, Doç. Dr. Umut Küçüksezer Tubitak, IntenC 113S029 2013-2016
Yağ dokusunda miRNA’ların araştırılması ve ateroskleroz ile ilişkilendirilmesi Dr. Filiz Geyik Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Bayrak, Dr. Neslihan Çoban BAP-Normal 47498 2015-2017
Yağ dokusunda östrojen reseptör alfa (ESR1) geninin ekspresyon analizi Dr. Filiz Geyik Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna BAP-ACİP 50966 2015-2016
Koroner Arter Hastalığı’nın Anjiografik Yaygınlık ve Ciddiyet Derecesi ile ilişkili microRNA’ların Belirlenmesi Dr. Neslihan Çoban Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak, Dr. Filiz Geyik, BAP-Normal 51865 2015-2017
Seramid metabolizması ile ilişkili miRNA’ların koroner arter hastalığı üzerine etkisinin araştırılması Dr. Neslihan Çoban Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Kömürcü-Bayrak, Dr. Filiz Geyik, Dr. Dilek Pirim BAP-Güdümlü 54665 2015-2016
AMPK ve LASS5 Genlerinin HUVEC Hücrelerindeki Fonksiyonel Analizleri: Seramid Metabolizmasının Ateroskleroz Için Önemi Dr. Neslihan Çoban Dr. Filiz Geyik, Dr. Bilge Özsait TÜBİTAK 3001 115S139 2015-2017
Preimplantasyon dönem embriyolarda RNA izolasyon tekniklerinin optimizasyonu Dr. Bilge Özsait Selçuk Dr. Neslihan Çoban                                    Dr. Sibel Bulgurcuoğlu Kuran İ.Ü. BAP-ACİP 53931 2015-2016
Preimplantasyon dönem embriyolarinin gelişim kapasitesinin genetik olarak araştırılması Dr. Bilge Özsait Selçuk Prof. Dr. Hasan SerdaroğluProf. Dr. Nihan Ünaltuna
Dr. Neslihan Çoban
Dr. Sibel Bulgurcuoğlu Kuran
İ.Ü. BAP-Normal Proje 33527 2013-2016
Türk erişkinlerinde Omentin1 geninin genotip fenotip ve plazma düzeyleri ile ilişkisi Dr. Filiz Geyik Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Bayrak, Dr. Neslihan Çoban İ.Ü. BAP- Araştırma Başlangıç 22361 2016-2017
Türk erişkinlerinde Omentin1 geni rs1333062 gen polimorfizminin fenotipik etkileri Dr. Filiz Geyik Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna, Dr. Evrim Bayrak, Dr. Neslihan Çoban İ.Ü. BAP- HIZDEP 22659 2016-2017
Altın Nanoflares Kullanarak Jak2v617f Mutasyonunun Akım Ölçerde Hücre İçi Tesbiti Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir BAP-Güdümlü 49202 2014-2017
Miyeloproliferatif Hastalıklarda Kanseri Başlatan Hücrelerin Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Analizi Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir TÜBİTAK-1001 112S284 2013-2016
Altın Nanoflares Kullanarak Jak2v617f Mutasyonunun Akım Ölçerde Hücre İçi Tesbiti Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir TUBITAK-COST 114S784 2014-2017
NÖRAL KÖK HÜCRE AKTiVASYONU PROLİFERASYONU VE MİGRASYONUNDA ROLLERİ OLAN BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir BAP-ACİP THZ-2016-21839 2016-2017
NÖRAL KÖK HÜCRE AKTiVASYONU PROLİFERASYONU VE MİGRASYONUNDA ROLLERİ OLAN BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sarya B. Tunç Yard.Doç.Dr.Selçuk Sözer Tokdemir BAP – YL TEZ 50267 2015-2016
JAK2V617F Mutasyonunun Endotel Hücreleri Üzerindeki Trombotik Etkilerinin Değerlendirilmesi Hilal Hekimoğlu  Yard. Doç. Dr. Selçuk Sözer Tokdemir BAP – YL TEZ 58164 2015-2016
HİPOKSİK VE YÜKSEK GLÜKOZLU ORTAMLARDA IGF-I ve MGF’İN NÖRAL KÖKHÜCRELERDE EKSPRESYONU VE PROLİFERASYON ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİNİN İN VİTROARAŞTIRILMASI Tuğba Aydıntuğ Yard. Doç. Dr. Selçuk Sözer Tokdemir BAP-YL TEZ 58165 2015-2016
Akut Myeloid Lösemide Yüksek düzeyde eksprese olan Mn1 geninin Transkripsiyonunun düzenlenmesi Sema Sırma Ekmekçi Neslihan Abacı, Ferda Paçal, Aris Çakiris, Zeliha Emrence, Melda Sarıman Tübitak  214S610 2015-2016
 İstanbul civarındaki tatlısu ortamlarından Crustacea örneklerinin toplanması ve DNA’larının izole edilmesi Ferda Paçal BAP (ACİP) 54933 2015-2016
“Türkiye’de yaşayan Potamon (Crustacea:Brancyura:Potamidae) cinsine ait bazı tatlısu yengeç türlerinin filogenetik ve taksonomik ilişkileri. Ferda Paçal BAP 44742 2014-2016
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalarında MEFV geni UTR Varyasyonlarının Derin Dizileme ile Taranması Aris Çakiris Sema Sırma Ekmekci, Neslihan Abacı, Zeliha Emrence, Ferda Paçal BAP 53556 2016-2017
GLİOMA GELİŞİMİNDE D VİTAMİNİNİN AKT YOLUNDAKİ BAZI SAĞKALIM VE APOPTOZ GENLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESI Özlem Küçükhüseyin Nazlı Yalçınkaya, Aris Çakiris, İlhan Yaylım, Erdem Tüzün, Saime Turan BAP 46482 2014-2016
 Tanımlanamayan Kalıtsal Otoinflamatuar Hastalıklarda Patogenez İle İlişkili Aday Genlerin Araştırılması (BAP) Neslihan Abacı Aris Çakiris, Sema Sirma Ekmekci, Zeliha Emrence, Melda Sarıman BAP 55150 2015-2016
Mitokondriyal DNA heteroplazmik mutasyonların analizi Neslihan Abacı Ahmet Gül, Sema Sırma Ekmekci, Aris Çakiris İ.Ü. BAP 48255 2015-2017
Nükleolar Protein 7 Geninin All-trans Retinoik Asid Tedavisindeki Rolü Sema Sırma Ekmekci Zeliha Emrence İ.Ü.BAP 52616 2015-2016
Klinik Bulguları Ağır Seyreden Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında MEFV Dışı Genlerin Araştırılması Neslihan Abacı Ahmet Gül, Sema Sırma Ekmekci, Aris Çakiris, Zeliha Emrence, Melda Sarıman 53688 2016-
Nöro- Behçet Hastalarında Complexin1 Ve Complexin2 Gen Ekspresyonlarının Araştırılması Prof. Dr. Burçak Vural Uğur Akcan (sinir bilim öğrencisi) TÜBİTAK-1002 114S536 2014-2016
Pankreas kanseri kemoterapi hassasiyet profilinin sferoid modelleri yardımıyla tespiti ve doğrulanması Prof. Dr. Burçak Vural BAP-ÖNAP 46784 2014-2016
Ailevi Epilepsilerin Genetik Temellerinin Aydınlatılması Doç.Dr. Sibel Ugur İşeri Prof. Dr. Uğur Özbek, Dr. Feyza Nur Tuncer, Msc. Emrah Yücesan, Msc. Özkan Özdemir, MSc. F. Yeşim Kesim TÜBİTAK 113S331 2012-halen devam ediyor
Geleceğe Yatırım: Biyobanka Prof.Dr. Ugur Özbek Doç. Dr. Sibel Uğur İseri, Dr. Feyza Nur Tuncer, Dr. Yücel Erbilgin İstanbul Kalkınma Ajansı TR10/15/YNK/0093 2015-2016
Türk toplumundaki ailevi hipofiz adenomlarında ve genç sporadic hipofiz adenomlarında AIP ve MEN1 gen analizleri ile genetik yatkınlığın araştırılması Prof. Dr. Sema Yarman Dr. Feyza Nur Tuncer, Esin Serbest BAP 54222 2015-halen devam ediyor
Diyabet modeli önerisi için PANC-1 hücre hattında aday gen dizilemelerinin gerçekleştirilmesi Yard. Doç. Dr. Feyza Nur Tuncer Dr. Mehveş Poda BAP 23211 2016-devam etmekte
Preimplantasyon dönem embriyolarda RNA izolasyon tekniklerinin optimizasyonu Dr. Bilge Özsait Selçuk x BAP 53931 2015-2016
Ubikuitinasyon mekanizmasında yer alan genlerinin sperm parametreleri ile ilişkisinin araştırılması Dr. Bilge Özsait Selçuk Dr. Dilek Sever Kaya BAP THZ-2016-22683 2016-2017
Küçükçekmece Gölü’nden izole edilen toksik Microcystis spp. suşlarının mcyB genlerindeki varyasyonların tespiti Dr. Dilek SEVER KAYA İ.Ü. BAP 3624 Aralık 2015- Aralık 2016
Mikrosistin-LR’ın Erkek Üreme Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Dr. Dilek SEVER KAYA Dr. Bilge ŞADAN SELÇUK, Dr. Sema BİLGİÇ GAZİOĞLU
Doç.Dr. Müge SAYİTOĞLU,  Doç. Dr. Esin AKTAŞ ÇETİN
İ.Ü. BAP 21988 Kasım 2016 – Kasım 2018
Yüksek Riskli Akut Lösemi Hastalarında Tüm Genom Analizi Dr. Yücel Erbilgin Doç.Dr. Müge SAYİTOĞLU (Personel)
Prof.Dr. Uğur ÖZBEK (Personel)
Arş.Gör. Özden HATIRNAZ NG (Personel)
BAP TDP-2016-20520 2016-2018
Yüksek Riskli Akut Lösemi Hastalarında Tüm Genom Analizleri Dr. Yücel Erbilgin Yok TÜBİTAK 114S038 2014-2016
Primer İmmün Yetersizliklerde Genetik Alt Yapının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi Doç.Dr. Müge SAYİTOĞLU Dr. Özden HATIRNAZ NG, Dr. Yücel Erbilgin BAP 52575 2015-2017

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved