Moleküler Tıp Başvuru

PROGRAMA KABUL İÇİN GEREKEN ÖN KOŞULLAR

Yüksek Lisans: Biyolog, Tıbbi Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager, Veteriner Hekim, Eczacı, Tıp Doktoru, Dişhekimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Biyokimya Bölümü Mezunları

Doktora: Tıp Doktoru, Veteriner Hekim, Moleküler Tıp, Biyokimya, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, İmmünoloji,  Deney Hayvanları Biyolojisi, Sinir Bilim, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler ve Klinik Genetik yüksek lisans veya uzmanlık derecesine sahip olmak. Tıp doktorları ve Tıp dalında uzmanlık derecesini alanlar direkt olarak doktoraya başvurabilirler. Ancak Moleküler Tıp Yüksek Lisans derecesi alanların dışında kalanlar ve yukarıda belirtilen bilim dallarından mezun olanlar için İ.Ü. Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanması koşulu aranır. (Parantez içindeki numaralara ait bilgiler doktora seçmeli ders bölümünde mevcuttur).

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved