Sinirbilim Anabilim Dalı

sinirbilim2016

Sinirbilim evrimsel gelişmenin en ilkel canlısından, en üst düzeydeki insana kadar tüm canlıları yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır. Öğrenmenin moleküler mekanizmalarından yapay zekaya kadar uzanan yolda biyoloji, biyokimya, fizik, elektronik, mühendislik ve matematik bilimlerinin birlikte çalışmasını gerektiren bir bilimdir. Molekülden hücreye, hücreden sinir ağlarına, sinir ağlarından tüm beyine ve tüm beyinden davranışlara ve tersine davranışlardan moleküllere doğru izlenen yoldaki ilişkiler sinirbilimin araştırma alanları içerisindedir. Son yıllarda gelişen modern teknolojilerin araştırma yöntemlerine yaptığı katkılar sonucu sinirbilim araştırma alanları yoğunlaşmıştır.

Anabilim dalımız bünyesinde Sinirbilim Yüksek Lisans Programı, Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans Programı, İleri Nörolojik Bilimler Yüksek Lisans Programı ve İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı bulunmaktadır. Multi disipliner bir bilim olan sinirbilimin eğitim programları içerisinde tıp, tıbbi biyoloji, biyoloji, fizik, mikrobiyoloji, moleküler tıp, mühendislik ve psikoloji bölümlerinden mezun öğrenciler yer almaktadır.

Anabilim dalı, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nün yasayla kuruluşu olan 1988 yılında kurularak, Türkiye’deki ilk Sinirbilim Anabilim Dalı olarak yer almıştır. Anabilim dalının kuruluş çalışmaları 1995 yılına kadar aktifleşemeden durağanlıkla seyretmiştir. Kadrolaşmaya 1995 yazında başlayarak, 1997 yılında altyapı ve eğitim kadrosu yüksek lisans programı açılmasına uygun hale gelmiştir. Yüksek lisans programı Nöroloji, Fizyoloji ve Biyokimya uzmanlarının; ayrıca görevlendirmeler ile Biyofizik, Farmakoloji ve Matematik uzmanlarının oluşturduğu multi-disipliner bir kadro ile başlatılmıştır. Araştırma ve eğitim laboratuvarlarının gelişmesi ve yüksek lisans eğitiminde deneyim kazanılması sonucunda, 2007 yılında ilave yüksek lisans programının ve doktora programının eklenmesi ile bugünkü halini almış durumdadır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved