Moleküler Tıp Anabilim Dalı Ulusal Yayınları

 1. Ö.Küçükhüseyin, O.Öztürk. miRNAlar ve Meme Kanserindeki Etkileri. Deneysel Tıp Dergisi. 2013; 3(5): 13-24.
 2. A. Başak Akadam Teker, Turgay İsbir, Hülya Yılmaz Aydoğan, “Proprotein Konvertaz Subtilisin/Keksin-9 (PCSK9) Enzim Genindeki Varyasyonlar ve Ateroskleroz”,Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(3):143-150
 3. Ü. Zeybek, “Kanser Araştırmaları ve Deneysel Modeller”, Deneysel Tıp Dergisi, 3(5), 1-12, (2013).
 4. Canan Cacına, Soykan Arıkan, Yemliha Yıldız, Bahar Toptaş, Saime Turan, N. Ezgi Özkan, Gurbet Korkmaz, Seden Küçücük,  İlhan Yaylım, Turgay İsbir. Nitrik Oksit  Sentaz 3 (NOS3) Glu298Asp Gen Varyasyonunun  Meme  Kanserli  Hastalarda İncelenmesi.DETAE e-dergi Yıl: 2013.
 5. Görmüş U, Kahraman ÖT, Toptaş B, İsbir T, Çavlan Çiftçi, Hasan Hakan Berkkan, Altay Burak Dalan, Mutia Canan Karatay. Leptin (LEP) and Leptin Receptor (LEPR) Polymorphisms are related to Body Mass Index (BMI) in Turkish Population
 6. ArıkanS, Yıldız Y, Toptaş B, Turan S, Özkan NE, Korkmaz G, Küçücük S,  Yaylım İ, İsbir T. Nitrik Oksit  Sentaz 3 (NOS3) Glu298asp Gen Varyasyonunun  Meme  Kanserli  Hastalarda İncelenmesi.DETAE e-dergi.  Sayı :5, Yıl:2013.
 7. Kahraman OT, Kucukhuseyin O, Toptas B, Isbir T. COX-1 Enzimi ve Endotel Disfonksiyon Arasındaki İlişki. Detae Dergisi 2013; 3(5): 31-34).
 8. Özlem Kurnaz,  Hülya Yılmaz-Aydoğan, “Okside LDL Reseptörü-1 (LOX-1) ve Kardiyovasküler Hastalıklarla İlişkisi”, Tıp Araştırmaları Dergisi, Basımda
 9. Engin Aynacı, Ender Coşkunpınar, Ayşe Eren, Onur Kum, Yasemin Müşteri Oltulu, Nergiz Akkaya, Akif Turna, İlhan Yaylım, Pınar Yıldız. Investigation of theassociation of survivin gene -625G/C polymorphism in non-smallcelllungcancer.Journal of Cell andMolecularBiology2012, 10(1):27-32, Haliç University.
 10. Nazlı Turan, Arzu Ergen, Soykan Arıkan, Ilhan Yaylım, Turgay Isbir. Mmp-3 ve E-kaderin Polimorfizmlerinin Meme Tümörlerindeki Rolü. Deneysel Tıp Dergisi 2(4):30-37, (2012).
 11. Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Leyla Ağaoğlu, Ayşegül Ünüvar, Ömer Devecioğlu, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Ahmet Faik Öner, Yıldız Yıldırmak, Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Nazan Sarper, Uğur Özbek. Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients Turk J Hematol 2012; 29 (3) : 225-232doi: 10.5505/tjh.2012.24392
 12. A.B. Akadam-Teker, T. İsbir, H. Y. Aydoğan. ProProtein Konvertaz Subtilisin/Keksin-9 (PCSK9) Enzim Genindeki Varyasyonlar ve Ateroskleroz. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2012 Basımda
 13. Ö. Gül, E. Öztürk, M G Uğur, F B Cebesoy, N Kurtul, S Pençe, S Pehlivan, Ö Balat. Preeklamptik Gebelerde Serum Total Sialik Asit Seviyeleri ve Sialik Asit Esteraz Gen Varyasyonu. J Turk Soc Obstet Gynecol. 9(2),99-105. (2012).

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved