Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde biyokimyanın ve moleküler biyolojinin özellikle insan sağlığı açısından hücre ve organizma düzeyinde incelendiği disiplinler arası bir bilim dalıdır.

 

Moleküler Tıp Anabilim Dalının ana hedefi genç bilim insanı adaylarını ülkemizin gerçek ihtiyacı olan yüksek teknolojiye bilimsel donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Bu noktadan hareket eden Anabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine büyük önem verilmektedir. Yüksek Lisans programlarına, biyoloji, diş hekimliği, eczacılık, kimya, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, tibbi biyolojik bilimler bölümü, tıp ve veteriner fakültesi lisans mezunları, doktora programına ise biyokimya, biyoloji, deney hayvanları biyolojisi, immünoloji, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler tıp, moleküler ve klinik genetik, sinir bilim, tıbbi biyoloji, zootekni yüksek lisans veya uzmanları ile tıp ve veteriner fakültesi lisans mezunları başvurabilmektedir.

 

Deneyimli öğretim üyesi ve asistan kadrosu ile her yıl düzenli olarak güz ve yaz staj programları ve ayrıca temel moleküler teknikler konusunda kurs programları düzenlenmektedir. Ayrıca, interdisipliner Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri yürütülmekte ve tam donanımlı laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

 

Anabilim Dalımız kanser, ateroskleroz, hipertansiyon, çeşitli metabolik hastalıklar, nörolojik ve  inflamatuar hastalıklar, diyabet, obezite gibi hastalıkların temelinde yatan moleküler mekanizmaları, yeni çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tanı ve tedaviye yardımcı olmak üzere çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Türk toplumu ve tüm dünya için önemli verileri saptayabilecek bu çalışmalarda ağırlıklı olarak PCR ve real-time PCR teknikleri, hücre kültürü, mikro-RNA’lar, deneysel hayvan modelleri,  ELISA ve Luminex sistemleri kullanılmaktadır.

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved