Sinirbilim Dersler

SİNİRBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kodu Adı Zorunlu/ Seçmeli Kredi AKTS
SNBL7001 HÜCRESEL NÖROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 3 10
SNBL7002 SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 3 10
SNBL7011 DUYSAL SİSTEMLER Zorunlu 2 2 3 10
SNBL7013 SEMİNER Zorunlu 1 0 0 6
SNBL7003 TEMEL NÖROFARMAKOLOJİ Seçmeli 2 0 2 6
SNBL7004 SİNİRBİLİMDE DENEY TASARIMI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 2 2 7
SNBL7005 KOGNİTİF SİNİRBİLİME GİRİŞ Seçmeli 2 2 3 8
SNBL7006 NÖROGENETİK Seçmeli 2 0 2 6
SNBL7007 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 2 6
SNBL7008 NÖRORADYOLOJİ Seçmeli 2 2 3 9
SNBL7009 İNSAN NÖROANATOMİSİ Seçmeli 2 2 3 9
SNBL7010 SİNİRBİLİM İÇİN TEMEL MATEMATİK Seçmeli 2 0 2 6
SNBL7012 NÖROİMMUNOLOJİ Seçmeli 2 0 2 6

 

 

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kodu Adı Zorunlu/ Seçmeli Kredi AKTS
ELNF7001 ELEKTROENSEFALOGRAFİYE (EEG) GİRİŞ Zorunlu 3 0 3 9
ELNF7002 TEMEL ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) Zorunlu 3 0 3 9
ELNF7003 İLERİ ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) Zorunlu 3 0 3 9
ELNF7004 İLERİ ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) Zorunlu 3 0 3 9
ELNF7010 SEMİNER Zorunlu 1 0 0 6
ELNF7005 UYARILMA POTANSİYELLERİ (UP) Seçmeli 2 2 3 9
ELNF7006 ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) UYGULAMASI Seçmeli 0 6 3 9
ELNF7006 ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ AÇISINDAN KLİNİK NÖROLOJİ Seçmeli 3 2 4 12
ELNF7007 ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) UYGULAMASI Seçmeli 0 6 3 9
ELNF7008 ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERGİ İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 2 6
ELNF7011 UYARILMA POTANSİYELLERİ (UP) UYGULAMASI Seçmeli 0 6 3 9

 

 

İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kodu Adı Zorunlu/ Seçmeli Kredi AKTS
INBI7017 SEMİNER Zorunlu 1 0 0 6
INBI7019 DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ SEMİYOLOJİSİ Zorunlu 1 6 4 12
INBI7020 DAVRANIŞ NÖROLOJİSİNİN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 3 2 4 12
INBI7021 İLERİ NÖROPSİKOLOJİ Zorunlu 3 2 4 12
INBI7022 NÖRAL BİLİMİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 2 4 12
INBI7023 KOGNİTİF ELEKTROFİZYOLOJİ Seçmeli 3 2 4 12
INBI7024 HAREKET BOZUKLUKLARI Seçmeli 1 6 4 9
INBI7025 KONUŞMA PATOLOJİSİ Seçmeli 1 4 3 9
INBI7026 NÖROPSİKİYATRİ VE GERİATRİK PSİKİYATRİ Seçmeli 1 4 3 9

 

 

İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI

Kodu Adı Zorunlu/ Seçmeli Kredi AKTS
INBI9001 DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF SİNİRBİLİM Zorunlu 2 2 3 12
INBI9003 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER SİNİRBİLİM Zorunlu 2 2 3 11
INBI9004 BEYNİN DUYSAL VE MOTOR SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 3 11
INBI9005 BEYNİN DÜZENLEYİCİ SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 3 11
INBI9006 LABORATUVAR ROTASYONU Zorunlu 1 2 2 8
INBI9027 SEMİNER Zorunlu 1 0 0 6
INBI9002 KOGNİTİF SİNİRBİLİM SEMİNER PROGRAMI Seçmeli 2 0 2 6
INBI9007 KOGNİTİF SİNİRBİLİMDE ELEKTROFİZYOLOJİ Seçmeli 1 2 2 7
INBI9008 MOLEKÜLER NÖROGENETİK Seçmeli 2 0 2 8
INBI9009 BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE MODELLER Seçmeli 2 0 2 7
INBI9010 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 2 7
INBI9011 SİNİRBİLİMDE İLERİ KONULAR Seçmeli 2 0 2 6
INBI9012 NÖROPSİKOLOJİ Seçmeli 1 2 2 8
INBI9013 SİNİRBİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 2 7
INBI9014 HASTALIKLARIN NÖROBİYOLOJİSİ Seçmeli 1 2 2 8
INBI9015 KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ Seçmeli 1 2 2 7
INBI9016 İLERİ NÖROGÖRÜNTÜLEME Seçmeli 1 2 2 4
INBI9028 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ (MSS) PATOLOJİSİ Seçmeli 1 2 2 7
INBI9029 NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARDA DENEYSEL MODELLER Seçmeli 1 2 2 7

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved