Moleküler Tıp Anabilim Dalı Projeler

Bazı Güncel Projelerimiz

Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu kapsamında Bal ve Propolis Etkisinin Meme Kanseri Hücre Soylarında miRNA Profili ve Genomik Ekspresyon Üzerinde Araştırılması, İSKA projesi Proje No: İSTKA/2010/KBO-62

Periodontitis Ve Avülse Diş Modeli Olarak Periodontal Ligaman Fibroblast Hücre Kültüründe Propolisin Sağkalım Ve Antienflamatuar Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK 3001

Hastane enfeksiyonu etkenlerinin hızlı tespiti için otomatize moleküler analiz cihaz ve kitlerinin geliştirilmesi, 1003 Tübitak Projesi,

Eroin Bağımlı Beyin Dokusunda Moleküler Mekanizmalar, TÜBİTAK 1003

Pankreas Tümörlerine Özgü Yeni Bir Tedavi- Fotodinamik Terapinin Hedefe Yönelik Uygulaması,  TÜBİTAK 1003

Türk toplumunda miyofosforilaz enzim eksikliğinin (McArdle hastalığı) moleküler ve fenotipik karakterizasyonu, İ.Ü. BAP ÖNAP

Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Hastaya Özgü İlaç Seçiminde ITRT (ATP-Tümör Kemosensitivite) Yönteminin Etkinliğinin İmmünohistokimyasal İnceleme ile Birlikte Araştırılması, İ.Ü. BAP ÖNAP

Lomber Disk Hernisinde Kritik Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi, İ.Ü. BAP ÖNAP

Parkinson hastalığı ve huzursuz bacaklar sendromunda yatkınlık gen varyasyonlarının araştırılması, İ.Ü. BAP ÖNAP

Koroner Kalp Hastalığında Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptör İzoformları ve Apolipoprotein E Gen Varyantlarının Gen-Gen ve Gen-Çevre İlişkilerinin İncelenmesi, İ.Ü. BAP Normal

MAPK Gen Varyasyonlarının Kolorektal Kanser Risk ve Prognozu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, İ.Ü. BAP Normal

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved