Projeler

Tanı prosedürleri:

  • Majör ve minör ilaç diren test yöntemlerinin karşılaştırılması
  • LPA yöntemine alternatif hızlı moleküler RIF/INH direnç testlerinin kullanıma alınması
  • İlaç direnç testlerinde MGIT960 cihazının doğruluğu

 

Epidemiyolojik çalışmalar:

  • İstanbul Verem Savaş Dispanserlerinde ve DETAE’de kültür pozitif bulunan tüm M. tuberculosis suşları
  • LAM7 ve Pekin genotiplerinin yıllar içindeki dağılımı
  • İstanbul’da kontrol programı değerlendirmesi

 

Diğer çalışmalar

  • Yeni tanımlanmış türlerin hsp65 PCRREA yöntemiyle identifikasyonu

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved