İmmünoloji Anabilim Dalı

immuno AD

İmmünoloji son yıllarda gelişen teknoloji ve yeni teknikler sayesinde hızlı gelişim gösteren bir bilim dalıdır. İmmünolojinin temel inceleme alanı olan bağışıklık sistemi tüm canlı organizmalarda yaşamsal bir öneme sahiptir.

İmmün sistem organizmanın kendine yabancı olan antijenleri doğal ve kazanılmış komponentleri arasındaki çok yönlü ve karmaşık işleyiş ve denge sayesinde tanıyıp yok edebilme yeteneğindedir., Ülkemizde hem sağlık hem de diğer biyolojik bilim dallarında yapılacak temel immünolojik araştırmaların önemi büyüktür. İmmünoloji bilimi, allerjik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları (AIDS, viral ve bakteriyal enfeksiyonlar, paraziter hastalıklar), yeni aşılar, kanser oluşumu, primer ve sekonder immün yetersizlikler ve tedavileri, otoimmün ve romatizmal hastalıkların gelişimi ve tedavileri, solid organ transplantasyonu, kemik iliği transplantasyonu gibi farklı alanlarda araştırmalarını yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan İmmünoloji Anabilim Dalı Türkiye’de kurulan ilk İmmünoloji Anabilim Dalıdır. İmmünoloji Anabilim Dalı bünyesinde Flow Sitometri, Doku Kültürü, İmmünfloresan, ELISA Laboratuvarı ve Hücre Ayırım Laboratuvarı gibi pek çok farklı ünite bulunmakta olup bu ünitelerde; allerji, transplantasyon immünolojisi, tüberküloz immünolojisi çalışmaları ile diğer anabilim dallarıyla ortak olarak nöroimmünoloji ve tümör immünolojisi çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Adı geçen ünitelerde hem rutin tetkikler hem de proje bazında çalışmalar yürütülmektedir. 1989 yılında ilk olarak İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulan akan hücreölçer sistemi ile başlatılan projeler çerçevesinde çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu konudaki bilgi birikimi 1995 yılından itibaren her sene düzenlenen “Uygulamalı Akan Hücreölçer Eğitimi” yoluyla bu alanda çalışan araştırıcılara aktarılmaktadır.

2017 yılı itibarıyle 23.sü düzenlenen eğitim programına her yıl Türkiye genelinde katılım olmaktadır. Aziz Sancar DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından 1995 yılından itibaren düzenlenen ve yurtiçi yüksek katılımın gözlendiği akan hücreölçer kursları yeni kullanıcılar için bir başlangıç, kullanıcılar için ise detaylı bir bilgi alışverişi sağlarken, oluşabilecek projelerde yeni işbirlikleri için de cazip bir ortam oluşturulmaktadır. İmmünoloji Anabilim Dalında aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İmmünoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları sürdürülmektedir.

İmmünoloji Anabilim Dalı rutin ve proje çalışmalarına ve eğitim etkinliklerine devam etmekte ve hızla gelişen immünoloji bilimindeki yenilikleri takip ederek ülkemizdeki immünoloji biliminin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved