Moleküler Tıp Staj

MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI STAJYER KABUL VE EĞİTİM PROSEDÜRÜ

 

Staja her başvuran öğrencinin Moleküler Tıp Anabilim Dalının belirlediği prosedürlere uygun başvuru yapması gerekmektedir.

 

Moleküler Tıp Anabilim dalı staj kabul ve eğitim prosedürleri sorumluları:

Doç.Dr.Özlem Küçükhüseyin (ozlemkh@istanbul.edu.tr   /   ozlem.kh@gmail.com)

Dr.Özlem Timirci-Kahraman (ozlemtk@istanbul.edu.tr  /   ozlemtim@gmail.com)

 

2 farklı dönemde staj yapılacaktır:

Dönem : 01 Temmuz-30 Temmuz

Dönem : 01 Ağustos-30 Ağustos

 

Her dönem en fazla 7 öğrenci alınacaktır. Farklı üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir.

 

Staj başvuru tarihi: 1-20 Nisan

Staj başvuru sonuçlarının açıklanması: 30 Nisan

Staj başvuru ve sonuçların açıklanma tarihleri: 1-15 Haziran

 

Staj başvuru koşulları;

Stajyerler en az ikinci sınıfı bitirmiş olmalıdır.

Başvuru sırasında başvuru dilekçesi, transkript, özgeçmiş ve 1 adet fotoğraf getirilmelidir.

Başvuran öğrencilerin not ortalaması dikkate alınacaktır.

Staj başvuruları şahsen yapılmalıdır. e-posta aracılığı ile staj başvurusu kabul edilmemektedir.

Staj onayı alındıktan sonra bölümden kabul yazısını almaları gerekmektedir.

Kabul yazısını alan her öğrenci staj yaptıkları sürece kendi üniversitesi tarafından zorunlu olarak sigortalanmalı ve bu belgeyi bölüme teslim etmelidir.

Staj hakkı kazananların listesi bölüm panosunda ilan edilecek ve e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Staj Kabul edildikten sonra;

Sigorta belgesinin asli birim sorumlularına teslim edilmelidir.

Her staj döneminin ilk haftası stajyerlere bölümümüzün düzenlediği program çerçevesinde hem teorik hem de pratik uygulama dersleri verilecektir.

Eğitim öncesinde stajyerlere özel olarak hazırlanmış Moleküler Tıp Anabilim Dalına ait “Stajyer Eğitim Kitapçığı” dağıtılacaktır.

Staj bitiminde stajyer öğrencilerin sunum yapmaları (asistanların belirlediği bir konu üzerine)  ve staj raporu vermeleri gerekmektedir.

Stajyerlere staj bitiminde bitirme sınavı yapılacaktır. Stajyerlerin bölümümüzden referans alabilmeleri için puanlama sisteminden geçmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeden en az 70 puan almalıdırlar.

Puanlama;

Öğretim Üyelerinin Notu (%70), Teorik Sınav (%30)

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved