Sinirbilim Doktora Öğrencileri

İleri Nörolojik Bilimler Doktora Öğrencileri
2007 Güz Dönemi

Aslı Zengin Tez aşaması: Sıçan frenik sinir-hemidiyafram preparatında antioksidan esveratrol ve kateşinin etkileri Barış Topçular Ders aşaması Emine Bilge Tez aşaması: Polimeraz gama polimorfik varyantlarının bipolar hastalıklarla ilişkisi Nurcan Orhan Tez aşaması: Obsesif kompülsif bozukluğu olan kişilerde eşleşme bozucu protein 2 ve mangan süperoksit dismutaz polimorfizmlerinin oksidatif stresle ilişkisi
2008 Bahar Dönemi
Azize Esra Gürsoy  Tez aşaması: Diyabetik nöropatik ağrının belirlenmesinde Kantitatif Duysal Test, sinir ileti incelemeleriyle ve LANSS Ağrı Skalasının rolü Zehra Simin Ataç Tez aşaması
2008 Güz Dönemi
Ayfer Tümaç Tez aşaması Aynur Müdüroğlu  Tez aşaması Ebru Temiz  Tez aşaması Gülsüm Akdeniz    Tez aşaması Öykü Tezel    Tez aşaması Serra İçellioğlu Tez aşaması: Prefrontal yönetici işlevlerle duyarlı Iowa Gambling Testinin sağlıklı Türk deneklerinde normatif verilerinin toplanması Sevinç Özbek  Tez aşaması
2009 Güz Dönemi
Deniz Büyükgök  Ders aşaması Derya Utku Gazel   Ders aşaması Can Kayacılar  Ders aşaması Sevim Şahin   Ders aşaması
2010 Bahar Dönemi
Kubilay Eryılmaz  Ders aşaması Barış Özdemir Ders aşaması Güneş Kayacı   Ders aşaması Nihal Karakaş Ders aşaması Pınar Uysal   Ders aşaması Özgür Duran Yurtsever Ders aşaması
2010 Güz Dönemi
Aslı Akkan  Ders aşaması Meral Bozdemir  Ders aşaması Özlem Öge Daşdöğen  Ders aşaması Merve Aslan  Ders aşaması Betül Mazlum Ders aşaması Gayem Köprücü  Ders aşaması Pınar İşçen   Ders aşaması Duygu Gürcan Ders aşaması Elif Burcu Ardalı Gürçay Ders aşaması

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved