Sinirbilim Yüksek Lisans Öğrencileri

2008 Güz Dönemi
Metin Berkant Bahçeci     Tez aşaması: Sepsis sırasında oluşturulan epileptik nöbetlerin kan-beyin bariyer geçirgenliğine etkisi Hakan Yılmaz                                Tez aşaması: Erkek sıçanlarda bitkisel yağa sınırlı erişimle oluşturulan “binge eating” modelinin kompülsif davranış ortaya çıkarma potansiyelinin misket dömme testiyle incelenmesi Bige Rüya Yıldız    Tez aşaması: Kaygının dikkat süreçleri üzerinde etkisinin olaya ilişkin potansiyellerle değerlendirilmesi Didem Aydın Tez aşaması: Frontal işlevleri değerlendiren Stroop Testi, Saat Çizim Testi ve Sözel Akıcılık Testlerinin psikometrik analizleri ve standardizasyonu Ece Erdağ        Tez aşaması: Atak dönemindeki RRMS (Tekrarlayan ve düzelen tip Multiple Skeloroz) hastalarının serum ve beyin omurilik sıvılarında hastalığa özgü antikorların SEREX (cDNA ekpresyon kütüphanelerinin serolojik analizi) yöntemiyle taranması Funda Tan Acar Tez aşaması: Anestezi altında örtük bellek oluşumunun elektroensefalogramla incelenmesi Gökçer Eskikurt Tez aşaması: Değişim körlüğü paradigmasında baskın beyin yarıküresinin değişikliği bulmada kulladığı tarama yolları Handan Noyan Tez aşaması: Şizofreni hastalarının birinci dereceden akrabalarında şizotipinin alt tiplerine özgü kognitif bozuklukların incelenmesi Itır Kaşıkçı             Tez aşaması: Kısa süreli bellekle ilişkili elektriksel salınımların hemodinamik karşılıklarının EEG-fMRI eşzamanlı ölçüm yöntemiyle analizi Müge Aslankara Tez aşaması: Sıçanların farklı östral evrelerinde uygulanan akut ve kronik stresin EEG ve dendritik uzantılar üzerine etkisi Özge Yılmaz        Tez aşaması: Deneysel travma sonrası stres bozukluğu modelinde Δ9-tetrahidrokannabinolün etkisi Nevroz Arslan        Ders aşaması 2009 Güz Dönemi
Merve Çebi Tez aşaması: Riskli davranışlarda karar verme sürecinin olaya ilişkin potansiyelleri Güneş Çalışkan Tez aşaması Elif Kurt    Tez aşaması: Dekleratif bellek oluşumunda elektroensefalogramın farklı frekanslardaki ritimleri arasında oluşan faz senkronizasyonları ve faz bağlantılarının araştırılması Ozan Ezgi Berberoğlu Ders aşaması Gülben Şentürk Tez aşaması: Orta ve hafif şiddetli Alzheimer hastalarında içgörü mekanizmalarının nöropsikolojik testlerle araştırılması Selcen Yetkin Tez aşaması: Migrenlilerde yüz tanıma fonksiyonları ve obsessif kompülsif bulguların araştırılması Dilara Okumuş Tez aşaması Başak Nurova Tez aşaması Sesil Kıymet Tez aşaması: Parkinson hastalarının uyaran-tepki öğrenmelerinin dopaminerjik modülasyonu Görkem Alban Tez aşaması: Fonolojik benzerlik gösteren sözcüklerin çalışma belleği üzerindeki bozucu-karıştırıcı etkisinin olaya ilişkin beyin potansiyelleriyle incelenmesi 2010 Bahar Dönemi
Hakan Ocak Ders aşaması        Tarık Dinç Ders aşaması Çağdaş Karsan Ders aşaması Seda Ataseven Ders aşaması Miray Erbey Ders aşaması Kamile Tombul Ders aşaması Aslı Ertan Ders aşaması Çağla Büyüklü Ders aşaması Melis Demircioğlu Ders aşaması 2010 Güz Dönemi
Ece Kocagöncü Ders aşaması Canan Aysel Ulusoy Ders aşaması Bernis Sütçübaşı Ders aşaması Fatma Göral Ders aşaması
İLERİ NÖROLOJİK BİRİMLER YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ 2010 Güz Dönemi
Aslı Demirtaş Tatlıdede              Ders aşaması
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ YÜKSESK LİSANS ÖĞRENCİLERİ2009 Güz Dönemi
Ayşegül Daldal                       Tez aşaması        Melek Kandemir Tez aşaması Ülgen Kökeş   Tez aşaması Hülya Ertaşoğlu  Tez aşaması Arife Çimen Atalar Tez aşaması Tülay Alışkın Oral  Tez aşaması Özgül Esen Öre Tez aşaması
2010 Güz Dönemi
Sibel Özok   Ders aşaması Rahşan İnan   Ders aşaması Özlem Tuncer   Ders aşaması Selim Gökdemir    Ders aşaması Sema Demirci  Ders aşaması

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved