İmmünoloji Anabilim Dalı Projeleri

* 2015 yeni projeler…

* Proje no: 88/15052003 Proje Başlığı: Behçet hastalığının patogenezinde Th1/Th2 sitokinlerinin rolü

* Proje no:211/29042004 Proje Başlığı: Sebebi açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde T regulatuar hücrelerinin rolü

* Proje no: 257/23082004 Proje Başlığı: Tip I diyabette T regulatuar hücrelerin hücre içi sitokin profilleri

* Proje no: 388/03062005 Proje Başlığı: Tedaviye yönelik kemik iliği ve kordon kanı mezenkimal kök hücre eldesi ve yönlendirilmesi

* Proje no: 395/03062005 Omega-3 ve Vitamin D3’ün langerhans adacık transplantasyonu sonrası graft sağkalımı üzerine etkileri

* Proje no: 464/27122005 Diyabetik yapılmış ve yapılmamış Wistar Albino ratlarda akut ve kronik egzersizin T ve B hücreleri IL-1 β, IL-6, IL-10, TNF-a ve IFN-g üzerine etkisi

* Proje no: 722/24062005 Keten tohumunun adacık transplantasyonu üzerine etkileri

* Proje No: 690/15122006 Pankreatektomili hastalarda otolog Langerhans adacık transplantasyonu

* Proje No: T-16/15122006 Sıçanlarda ve metabolik sendrom hastalarında antihipertansif ilaç kullanımının plazma leptin, resistin, adiponektin, IL-6, IL-8 düzeyleri ve insülin direnci üzerine etkileri

* Proje No: 387/03062005 Antifosfolipid sendromlu hastalarda periferik kan dolaşan endotel hücrelerinin incelenmesi

* Proje No: 4222/2009 Proje Başlığı: Agammaglobulinemilerde BTK ekspresyonunun fenotipik ve genotipik analizi. Yürütücü Suzan ÇINAR (DETAE)

· Proje No: 870 Proje Başlığı: İn vitro hücre analiz ve yüksek-hızlı ayrıştırma sistemi. Yürütücü Günnur DENİZ (DETAE)

· Proje no: 466 Proje Başlığı: Astım immünopatogenezinde NK ve regülatör T hücrelerinin yeri. Yürütücü: Nilgün Okumuş Akdeniz

· Proje Başlığı: QuantiFERON-TB GOLD ve IP-10 ELISA Düzeylerinin LTBE ve Aktif Tüberküloz ile İlişkisi. Yürütücü: Kaya Köksalan (DETAE) ·

ACİP Proje No: 7586/2010 Proje Başlığı: PZR (Polmeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile bakteri ve virüs varlığı araştırılan odontojenik kist materyellerinde makrofaj kaynaklı sitokin düzeylerinin saptanması

· Proje no: 1875 Proje Başlığı: Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Antijene Spesifik T Hücre Yanıtının Araştırılması ve BCG Aşısının Bu Sürece Etkisi İstanbul Üniversitesi BAP Birimi TUBİTAK Projeleri

* Proje no: 107S087 Proje Başlığı: Astımda doğal öldürücü (NK) hücrelerin aktivasyona bağlı ölümü

* Proje No:107S276 Proje Başlığı:“Kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin sıçan pankreas adacıkları ile ko- kültürünün insülin-üreten hücrelere farklılaşma potansiyeline etkisi”

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved