Sinirbilim Tanı

Nöroimmünoloji Laboratuvarında yapılan rutin incelemeler

 

Paraneoplastik ve paraneoplastik olmayan otoimmün ensefalopati hastalarının serumlarında NMDAR, AMPAR, CASPR2, LGI1, GABAR ve glutamik asit dekarboksilaz (GAD) antikorlarının tayini.

 

Alzheimer tanısı için Beyin-omurilik sıvısında Amiloid beta 40 ve Amiloid beta 42 tayini.

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved