LAB. HAYV. BİLİMİ AD AKADEMİK KADRO

Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK (A.D. Başkanı) ÖZGEÇMİŞ
Yard. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK ÖZGEÇMİŞ
Dr. Rivaze KALAYCI ÖZGEÇMİŞ
Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ ÖZGEÇMİŞ
Araş. Gör. Gül BAKIRER ÖZTÜRK ÖZGEÇMİŞ
Uzm. Vet. Hek. Fatma TEKELİ ÖZGEÇMİŞ
Vet. Hek. Güzin SAVRAN ÖZGEÇMİŞ
Hayv. Sağ. Tek. Ümit UTKU ÖZGEÇMİŞ
Anabilim Dalı Personeli 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved