Ultrasantrifüj (Beckman-Coulter)

  • Sistem yüzeye montedir (yer tabanlı ).
  •  60.000 rpm’ ye kadar hızda çalışabilir ve yüksek hacimde ayrıştırma yapabilir.
  •  Proteinler, agregatlar, nükleik asitler, hücre organelleri ve kolloidal maddelerin moleküler ağırlıklarına göre ayrıştırılmasında kullanılabilir.
  •  Ayrıca standardizasyon ve kalibrasyon gerektirmemektedir. 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved