Genetik Anabilim Dalı’nda Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri

Projeler

 

BAP (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)  Destekli 

 

Kardiovasküler

 

-Aterosklerozda Rol Alan CYP19A1 Geninin Kardiovasküler hastalıklar ile İlişkisi(2012-2013) (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP-ACİP Proje No: 28504), yürütücü: Dr. Neslihan Çoban

-MIF gen polimorfizminin kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi (2013-2014) (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP-ACİP Proje No: 34682), yürütücü: Dr. Neslihan Çoban

-Seramid metabolizması ile ilişkili genlerin ateroskleroz patogenezindeki potansiyel rollerinin araştırılması (2013-2016) (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP-Normal Proje No: 33021), yürütücü: Dr. Neslihan Çoban

-Kardiyovasküler hastalıklar için APOB ve ACE gen polimorfmizlerinin TaqMan probları ile optimizasyon çalışması (2013-2014)  (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP-BYP Proje No: 39212), yürütücü: Dr. Neslihan Çoban

-3T3-L1 preadiposit hücre kültürü optimizasyonu (2013-2014)  İstanbul Üniversitesi (İ.Ü. BAP-ACİP proje no: 35631),  yürütücü: Dr. Filiz Geyik

-Östrojen reseptör alfa (ESR1) gen promotörünün metilasyon analizi ve obezite ile ilişkisi (2012-2013) (İ.Ü. BAP-ACİP proje no: 26722),  yürütücü: Dr. Filiz Geyik

-Aterosklerotik plaklarda aday miRNA’lar ile hedef genlerin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi (2013-2015) (İ.Ü. BAP Normal-28473), yürütücü: Dr. Evrim Bayrak Kömürcü

– Kardiyovasküler hastalıklar için aday gen polimorfizmlerinin TaqMan probları ile optimizasyon çalışması (BYP), (2011-2012) (İ.Ü. BAP Proje no:19545), Yürütücü:Dr. Evrim bayrak Kömürcü

 – Aterosklerozda Rol Alan Yeni Aday Genlerin Belirlenmesi (2009-2012) (İ.Ü. BAP Proje No: 19384)  Yürütücü: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 –  ‘Subtractive’ Hibridizasyon kütüphanesinden seçilen yeni genlerin analizi  (2008-2010) (İ.Ü. Araştırma Fonu  ACİP: Proje no:3107) Yürütücü: Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

-Kardiyovasküler Hastalıklar için Doku ve DNA/RNA Bankalaması  (2009-2012) (İ.Ü. Araştırma Fonu (YÖP) : 3186)  Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

-Monosit ve Endotel Hücrelerinde ROR-Alfa Hedef Genlerinin Tanımlanması ve Ateroskleroz İçin Önemi  (2010-2013) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3680) Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

-TEKHARF Çalışmasında APOA1 -75G/A Polimorfizminin Önemi  (2010-2011) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 4578)  Yürütücü : Evrim Bayrak-Kömürcü

–  Irx4 Geninin Hipertrofik Kardiyomiyopati ile İlişkisi   (20.08.2003 / 20.08.2004) (İ.Ü. Araştırma Fonu 136/20082003) Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

–  Resistin geninin metabolik sendrom ve kalp hastalıklarındaki önemi (05.05.2006 / 02. 2008) (İ.Ü. Araştırma Fonu 50/05052006 ) Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

Nörogenetik

-SMN1 ve SMN2 genlerinin kopya sayılarının MLPA tekniği ile belirlenmesi (2013-2014) (Destekleyen Kuruluş: İ.Ü. BAP-BYP Proje No: 39208), yürütücü: Dr. Filiz Geyik

–  Türk Parkinson Hastalarında LRRK2 Geni Analizi  (2008-2012) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 513) Yürütücü : Doç. Dr. Haşmet Ayhan Hanağası  (Nöroloji AD)

-‘Türk Popülasyonunda PSEN1 (Presenilin 1), PSEN2 (Presenilin 2) ve APP (Amiloid Prekürsör Protein) Gen Mutasyonlarının Alzheimer Hastalarında Araştırılması  (2008-2012)(İ.Ü. Araştırma Fonu : 3031)  Yürütücü : Doç. Dr. İbrahim Hakan Gürvit  (NörolojiAD)

Ailevi Epilepsilerin Genetik Temellerinin Aydınlatılması (2012-Devam etmekte) TÜBİTAK 113S331 Yürütücü: Doç. Dr. Sibel A. Uğur İşeri

İdiyopatik Jeneralize Epilepsi İle İlişkili rs113904207 İsimli Varyantın Sıklığının Tespiti (2012-Devam etmekte) BAP 40289 Yürütücü: Doç. Dr. Sibel A. Uğur İşeri

Epilepsi ile ilişkili genlerde mutasyon analizi (2012-Devam etmekte) BAP 26263

Epilepsi ile ilgili aday genlerde mutasyon analizi için optimizasyon çalışması (2012-2013) BAP-ACİP 26211 Yürütücü: Doç. Dr. Sibel A. Uğur İşeri

Ailesel Geçiş Gösteren İdiyopatik Epilepsilerin Genetik Altyapısının Aydınlatılması (2011-Devam etmekte) BAP-Tez

İdyopatik Jeneralize Epilepsilerde Tüm Genom Metilom Analizi (2010-2013) TÜBİTAK: 109S219 Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

Kanser Genetiği

–  Tüm Genom Ekspresyon ve Genotipleme Sistemi (2011-2014) (İ.Ü. BAP: 11021)Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

 -Lösemi hücre serilerinde B-katenin-SiRNA uygulaması sonrası WNT sinyal ileti yolunun protein analizi ile incelenmesi  (2008-2010)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 1667)Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu 

-Wnt sinyal ileti yolunda görevli Wnt5A, Lef-1 ve Tcf-1 genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarındaki ekspresyonu ve metilasyonlarının araştırılması  (2005-2007) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 355/03062005) Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

-Anti-SOX, anti-ZIC, anti-Hu, anti-CRMP, anti-recoverin, anti-amphiphysin I ve diğer antijenlerin küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve riskli gruplarda taranması(2006-2008) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 491/05052006)  Yürütücü : Doç. Dr. Burçak Vural

-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) hastalarında ve riskli kontrollerde, bazı metabolik enzim polimorfizmlerinin sıklıkları ve bu polimorfizmlerin klinik parametrelerle ilişkileri

(2006-2008)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 483/05052006 )  Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

-Temporal Lob Epileptogeneziyle  İlişkili Genlerin Ekspresyon Analizi (2006-2009) (İ.Ü. Araştırma Fonu : T-794/07032000)  Yürütücü : Doç. Dr. Nerses Bebek

-B-Hücre Alt guruplarının Akım Sitometri Yöntemi ile Ayrıştırılması  (2009) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3817)  Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

-Wnt hedef genlerinin hücre içi interaksiyonları ve fonksiyonel analizi (2010-devam ediyor) (İÜ BAP: 5785) Yürütücü: Doç.Dr. Müge Sayitoğlu

İmmünogenetik

114S536 -Nöro-Behçet Hastalarında Complexin1 ve Complexin2 Gen Ekspresyonlarının Araştırılması (2014-2015) TUBİTAK 1002. Yürütücü: Burçak Vural.

-Pirin ve Hücre İskeleti Proteinleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2008-Devam) (BAP proje no:1235) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Duran Ütsek

-MEFV geni 3′-UTR bölgesinin mRNA regulasyonu üzerine  etkisinin Araştırılması (2008-Devam) (BAP proje no: 2669) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Duran Ütsek

– Deneysel hipertiroidizmde pulmoner arteriyal basınç değişikliklerinde kardiyak ve endotelyal disfonksiyonun rolü (2009-2012) (İ.Ü. BAP: 3131) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.  Gönül ŞİMŞEK

– IGF-1 geni promoter bölge polimorfizmi ve tiroid kanseri arasındaki ilişkinin araştırılması(2010-2012) (İ.Ü. BAP:6922) Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem Soyluk

–    Tiroidektomi sonrasında erken dönemde leptin ve adiponektin konsantrasyonları (2011-2012) (İ.Ü.BAP: 10466) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Neşe Özbey

–   X’e bağlı agammaglobulinemi (XLA) fare modellerinde B-hücre hasarının düzeltilmesi (2011-2012) (İÜ BAP:11319) Yürütücü: Dr. Yuk Yin Ng

–  Manyetik Boncuklar Yardımı ile CD34+ hücrelerinin İzolasyonu (2011-2012) (İÜ BAP: 17063) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

Diğer Projeler

-Preimplantasyon dönem embriyolarinin gelişim kapasitesinin genetik olarak araştirilmasi, İstanbul Üniversitesi (2013-2016) (İ.Ü. BAP-Normal proje no: 33527),  yürütücü: Dr. Bilge Özsait Selçuk

-Spermatozoal transkriptlerin embriyo gelişimi ile ilişkisinin araştırılması (2013-2014) İstanbul Üniversitesi (İ.Ü. BAP-ACİP proje no: 32661),  yürütücü: Dr. Bilge Özsait Selçuk

–  İnfertil bireylerde spermatozoal RNA’ların embriyo gelişim potansiyeli ile ilişkisinin araştırılması.  (2012-2013) (İ.Ü. BAP: 13930) Proje Yürütücüsü: Dr. Bilge Özsait

–  Stratejik Yönetim Temel Kavramları ve SWOT Analizi (2010-2012) (İ.Ü. BAP) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

TÜBİTAK Destekli

 Kardiovasküler

 -Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri (TEKHARF- Genetik)  (01.10.2005 /  01.1.2008) (TÜBİTAK 105S058)   Yürütücü : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

Kanser Genetiği

-Akut Lösemilerde WNT Sinyal İleti yolunun araştırılması ve tedavide yarar sağlayacak hedef moleküllerin belirlenmesi (2006-2010) (Tübitak : SBAG106S112) Yürütücü : Dr. Müge Sayitoğlu

-Nöro-behçet Hastalarında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Metodu ile Belirlenmesi

(2008-…)  (Tübitak : 108S053)  Yürütücü : Doç. Dr. Burçak Vural

-Nöro-behçet Hastalarında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Metodu ile Belirlenmesi

(2008-…)  (Tübitak : 108S053)  Yürütücü : Doç. Dr. Burçak Vural

 -Kronik Myeloid Lösemi, BCRABL füzyon geninin lentivektör aracılıklı shRNA interferans ile baskılanması (2005-2007) (SBAG-3145) Yürütücü: Doç. Dr. Duran Üstek

 -Multipl myelomda kemik iliğindeki lokal renin-anjiyotensin sisteminin.etiopatogenezdeki rolü (2005-2007) (Tübitak : SBAG 105S432)  Yürütücü : Sevgi Kalayoğlu

-Nöro-behçet Hastalarında Otoreaktivite Gelişen Antijenlerin Serex Metodu ile Belirlenmesi, (2005-2008)  (Tübitak : 105S112)  Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

-T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarının Genom Boyu Anlatım Analizi (2010-2013) ( TÜBİTAK: 109S395) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

Nörogenetik

– İdiyopatik Jeneralize Epilepsilerde Tüm Genom Metilom Analizi (2010-devam ediyor)

(TÜBİTAK: 109S218) Yürütücü: Prof. Dr. Uğur Özbek

Diğer Projeler

–   Yard.Doc.Dr.Selcuk SOZER TOKDEMIR (2011-2014) (TUBITAK-1001: 111S173)

– Kefir tanelerindeki mikrobiyal kominitenin metagenomik analizi (2011-2013) (TÜBİTAK: 111T369) Proje Yürütücüsü: Yar. Doç.Dr. Handan Can Otu

Diğer Kuruluşlarca Desteklenenler

 Türk Hematoloji Derneği (THD)

-WNT sinyal ileti yolunda görevli Wnt10b ve B-katenin  genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında ekspresyonu ve metilasyonunun araştırılması  (2005) (Türk Hematoloji Derneği : 2005) Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

 – B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması (2009-2010) Yürütücü: Sinem Özdemirli

 DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)

-Lösemilerin Etiyolojisi, İlaç ve Gen Tedavisi İçin Moleküler Genetik Yaklaşım (2005-2008)

(DPT : 2005K120430)  Yürütücü : Prof. Dr. Uğur Özbek

NIH (National Institutes of Health) Destekli

-Whole Genome Association Study for Identification of Behcet’s Disease Susceptibility Genes (2007-Devam) Yürütücü: Prof. Dr. Ahmet Gül

FP7 (Seventh Framework Programme) Destekli

An integrated clinical and scientific approach for craniofacial malformations (2008-Devam) (E-Rare JTC FP7) Yürütücü: Dr. Bernd Wolnik

Tez Projeleri

Türk Popülasyonunda HNF1A Gen Mutasyonlarının Araştırılması (2013-2014) (İ.Ü. BAP-TEZ proje no: 37863,  yürütücü: Tuğba Köse, Danışman : Nihan Erginel-Ünaltuna

Mikro RNA’ların Behçet Patogenezindeki Rolleri (2011-2013) (İ.Ü. BAP:15205) Yürütücü: Msc. Aydın Karabulut Danışman: Prof. Dr. Uğur Özbek, Prof.Dr. Günnur Deniz

 

Behçet Hastalığı-genom analiz çalışmasında belirlenen IL23R-IL12RB2 bölgesindeki varyantın (rs924080),  IL23R ve IL12RB2 genlerinin ekspresyonları ile ilişkisininin araştırılması (2011-2012) (İ.Ü. BAP: 18969) Yürütücü: Tib. Bio. Filiz Çavuş Danışman: Doç.Dr. Burçak Vural

 

– Stem-loop RT-PCR yöntemi ile miRNA gen anlatımının tespiti (2010-devam ediyor) (İ.Ü.BAP: ) Yürütücü: Bio. Nurhan Mavi Danışman: Prof. Dr. Uğur Özbek, Doç.Dr. Müge Sayitoğlu

 

– T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Tüm Genom  Analizi (2011-2013) (İ.Ü.BAP: 13107) Yürütücü: Msc. Özden Hatırnaz Danışmanı: Prof. Dr. Uğur Özbek

 

– Kompleksin 1 ve Behçet Hastalığı Patogenezindeki Olası Rolünün Araştırılması (2011-2012) (İ.Ü.BAP: 18470) Yürütücü: Uzm. Bio. Aris Çakiris,  Danışmanı: Doç.Dr. Duran Üstek

Ateroskleroz patogenezinde rol oynadığı düşünülen iki aday genin koroner arterlerdeki aterosklerotik plaklarda gen ifadesinin araştırılması (2011-2012) (İÜ BAP: 16998) Yürütücü: Bio. Cem Horozoğlu,  Danışmanı: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 

Östrojen reseptör alfa (ESR1) gen promotörünün metilasyon analizi (2011-2013) (İÜ BAP: 10495) Yürütücü: Uzm. Bio. Filiz Güçlü-Geyik, Danışmanı: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 

– Ateroskleroz’da rol alabilecek yeni bir aday genin fonksiyonel analizi ve bu genin kardiovasküler hastalıklar ile ilişkisi (2010-2012) (İÜ BAP: 10979) Yürütücü: Uzm. Bio.Neslihan Çoban, Danışmanı: Prof.Dr. Nihan Ünaltuna

 

-Temporal Lob Patogenezinde Enflamasyon İle İlgili Genlerin Ekspresyonlarının Araştırılması (2008-…)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3391)  Yürütücü : Özkan Özdemir Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması (2008-2010) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3349) Yürütücü : Sinem Özdemirli Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-PINK1 ve SWAP70 Genlerinin Klonlanması ile Oluşturulan Proteinlerin Behçet Hastalarında ELISA Yöntemi ile Taranması (2008-2010) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 3351) Yürütücü : Elif Uğurel  Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

– Bifosfonat ve Statinlerin Çok Yönlü Etkisinde ROR-Alfa Transkripsiyon Faktörünün Olası Rolü (2009-2012) (İ.Ü. Araştırma Fonu: 4097) Yürütücü: Çağrı Güleç, Tez Danışmanı:            Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Çıkartılmış (“subtractive”) hibridizasyon tekniği ile kalbe özgü bilinmeyen genlerin izolasyonu ve analizi (19.02.2001 / 19.10.2002) (İ.Ü. Araştırma Fonu 1062/19022001) Yürütücü : Evrim Kömürcü Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Subtractive hibridizasyon kütüphanesinden izole edilen ve kalp gelişiminde önemli rolü olduğu düşünülen genlerin analizi (19.02.2001 / 19.06.2003) (İ.Ü. Araştırma Fonu 1063/19022001) Yürütücü : Bilge Özsait Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-In situ hibridizasyonla vertebralı doku kesitlerinde mRNA ekspresyonunun gösterilmesi  (19.02.2001/10.07.2004) (İ.Ü. Araştırma Fonu  1061/19022001)Yürütücü : Mehveş Poda Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

–  Troponin T Gen Mutasyonlarının Türk Populasyonundaki Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Taranması  (05.01.2004 / 03.07.2006) (İ.Ü. Araştırma Fonu  534/21102004)  Yürütücü :  Filiz Geyik Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Metabolik Sendromlu Hastalarda ABCA1 Genindeki Mutasyonların Saptanması (17.03.2004 / 03.07.2006)  (İ.Ü. Araştırma Fonu  608/17032005) Yürütücü: Neslihan Çoban Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastalarda HOP Gen Mutasyonlarının Analizi  (21.10.2004 / 10.07.2006) (İ.Ü. Araştırma Fonu 533/21102004) Yürütücü: Çağrı Güleç. Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

– Türk toplumundaki hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda kardiyak troponin I gen mutasyonlarının  taranması   (05.01.2004 / 05.07.2006) T53221102004 Yürütücü : Zehra Simin Ataç Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

–  BOB(CD8 Beta OPposite) geninin hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda mutasyon analizi   (05.01.2004 / 05.07.2006) T-531/21102004 Yürütücü : Neslihan Abacı Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Kalbe özgü subtractive hibridizasyon kütüphanesinden seçilen yeni genlerin analizi (06.2006 / 25.11.2008) İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Evrim Kömürcü-Bayrak Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Western Blot yöntemi ile müsküler distrofi proteinlerinin tanımlanması (06.2008’de bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Eda Becer Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Otozomal resesif geçişli Parkinson hastalığında Parkin (PARK2) geni mutasyonlarının araştırılması Otozomal resesif geçişli Parkinson hastalığında Parkin (PARK2) geni mutasyonlarının araştırılması (06.2008’de bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu  T-56/15122006  Yürütücü : Burcu Dursun Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-T-ALL Hastalarında NOTCH1 Mutasyonunun Araştırılması  (2006-2008)  (İ.Ü. Araştırma Fonu : 819) Yürütücü : Yücel Erbilgin  Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-Pediatrik AML hastalarında kromozomal değişiklikler ve FLT3 gen mutasyonlarının araştırılması  (2006-2008) (İ.Ü. Araştırma Fonu : 1850) Yürütücü : Ender Coşkunpınar  Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur Özbek

 

-Apolipoprotein D gen varyasyonlarının kardiovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom ile ilişkisi. (2009’da bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu   Proje Numarası:2137 Yürütücü : Emrin Güner Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Subtractive cDNA hibridizasyon kütüphanesinden seçilen taube nuss geninin fonksiyonel analizi (2009’da bitti). İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Berna Yüzbaşıoğulları Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Alzheimer Hastalarında PDGF ve Ang-2 Genotiplerinin ve Plazma Konsantrasyonlarının Araştırılması (2009’da bitti.) İ.Ü. Araştırma Fonu   Proje Numarası : 2590 Yürütücü : Mukaddes Pala Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

 

-Subtractive hibridizasyon cDNA kütüphanesinden elde edilen kalbe özgü yeni genlerin genomik organizasyonlarının belirlenmesi ve fonksiyonel analizleri (2010’da bitti. İ.Ü. Araştırma Fonu Yürütücü : Bilge Özsait Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihan Erginel-Ünaltuna

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved