Laboratuvar Hayvanı Bakım Ücretleri Hakkında…

Laboratuvar hayvanı bakım ücretlerimiz güncellenmiştir.

 

Hayvan Türü Üniversite İçi Birim Fiyatı Üniversite Dışı Birim Fiyatı
Sıçan (Wistar Albino, Sprague Dawley) 20.00 TL 25.00 TL
Sıçan (Gebe) 80.00 TL 100.00 TL
Fare   (BALB/c, C57BL/6J) 12.00 TL 18.00 TL
Fare   (Gebe) 48.00 TL 72.00 TL
Tümör Pasajlı Fare 50.00 TL 50.00 TL
Kobay (Dunkin Hartley) 50.00 TL 60.00 TL
Tavşan (New Zelland) 75.00 TL 100.00 TL
Laboratuvar Hayvanı Anestezisi (hayvan başına) 5.00 TL 5.00 TL
Post-op bakım ücreti (fare-sıçan) (hayvan başına) 0.10 TL/günlük 0.20 TL/günlük
Post-op bakım ücreti (tavşan-kobay) (hayvan başına) 0.20 TL/günlük 0.40 TL/günlük
Lab. Hayvanlarında kan alma ve enjeksiyon (hayvan başına) 1.00 TL/tek uygulama 1.00 TL/tek uygulama
Lab. Hayvanlarında ejekülat örneği alma (hayvan başına) 2.00 TL/tek uygulama 2.00 TL/tek uygulama
Lab. Hayvanlarında vajinal smear (hayvan başına) 3.00 TL/tek uygulama 3.00 TL/tek uygulama
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved