XXIII. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitiminin Ardından

22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü bünyesinde İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “XXIII. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi” başarı ile tamamlanmıştır.

dscn4516

Toplam beş gün süren eğitimin sabah bölümünde teorik konular işlenmiş, öğleden sonra ise pratik uygulamaya yer verilmiştir. Eğitim sırasında Akan Hücre Ölçerin Tıpta Kullanımı ve Çalışma Prensibi, Akan Hücre Ölçerde Kullanılan Boyalar ve Boyama Teknikleri, Kalite Kontrol ve Standardizasyon, Örnek Alımından Raporlama Aşamasına Süreç, İmmünfenotipleme Hücre İçi Sitokin Tayini, Akan Hücre Ölçerde Apoptoz Tayini, Hücre Ayırma Sistemleri, NK Hücre Aktivitesi ve Proliferatif Yanıt, İmmünyetersizliklerin Tanısında Akan Hücre Ölçerle Analizler, Allerjik Hastalıkların Tanısında Akan Hücre Ölçer, Lösemi ve Lenfoma Sınıflandırması, Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklarda İmmünfenotipleme, Erişkinlerin Akut Lösemilerinde Akan Hücre Ölçümü Sonuçlarının Yorumlanması, Pediatrik ALL’de Akan Hücre Ölçer ile Minimal Rezidüel Hastalık Tanısı, DNA Analizi, Mikrobiyolojide Akan Hücre Ölçerin Yeri, Akan Hücre Ölçer Verilerinin WinMDI Programında Değerlendirilmesi ve Yeni Uygulamalar ve Farklı Kullanım Alanları gibi konularda uzman konuşmacılar tarafından bilgi aktarılmıştır.

dscn4662

6 Üniversite, 4 Özel Kurum ve 6 Devlet Hastanesi olmak üzere toplam 25 katılımcının (Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Rize, Samsun) akan hücre ölçer kullanımı konusunda eğitim aldığı etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

dscn4824

dscn4511 dscn4487 dscn4475 dscn4769 dscn4761 dscn4707 dscn4573 dscn4578 dscn4579 dscn4620 dscn4629 dscn4541

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved