İmmünoloji Ortak Projeler

Diğer disiplinlerle ortak olarak yürütülen projeler :

İ.Ü Tıp Fakültesi İle Ortak Yürütülen Uzmanlık ve Doktora Tezleri

· Trombosit aktivasyonunun düzenlenmesinde MRP-1’in fonksiyonunun hastalıklarla olan ilişkisinin araştırılması. Tıbbi Biyolog Çiğdem Bayram Gürel’in doktora tez çalışması, Prof. Dr.Gönül Kanıgür’ün danışmanlığında yürütülmektedir.

· Proje No: T-889/02062006 İstanbul Üniversitesi BAP Birimi Kaynaklı Doktora Tezi Proje Yürütücüsü: Dr. Tuğçe Uzunhan ( İstanbul Tıp Fakültesi)

 

İ.Ü Veteriner Fakültesi İle Ortak Yürütülen Projeler

* Köpek meme tümör hücre serisi üzerine COX-1 ve COX-2 inhibitörlerinin etkinliğinin araştırılması. Prof. Dr. Oya KELEŞ’in (Veterinerlik Fakültesi) yürütücü olduğu, İÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2005 Eylül

 

İ.Ü Tıp Fakültesi İle Ortak Yürütülen Doktora Tezleri ·

Proje no: 373/03062005 Proje Başlığı: Septik şokta stres doz kortizon uygulamasının immünolojik ve hemodinamik parametreler üzerine etkisi.

· Proje no:3633 Proje Başlığı: Oksidatif stresin mitokondriyel parametreler açısından incelenmesi Yürütücü Doç Dr Handan Akçakaya (İTF Biyofizik Anabilim Dalı)

· Proje Başlığı: Akut lösemili çocuklarda kemoterapinin doğal öldürücü (NK) hücreler üzerine etkileri-Mayıs 2010.

Proje no: 838 Proje Başlığı: Kronik böbrek yetersizliğinde endotel disfonksiyonu, enflamasyon, oksidatif stres ve endotel progenitör hücreleri. Yürütücü: Abdullah Özkök

 

İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi İle Ortak Yürütülen Projeler

* Proje No: 485 Prof. Dr. Erhan Fıratlı adına yürütülen proje:Periodontitisli Bireylerde Görülen Genetik Polimorfizmlerin Dişeti Oluğu Sitokin ve Büyüme Faktörü Ekspresyomuna Etkisi.

* Proje No:T-43/05122006 Merih Kafaoğlu adına yürütülen tez projesi Periodontitisli bireylerde görülen genetik polimorfizmler

* Proje No : 823 Sinem Yeşil adına yürütülen tez projesi: Periodontitisli bireylerde görülen IFN-Gamma, IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ekspresyonlarının incelenmesi

Proje No: 4644 Proje Başlığı: Dental İmplant Uygulanmış Hastalarda Enflamatuar Sitokin Düzeyleri ile Plazma Titanyum Seviyesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Yürütücü: Süleyman Kılıç (Doktora tez projesi; Danışman: Prof. Dr. Gülsüm Ak.)

 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile Ortak Yürütülen Projeler

· Proje No: ÖNAP 3063 Proje Başlığı: İstanbul Park, Bahçe ve Korularındaki Bazı Ağaç Polenlerinin Alerjenitesinin ve İmmunohistokimyasal Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü: Asuman Efe (Orman Fakültesi) ·

 

İsviçre Allerji ve Astım Enstitüsü ile ortak yürütülen projeler

* Proje adı: Toll-benzeri ligandlara NK hücre yanıtı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved