İmmünoloji Ders ve İçerikleri

2017 – 2018 GÜZ Yarıyılı Yüksek Lisans & Doktora Ders Programları;

7001 ders programı

7002 ders programı

9007 ders programı 

9008 ders programı

 

İmmünoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

 

 

Mezunların Öğrenme Çıktıları

* Bilgi

İmmünoloji alanında uluslararası çalışmaları ve yayınları takip edebilir düzeyde bilgi sahibi olmak

* Beceri

İmmünoloji alanında anabilim dalı dahilinde yada diğer kurumlarda ilgili laboratuvar teknikleri konusunda gereken teorik ve/veya uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olmak

* Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda bilimsel etik ve ahlaki davranış ve düşüncelere sahip olması

Kabul Koşulları

Biyoloji Lisans,Eczacılık Lisans (4 yıllık), Kimya Lisans ,Kimya Yüksek Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans,Tıbbi Biyoloji Lisans mezunu olmak

Mezuniyet Koşulları

Sağlık bilimleri enstitüsü tarafından belirlenen kredi toplamına sahip olmak ve başarı ile tez dönemini tamamlamak

Alınacak Derece / Ünvan

Mezunlar İmmünoloji Bilim Uzmanı unvanını alırlar

 

 

 

İmmünoloji Anabilim Dalı  Doktora Programı

 

Mezunların Öğrenme Çıktıları

* Bilgi

İmmünoloji alanında uluslararası çalışmaları ve yayınları takip edebilir düzeyde bilgi sahibi olmak

* Beceri

İmmünoloji alanında anabilim dalı dahilinde yada diğer kurumlarda ilgili laboratuvar teknikleri konusunda gereken teorik ve/veya uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olmak

* Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda bilimsel etik ve ahlaki davranış ve düşüncelere sahip olması

Kabul Koşulları

Programlar DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, İmmünoloji Anabilim Dalında uygulanmaktadır. Yüksek Lisans Programına katılmak için Tıbbi Biyolog, Biyolog, Kimyager, Kimya Yüksek Mühendisi, Eczacı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu olma ön koşulları aranmaktadır. Doktora programına başvuru için ise Tıp Doktoru, Dişhekimi, Veteriner Hekim, Temel Tıp Bilimlerinde Yüksek Lisans Mezunu olma şartları aranmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen ders kredisini tamamlamış olmak, doktora yeterlik sınavını başarı ile geçmek, tez bitirme sınavında başarılı olmak

Alınacak Derece / Ünvan

Eğitimini tamamlayanlar Immünoloji Doktoru unvanı alırlar

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved