İMMÜNOLOJİ AD AKADEMİK KADRO

Ad Soyad
Prof. Dr. Günnur DENİZ (A.D. Başkanı) ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. M. Temel YILMAZ ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Ali Osman GÜROL ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Esin AKTAŞ ÇETİN ÖZGEÇMİŞ
Doç. Dr. Gaye ERTEN ÖZGEÇMİŞ
Doç .Dr. Suzan ADIN ÇINAR ÖZGEÇMİŞ
Doç .Dr. Umut Can KÜÇÜKSEZER ÖZGEÇMİŞ
Dr. Sema BİLGİÇ GAZİOĞLU ÖZGEÇMİŞ
Dr. Nilgün OKUMUŞ AKDENİZ ÖZGEÇMİŞ
Dr. Metin Yusuf GELMEZ ÖZGEÇMİŞ
Araş. Gör. İlhan TAHRALI ÖZGEÇMİŞ
Ayşe ÖKTEN KURŞUN ÖZGEÇMİŞ
Abdullah YILMAZ ÖZGEÇMİŞ

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved