Yirmi Beşinci Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi, 17-21 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Enstitümüzde Gerçekleştirilecektir.

17 Haziran 2019 | Topkapı Mahallesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Vakıf Gureba Caddesi, Şehremini/Fatih/Fatih/İstanbul, Türkiye