Moleküler Tıp Anabilim Dalı


Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde biyokimyanın ve moleküler biyolojinin özellikle insan sağlığı açısından hücre ve organizma düzeyinde incelendiği disiplinler arası bir bilim dalıdır.

 

Moleküler Tıp Anabilim Dalının ana hedefi genç bilim insanı adaylarını ülkemizin gerçek ihtiyacı olan yüksek teknolojiye bilimsel donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Bu noktadan hareket eden Anabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine büyük önem verilmektedir. Yüksek Lisans programlarına, biyoloji, diş hekimliği, eczacılık, kimya, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, tibbi biyolojik bilimler bölümü, tıp ve veteriner fakültesi lisans mezunları, doktora programına ise biyokimya, biyoloji, deney hayvanları biyolojisi, immünoloji, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler tıp, moleküler ve klinik genetik, sinir bilim, tıbbi biyoloji, zootekni yüksek lisans veya uzmanları ile tıp ve veteriner fakültesi lisans mezunları başvurabilmektedir.

 

Deneyimli öğretim üyesi ve asistan kadrosu ile her yıl düzenli olarak güz ve yaz staj programları ve ayrıca temel moleküler teknikler konusunda kurs programları düzenlenmektedir. Ayrıca, interdisipliner Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri yürütülmekte ve tam donanımlı laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

 

Anabilim Dalımız kanser, ateroskleroz, hipertansiyon, çeşitli metabolik hastalıklar, nörolojik ve  inflamatuar hastalıklar, diyabet, obezite gibi hastalıkların temelinde yatan moleküler mekanizmaları, yeni çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tanı ve tedaviye yardımcı olmak üzere çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Türk toplumu ve tüm dünya için önemli verileri saptayabilecek bu çalışmalarda ağırlıklı olarak PCR ve real-time PCR teknikleri, hücre kültürü, mikro-RNA’lar, deneysel hayvan modelleri,  ELISA ve Luminex sistemleri kullanılmaktadır.MOLEKÜLER TIP SEMİNER PROGRAMI

TARİH          SEMİNER KONUSU

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Kurs Faaliyetleri

2017 yılı kurslarımız ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir…

Geçmiş Kurslarımız:

Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, 9-13 Mayıs, 2016, İstanbul.

Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, 19-26 Ekim, 2015, İstanbul.

Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, 25-29 Mayıs, 2015, İstanbul.

Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, 18-28 Aralık, 2014, İstanbul.

Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, 7-15 Nisan 2014, İstanbul.

Uygulamalı Hücre Kültürü ve Nükleik Asit Uygulamaları (Moleküler Tıp Anabilim Dalı – Uzaktan Eğitim Merkezi)Nisan-2013

İ.Ü.DETAE Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu, Temel Genetiğe Giriş.26-30 Nisan 2010, İstanbul

Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu (Genetik Anabilim Dalı ile ortak) 21-23 Ocak 2013, İstanbul

Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Sertifika Programı (Moleküler Tıp Anabilim Dalı – Uzaktan Eğitim Merkezi)02-10 Ekim 2011, İstanbul

Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Sertifika Programı (Moleküler Tıp Anabilim Dalı – Uzaktan Eğitim Merkezi) 29 Kasım-10 Aralık 2010, İstanbul MOLEKÜLER TIP, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1588

 

MOLEKÜLER TIP, DOKTORA PROGRAMI

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=2084

PROGRAMA KABUL İÇİN GEREKEN ÖN KOŞULLAR

Yüksek Lisans: Biyolog, Tıbbi Biyolog, Kimya Mühendisi, Kimyager, Veteriner Hekim, Eczacı, Tıp Doktoru, Dişhekimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Biyokimya Bölümü Mezunları

Doktora: Tıp Doktoru, Veteriner Hekim, Moleküler Tıp, Biyokimya, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, İmmünoloji, Deney Hayvanları Biyolojisi, Sinir Bilim, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler ve Klinik Genetik yüksek lisans veya uzmanlık derecesine sahip olmak. Tıp doktorları ve Tıp dalında uzmanlık derecesini alanlar direkt olarak doktoraya başvurabilirler. Ancak Moleküler Tıp Yüksek Lisans derecesi alanların dışında kalanlar ve yukarıda belirtilen bilim dallarından mezun olanlar için İ.Ü. Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanması koşulu aranır. (Parantez içindeki numaralara ait bilgiler doktora seçmeli ders bölümünde mevcuttur). 14.01.2015

Nihan Bayındır “Experimental intrauterine growth restriction induces alterations in DNA methlation and gene expression in pancreatic islets of rats J Biol Chem. 2010 May 14;285(20):15111-8. doi: 10.1074/jbc.M109.095133.”

16.01.2015

Gülçin Özkara “SEPTIN12 Genetic Variants Confer Susceptibility to Teratozoospermia PLoSOne. 2012;7(3):e34011.doi:10.1371/journal.pone.0034011. Epub 2012 Mar 30.”

21.01.2015

Ayhan Demir “Natural killer cells for cancer immunotheraphy: pluripotent stem cells-derived NK cells as an immunotherapeutic perspective Front Immunol. 2014 Sep 15;5:439. doi: 10.3389/fimmu.2014.00439.”

23.01.2015

Gonca Candan “Clinical Application of genetics in managment of colorectal cancer Intest Res. 2014 Jul;12(3):184-93.”

28.01.2015

Ayça Sezen “Autosis and Autophagic Cell Death: The dark side of Autophagy Cell Death Differ. 2014 Sep 26. doi: 10.1038/cdd.2014.143.”

28.01.2015

Zeliha Doğan “Salvador protein is a tumor suppressor effector of RASSF1A with Hippo Pathway-independent functions J Biol Chem. 2011 May 27;286(21):18483-91”

30.01.2015

Cihan Coşkun “Mitochondrial ferritin, a new target for inhibiting neuronal tumor cell proliferation Cell Mol Life Sci. 2014 Sep 12.”

MAKALE GÜNLERİMİZE ANABİLİM DALI YENİ DONEM YUKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, TÜM AKADEMİK PERSONEL VE ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR. MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI STAJYER KABUL VE EĞİTİM PROSEDÜRÜ

Staja her başvuran öğrencinin Moleküler Tıp Anabilim Dalının belirlediği prosedürlere uygun başvuru yapması gerekmektedir.

 

Moleküler Tıp Anabilim dalı staj kabul ve eğitim prosedürleri sorumluları:

Doç.Dr.Özlem Küçükhüseyin (ozlemkh@istanbul.edu.tr / ozlem.kh@gmail.com)

Dr.Özlem Timirci-Kahraman (ozlemtk@istanbul.edu.tr / ozlemtim@gmail.com)

 

2 farklı dönemde staj yapılacaktır:

Dönem : 01 Temmuz-30 Temmuz

Dönem : 01 Ağustos-30 Ağustos

Her dönem en fazla 7 öğrenci alınacaktır. Farklı üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir.

 

Staj başvuru tarihi: 1-20 Nisan

Staj başvuru sonuçlarının açıklanması: 30 Nisan

Staj başvuru ve sonuçların açıklanma tarihleri: 1-15 Haziran

 

Staj başvuru koşulları;

Stajyerler en az ikinci sınıfı bitirmiş olmalıdır.

Başvuru sırasında başvuru dilekçesi, transkript, özgeçmiş ve 1 adet fotoğraf getirilmelidir.

Başvuran öğrencilerin not ortalaması dikkate alınacaktır.

Staj başvuruları şahsen yapılmalıdır. e-posta aracılığı ile staj başvurusu kabul edilmemektedir.

Staj onayı alındıktan sonra bölümden kabul yazısını almaları gerekmektedir.

Kabul yazısını alan her öğrenci staj yaptıkları sürece kendi üniversitesi tarafından zorunlu olarak sigortalanmalı ve bu belgeyi bölüme teslim etmelidir.

Staj hakkı kazananların listesi bölüm panosunda ilan edilecek ve e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Staj Kabul edildikten sonra;

Sigorta belgesinin asli birim sorumlularına teslim edilmelidir.

Her staj döneminin ilk haftası stajyerlere bölümümüzün düzenlediği program çerçevesinde hem teorik hem de pratik uygulama dersleri verilecektir.

Eğitim öncesinde stajyerlere özel olarak hazırlanmış Moleküler Tıp Anabilim Dalına ait “Stajyer Eğitim Kitapçığı” dağıtılacaktır.

Staj bitiminde stajyer öğrencilerin sunum yapmaları (asistanların belirlediği bir konu üzerine) ve staj raporu vermeleri gerekmektedir.

Stajyerlere staj bitiminde bitirme sınavı yapılacaktır.

Stajyerlerin bölümümüzden referans alabilmeleri için puanlama sisteminden geçmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeden en az 70 puan almalıdırlar.

 

Puanlama;

Öğretim Üyelerinin Notu (%70), Teorik Sınav (%30) Moleküler Tıp Yüksek Lisans Öğrencileri
Murat Özdemir
Şermin Durak
Betül Çevik
Gülsüm Asena Başlı
Gülşah Adım
Hülya Özdemir
Kristina Cünün
Burcu Kaya
Sibel Şabançelebi
Sinem Demirbağ
Roya Mesediyeva
Betül Yüksel
Yeşim Erol
Bekir Erdoğan
Can Engin
Ece Gizem İşıkören
Duygu Karalı
Duygu Tokalak
Esra Kocaman
Gonca Candan
Ayhan Demir
Tolgahan Araz
Ayşe Begüm Ceviz
Funda Yeşilkaya
Barış Ertuğrul
Esra Ünal
Şükran Yıldız
Nihan Bayındır
Sevde Göker
Sercan Uzun
Zahra Javadova. 

Moleküler Tıp Doktora Öğrencileri

Ayça Diren
Caner Lüle
Ece Yurtseven
Güneş Özen
Hümeyra Öztürk Emre
Kübra Çiğdem Pekkoç
Mehmet Filiz Fidan
Merve Yazıcı
Servet Tunoğlu
Fidan Malikova
Mustafa Kadıhasanoğlu
Ezgi Irmak Aslan
Leyla Acar
Eren Yılmaz
Zeynep Duygu Tiryakioğlu
Ebru Nur Ay
Karoline Yanar
Şeyda Ercan
Ersin Karataş
Cihan Çoşkun
Ayça Sezen Us
Zeliha Doğan
Emine Hande Karagedik
Kutluhan İncekara
Hale Hebib
Pınar Sarı
Halit Acar
Osman Oğuz
Alper Gümüş
Abdullah Gümüş
Kubilay Kınoğlu
Fatih Yanar
Ahmet Kozan
Hülya Irmak
Mehmet Tolgahan Hakan
Arezoo Gheybi
Gülçin Özkara
Beyza Özçınar
Cem Başaran
Deniz Kanca
Fikret Kaan Oran
Funda Pehlivan
Berk Ayaz
Necip O. Tiryakioğlu
Haluk Camcı
Neslihan Saygılı
Osman Fazlıoğulları
Hilal Eren
Melis Yurdum
Faruk Çelik
Ali Osman Arslan
Ümit Yılmaz
Nesibe Yamak Yılmaz
Mediha E.Süleymanoğl
Öncü Koç
Nihal Yiğitbaş Yozgatlı
Hani Alsadoni
Burcu Çaykara
Burhanettin Yalçınkaya
Tuğba Mehmetoğlu Gürbüz
Engin Aydın
Zümrüt M.Işıksağlam
Beste Tacal
Bengü Tokat
Nur Gökçe Çetiner
Nazlı Yanık
Allison Pınar Eronat
Saime Turan
Özge Özgen
Mustafa Gani Sürmen
Fatemah Haniyeh Azha
Hilal Fındık
Hasan Hakan Erem. 

PROJE ADIPROJE YÜRÜTÜCÜSÜPROJE ARAŞTIRMACILARIDESTEKLEYEN KURUMPROJE NOPROJE SÜRESİ (YILLAR)PROJE BÜTÇESİ
Acacetin’in İn Vitro Ortamda Kolon Kanseri Hücre Hatları Üzerine Antikanserojenik Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Bedia ÇakmakoğluYard. Doç. Dr. E. Sinem BirellerBap530382015-201714000
Agresif Meme Kanseri Hücre Hatlarında Çeşitli Polifenolik Bileşenlerin Bireysel Ve Kombine Etkilerinin Moleküler Düzeyde AraştırılmasıProf. Dr. Oğuz ÖztürkAllison Pınar EronatBAPTDK-2016-228582016-201715000
Akut Koroner Sendrom Hastalarında Kontrastla İlişkili Akut Böbrek Hasarı Gelişiminde ECE1b Rs213045 Ve Rs 2138089 Genetik Polimorfizmin RolüDoç.Dr. Ahmet YıldızUz.Dr. Nur Firidin, Prof.Dr. Oğuz Öztürk, Hülya Yılmaz-Aydoğan,BAPTTU-2016-232502016-20177985,5
Alzheimer Hastalarında Clusterin Ve BACE1 İfade Seviyelerinin AnaliziProf. Dr. Sadrettin Pençeİ.Ü. BAP290342013-20165000
Arum Conophalloides İn Meme Kanseri Üzerine Antiproliferatif Ve Apoptotik Etkilerinin İncelenmesiProf. Dr. İlhan YAYLIMDoç.Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN, Yrd.Doç.Dr. Ceylan HEPOKUR,  Arş.Gör. Sema MISIRİ.Ü.BAP (BYP)236252016-20176000
Aterosklerotik Plak Gelişiminde MMP-2, MMP-9 Ve TIMP-1 Gen Ekspresyon Düzeylerinin İncelenmesiProf.Dr. Mehmet KurtoğluProf.Dr. Ümit Zeybek, Prof.Dr. Arzu Ergen, Uzm.Dr. Emre Sivrikoz, Dr.Özlem Timirci KahramanBAP (Tıpta Uzmanlık Projesi)312892013-20168000
Aterosklerozda Mirna-126 Sinyal Yolağı  Molekülleri İle İlişkili Anjiyogenik Mekanizmaların AraştırılmasıMsc. Çiğdem Sezer ZhmurovMsc. Çiğdem Sezer Zhmurov, Dr. Özlem Timirci Kahraman, Prof.Dr. Ümit ZeybekİTÜ BAP369992013-201615000
Atletik Performansla İlişkili Çeşitli Gen Varyantlarının İncelenmesiYard. Doç. Dr. İlker YücesirProf. Dr. Ümit Zeybek Prof. Dr. Arzu Ergen Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Dr. Burçak Kaya, Dr. Ebru Evren Altıncıİ.Ü BAP200062012-19980
Bazı Polifenolik Bileşiklerin Meme Kanseri Üzerine Etkisinin IncelenmesiDr. Özlem Kurt ŞirinDr. Özlem Kurt, Prof.Dr. Oğuz Öztürk, Prof.Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan, Dr. Özlem Timirci Kahraman, Msc. Mehmet Fatih Seyhan, Bio. Eren YılmazBAP (NAP)293552012-201620000
Betulinik Asitin Renal Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Apoptotik Etkinliğinin AraştırılmasıProf. Dr. Arzu ErgenProf. Dr. Bedia Çakmakoğlu,  Yard. Doç. Dr. E. Sinem BirellerBap234502016-201875000
Beyin Glioblastoma Hücre Hatti Üzerinde Hesperidin?İnProf. Dr. Bedia ÇakmakoğluBap419192015-7000
Antikarsinojenik Etkisinin İncelenmesi2016
COX-2 Gen Varyasyonlarının Oral Skuamoz Hücre Karsinomlarında İncelenmesi.Dr. Canan CacınaProf. Dr. Meral Ünür, Prof.Dr. Bedia Çakmakoğlu, Doç.Dr.Kıvanç Bektaş Kayhan,BAP525262015-5000
Curcuma Longa Ekstreleri Ve Curcuminodilerin Kemoterapötik Etkilerinin Cisplatine Dirençli Over Kanseri Hücrelerinde İncelenmesiDr. Özlem Timirci KahramanProf.Dr. Murat Kartal, Yard.Doç.Dr. Fatemeh Bahadori, Doç.Dr. Esin Aktaş, Doç.Dr. Güldal İnal Gültekin, Bio. Büşra DemircioğluBAP (NAP)208012016-201820000
Diyabetik Obez Ve Non-Diyabetik Obez Hastalarda Adipoz Doku Kökenli Vaspin, Visfatin Ve Kemerin’in Genetik Varyasyonlarının KarşılaştırılmasıProf. Dr. Ümit ZeybekDr. Fikret Kaan Oranİ.Ü BAP420962014-14540
Doksorubisin Ve Klorokin Kombinasyonunun Fare Meme Tümörü Ehrlich Ascites Karsinoma (EAC) Üzerine Etkisinin İn Vitro Ve İn Vivo DeğerlendirilmesiDoç.Dr. Elif ArmutakProf.Dr. Ümit Zeybek, Prof.Dr. Engin UlukayaTübitak Projesi, (3001)SBAG 214S6092015-60000
Egzersiz Performansı Üzerinde Belirli Gen Varyantlarının Etkisinin İncelenmesiProf.Dr. Bülent BayraktarProf. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Arzu Ergen, Prof. Dr. İlhan Yaylım Yard. Doç. İlker Yücesir, Dr. Mustafa Şahin, Dr. Osman Ateş, Msc. Faruk Çelikİ.Ü BAP210552012-24440
Equol Resveratrol Ve D Vitaminin Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiProf. Dr. İlhan YAYLIMDoç.Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN, Yrd.Doç.Dr. Ceylan HEPOKUR,  Arş.Gör. Sema MISIR, Mediha Süleymanoğlıuİ.Ü.BAP (HİZAP)234472016-20175000
Eroin Bağımlısı Kişilerde Mikrorna Ekspresyonlarının Bağımlılıkla İlişkisinin İncelenmesiProf. Dr. Sadrettin PençeProf. Dr. L. İlhan Yargıç, Doç. Dr. Yalçın Büyük, Burcu Çaykaraİ.Ü. BAP201982016-201715000
Flavonoid Kokteyli Verilmiş MCF7 Hücrelerinde Aurora Kinazın Protein Düzeyinde Etkisinin AraştırılmasıProf. Dr. Oğuz ÖztürkAyşe Begüm CevizBAPTYL-2016-228592016-20177000
Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Otofaji İle İlişkili Gen Dizilerinin İncelenmesiProf. Dr. Ümit ZeybekProf. Dr. Ethem Nezih Oral, Msc. Uzm. Dr. Metin Keskin, Bio. Tuğba Mehmetoğlu Gürbüzİ.Ü BAP210112016-14999
Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabetinde (MODY) Türk Populasyonunda Hedef  Genetik Profilin AraştırılmasıProf.Dr. Hülya Yılmaz AydoğanMsc. Deniz Kanca, Prof.Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan Prof.Dr. Oğuz Öztürk, Prof. Dr. İlhan SatmanBAP443812014-201715000
Prof. Dr. Feyza Darendeliler,
Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu,
Dr. Yıldız Tütüncü,
Dr. Nurdan Gül
Glioma Gelişiminde D Vitamininin AKT Yolundaki Bazı Sağkalım Ve Apoptoz Genleri Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiDoç.Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİNProf. Dr. İlhan YAYLIM, Prof. Dr. Erdem TÜZÜN, Doç. Dr. Duran ÜSTEK, Araş. Gör. Dr. Aris ÇAKİRİS, Saime TURAN, Nazlı YALÇINKAYAİ.Ü.BAP (NAP)464822014-201620000
Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Hızlı Tespiti İçin Otomatize Moleküler Analiz Cihaz Ve Kitlerinin GeliştirilmesiDr. Mustafa KolukırıkProf. Dr. Ümit ZeybekTübitak Projesi, (1003)213S135 (213S206, 213S207, 213S208)2014-1745,65
Hipertansiyon Hastalarında MTHFR Gen Varyasyonları Ve Homosistein Düzeylerinin Karotid-İntima-Media Kalınlaşması Üzerine Etkilerinin İncelenmesiProf. Dr. Sadrettin PençeDoç. Dr. Ahmet Yıldızİ.Ü. BAP559292015-20177000
Hipertansiyon Hastalarında SRBI Geninde Rs5888 Ve Rs4238001 Polimorfizmlerinin Etkisinin İncelenmesiDoç. Dr. Ahmet YıldızProf. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan, Burcu Çaykara, Hani Alsaadoni, Sibel Şabançelebiİ.Ü. BAP213232016-20175000
İyi Ve Kötü Huylu Meme Tümörlerinin Ayırıcı Tanısında Plazma Mirna’larınınbiyobelirteç Olarak AnaliziProf. Dr. Sadrettin PençeNecip Ozan Tiryakioğluİ.Ü. BAP410162014-201615000
Kanser PON1 Polimorfizmi Ve Aktivitesinin AraştırılmasıDoç.Dr. Güldal İnal GültekinProf.Dr. Arzu Ergen, Doç.Dr. Özlem Küçükhüseyin, Dr. Özlem Timirci Kahramanİ.Ü.BAP (BYP)212902016-2017723,6
Kanser Ve Diabetin Genetik Açıdan İncelenmesiProf. Dr. Bedia ÇakmakoğluBAP545032015-20482
2016
Kanser Ve Vasküler Hastalıklar İle İlişkli Aday Genlerin BelirlenmesiDr. Özlem Timirci KahramanProf.Dr. İlhan Yaylım, Prof.Dr. Arzu Ergen, Prof.Dr. Oğuz Öztürk, Doç.Dr. Güldal İnal GültekinBAP (BYP)201112016-20161786,32
Karotis Arter Gelişiminde MMP-9 Gen Ekspresyon Seviyesinin İncelenmesiProf.Dr. Mehmet KurtoğluProf.Dr. Ümit Zeybek, Prof.Dr. Arzu Ergen, Dr. Özlem Timirci KahramanBAP (Hızlı Destek Projesi)392302013-20164955
Karotis Endarterektomisi İle Çıkarılan Plaklarda Gen İfadesi Düzenleniminin, Protein İfadesi Düzenlenimi İle İlişkilendirilmesiProf.Dr.Mehmet KurtoğluProf.Dr.Mehmet Kurtoğlu, Prof.Dr. Ümit Zeybek, Prof.Dr. Arzu Ergen, Prof.Dr. Ümit Zeybek, Uzm. Özlem Timirci Kahraman, Doç. Dr. Murat AksoyBAP (NAP)118192011-201643000
Kavernom Dokusunda Genom Çaplı Mrna Ekspresyon AnaliziProf. Dr. Sadrettin PençeProf. Dr. Müge Öz, Doç. Dr. Fatma Özlen, Dr. Dila Zafer, Necip Ozan Tiryakioğlu, Hilal Erenİ.Ü. BAP551432015-201715000
Kemoterapötik İlaç Dirençliliği Olan İleri Evre Over Kanseri Hastalarında Biyoinformatik Analiz İle Aday Biyomarkerların BelirlenmesiDr.Özlem Timirci KahramanDoç.Dr. Güldal İnal Gültekin, Prof.Dr. Hüseyin Şeker, Prof.Dr. Turgay İsbirBAP (IRP)504902015-201715000
KLL Olgularında Tümör Baskılayıcı Protein LATS2 Ekspresyonunun Klinik Ve İmmunfenotipik Profille Birlikte Prognostik Amaçlı DeğerlendirilmesiProf.Dr. Hülya Yılmaz AydoğanEsra Sert, Prof.Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan, Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, Dr. Ender CoşkunpınarBAP288452014-2016
15000
Kolorektal Kanser Hastalarında APC Ve Kras Genleri İle İlişkili Mirna Ekspresyonlarının İncelenmesiMsc. Nesibe YılmazProf.Dr. Arzu Ergen, Uzm. Dr. Nihat Aksal, Dr. Özlem Timirci KahramanBAP207072016-201814997,9
(TDK-Doktora Tez Projesi)
Kolorektal Kanser Olgularında Dizi Analizi İle TLR2 Geni GT Tekrarlarının İncelenmesiProf. Dr. Ümit ZeybekBio. Ece Gizem Işıkörenİ.Ü BAP555442015-6696
Korilaginin Olasi Antikarsinojenik Etkilerinin AkciğerProf. Dr. Bedia ÇakmakoğluBap290262014-7000
Kanser Hücre Soyunda Araştirilmasi2016
Koroner Arter Hastalarında CPT1A Ve CROT Gen Varyasyonlarının Dislipidemik Fenotiple İlişkilerinin İncelenmesiProf.Dr. Hülya Yılmaz AydoğanAslıhan Demircan, Prof.Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan, Prof.Dr. Zehra BuğraBAP361732013-20167000
Koroner Arter Hastalarında INSIG-2 Ve SAP Gen Varyasyonlarının Serum Lipoprotein Düzeylerine Etkisinin İncelenmesiProf. Dr. Oğuz ÖztürkDuygu Çoban, Prof. Dr. Oğuz Öztürk, Prof. Dr. Hülya Yılmaz-AydoğanBAP374012013-20167000
Koroner Arter Hastalığı Bulunan Obez Hastalarda Adipor1, Adipor2 Ve Adipoq Genetik Varyasyonlarının Etkisinin İncelenmesiProf. Dr. Ümit ZeybekDr. Cem Başaranİ.Ü BAP892013-14950
Koroner Arter Hastalığında IRAK-4 İnflamatuar Faktörünün İncelenmesiProf.Dr. Arzu ErgenProf.Dr.İlhan Yaylımİ.Ü BAP248862013-201620000
Prof.Dr. Ümit Zeybek
Dr.Özlem Timirci Kahraman
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde ‘Epitelyal Growth Faktör Reseptörü’ (EGFR) Gen Varyasyonlarının Ve Serum EGFR  Düzeylerinin, Sağkalım Ve Nükslerdeki Rolü Ve Mutasyonların Evreleme İle İlişkisi
Prof. Dr. Akif TurnaProf.Dr.İlhan Yaylım, ,Prof.Dr. Arzu Ergen, Prof.Dr. Ümit Zeybek, Prof.Dr.Kamil Kaynak, Araş. Gör. Canan Cacına
MAPK Gen Varyasyonlarının Kolorektal Kanser Risk Ve Prognozu Üzerine Etkilerinin İncelenmesiDr. Canan CacınaProf.Dr.İlhan Yaylım,  Prof.Dr. Ümit Zeybek, Doç.Dr.Soykan Arıkan Prof. Dr. Filiz Akyüz, Prof. Dr.Esra SağlamBAP288522013-201620000
MCF7 MEME KANSERİ VE MCF10A NORMAL EPİTEL HÜCRE SOYUNDA PROPOLİSİN ETKEN MADDELERİNİN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEren YılmazProf.Dr. Oğuz ÖztürkBAP283042013-2016
7000
MCF-7 Ve MCF-10A Hücre Soylarında Propolis Etken Maddelerinin Tüm Genom Ekspresyon ÜzerineNeslihan SaygılıProf.Dr. Oğuz ÖztürkBAP284232013-2016
Etkileri15000
Meme Kanseri Kök Hücrelerinde Bazı Mirna’ların Etkinliklerinin AraştırılmasıProf. Dr. Ümit ZeybekProf. İlhan Yaylım, Prof.Dr.Arzu Ergen, Prof.Dr. Engin Ulukaya, Doç. Dr. Ferda Arı, Yard. Doç. Dr. Cem İsmail Küçükaliİ.Ü BAP526772014-98644,7
Meme Kanserine Yatkınlıkta Survivin Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesiProf.Dr. İlhan YAYLIMBAP Tez Projesi, Yüksek Lisans224592016-20177000
Roya Mashadiyeva,
Doç.Dr. SOYKAN ARIKAN
Meme TüMörlü Köpeklerde Metastazik Potansiyelin, Preoperatif Dönemde Alınan Periferal Kandan Prognostik TüMör Belirleyicilerin (Marker) Tayini İle BelirlenmesiVet. Hek. Zeynep GünayProf. Dr. İlhan Yaylım, Uzm. Dr. Özlem Timirci-Kahraman, Prof. Dr. Kazım Güvenç, Vet.Zeynep GünayBAP (Doktora Tezi)2013-201615000
31510
Mesane Kanseri İle İlişkili Aday Biyomarkerların Biyoinformatik Analiz İle BelirlenmesiDoç.Dr. Güldal İnal GultekinProf.Dr. Turgay İsbir, Prof.Dr. İlhan Yaylım, Dr. Hüseyin Şeker, Dr. Özlem Timirci KahramanBAP-IRP479992015-201715000
Mesane Kanseri Ve Vitamin D İlişkisinin Moleküler Düzeyde İncelenmesiProf.Dr. İlhan YAYLIMÖZGE BİLDİRENBAP Tez Projesi, Doktora235232016-201815000
Mide Kanser Hücre Soylarında Vitamin D Nin Olası Anti Proliferatif Etkisinin AraştırılmasıProf. Dr. İlhan YAYLIMİ.Ü.BAP (YÖP)TYO-2016-204072016-201775000
Prof.Dr. Dürdane Serap KURUCA,  Doç.Dr Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN, Arş.Gör. Mehmet Tolgahan HAKAN,
Özge BİLDİREN
Mide Ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Hastaya Özgü İlaç Seçiminde ITRT (ATP-Tümör Kemosensitivite) Yönteminin Etkinliğinin İmmünohistokimyasal İnceleme İle Birlikte AraştırılmasıUzm. Dr. Metin KeskinProf. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Arzu Ergen, Prof. Dr. İlhan Yaylım, Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu Prof. Dr. M. Türker Bulut, Prof. Dr. N. Faruk Baykan, Doç. Dr. Emre Balık, Doç. Dr. Elif Armutak, Uzm. Dr. Semen Yeşilİ.Ü BAP427082014-197845
Mide Ve Meme Kanserine Yatkınlıkta CTLA4 Ve CD28 Gen Polimorfizmleri İle Serum Düzeyleri Arasında Olası İlişkilerin Araştırılması.Prof. Dr. İlhan YaylımDr. Canan Cacına, Prof.Dr. Ümit Zeybek, Doç.Dr.Soykan Arıkan Prof. Dr. Filiz Akyüz, Prof. Dr.Esra SağlamBAP28895-201620000
Mir-21, Mir-32 Ve Mir-181a/B’nin Multiplemiyeloma’da Tedaviye Yanıt Açısından AraştırılmasıProf. Dr. Sadrettin PençeProf. Dr. Mustafa Pehlivan, Prof. Dr. Arzu Ergen, Bio. Selin Büdeyri, Hani Alsaadoniİ.Ü. BAP563382015-201715000
Nedeni Bilinmeyen Epilepside OtoimmüniteYard.Doç.Dr. Cem İsmail KüçükaliProf.Dr. Bedia Çakmakoğlu, Dr. Özlem Timirci Kahraman, Msc. Canan Aysel Ulusoy, Nurcan Tezyürek, Melis Şen, Ece AkbayırBAP (ÖNAP)2015-201681674
50370
Nf-Kb Transkripsiyon Faktörleri Üzerinde Flavonoid EtkisininProf. Dr. Bedia ÇakmakoğluBap182682014-14000
Endometrium HüCre Soyları Kullanılarak Araştırılması2016
Nöroblastoma Hücre Hatti Üzerinde Hesperidin’inProf. Dr. Bedia ÇakmakoğluBap512192015-7000
Antikarsinojenik Etkisinin İncelenmesi2016
Nörodejenaritif Hastalıkların Tedavisi Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Huntington Hücre Hattı Modellerinin ÜretilmesiProf. Dr. Ümit ZeybekMsc. Bio. Haluk Camcıİ.Ü BAP280032013-14750
Origanum Hypericifolium Delik Mercan Ekstraklarının Fibroblast Hücreserisinde T Bhp İle İndüklenmiş Oksidatif Hasar Üzerine Koruyucu Etkisinin AraştırılmasıProf. Dr. İlhan YAYLIMProf.Dr. Dürdane Serap KURUCA, Prof.Dr. Şakir Ümit ZEYBEK,  Doç.Dr. Mehmet ÇİÇEK, Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN, Yrd.Doç.Dr. Ceylan HEPOKUR, Arş.Gör. Mehmet Tolgahan HAKAN, Arş.Gör. Sema MISIRİ.Ü.BAP (BYP)BYP-2016-208932016-201715000
Otofaji Yolağıyla İlişkili Mikro RNA (Mirna)’Ların Kolorektal Kanserdeki Rolünün AraştırılmasıMsc.Bio. Ümit YılmazProf.Dr. Ümit Zeybek, Prof.Dr.Arzu Ergen, Uzm. Dr. Nihat AksakalTübitak Projesi, (1002)SBAG 215S5402016-30000
Pankreas Tümörlerine Özgü Yeni Bir Tedavi: Fotodinamik Terapinin Hedefe Yönelik UygulanmasıYard. Doç. Dr. Haşim Özgür Tabakoğlu, Prof. Dr. Bedia ÇakmakoğluYard. Doç. Dr. Haşim Özgür Tabakoğlu, Prof. Dr. Bedia Çakmakoğlu2,13E+132014-2017750000
TÜBİTAK
Papiller Tiroid Karsinomalı Vakalarda LGALS-3 (Galektin-3)’Nin Gen Anlatımı (Gen Ekspresyonu) Ve Varyasyonlarının İncelenmesi372432014-201714000
Prof. Dr. Bedia ÇakmakoğluProf. Dr. Bedia ÇakmakoğluBAP
Parkinson Hastalığı Oluşumunda Paraoksonaz Genlerinin RolüProf. Dr. Sadrettin PençeProf. Dr. Haşmet Hanağası, Prof. Dr. Hakan Gurvit, Doç. Dr. Başar Bilgiç, Yard. Doç. Dr. Selçuk Daşdemir, Duygu Tokalakİ.Ü. BAP526742015-20177000
Parkinson Hastalığı Ve Huzursuz Bacaklar Sendromunda Yatkınlık Gen Varyasyonlarının AraştırılmasıProf.Dr.Arzu ErgenÖğr.Gör.Cem İsmail Küçükali, Doç.Dr. Erdemİ.Ü BAP342292014-149000
Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda Kritik Öneme Sahip Antioksidan Enzim Kodlayan Gen Varyantlarının AraştırılmasıProf. Dr. İlhan YAYLIMBAP DR. Tez536462015-201715000
Potansiyel Bir Antikanser İlacı Olarak Sentezlenen Bazı Tiyosemikarbazon Türevlerinin Farmakokinetik Ve Sitotoksik Özelliklerinin İncelenmesiProf. Dr. İlhan YAYLIMProf. Dr. Serap Kuruca.BAP DR. Tez491112014-201715000
Proliferasyon İle İlişkili Genlerin Kanser Ve Diyabet Gelişimindeki Etkisinin AraştırılmasıProf.Dr. Oğuz ÖztürkBYP411132014-2016
16000
Propolis İçeriğindeki Çeşitli Flavonoid Ve Fenolik Etken Maddelerinin MCF-7 Meme Kanseri Ve MCF-10A Normal Epitel Hücre Soyları Üzerine EtkileriFatih SeyhanProf.Dr. Oğuz ÖztürkBAP283012013-2016
15000
Prostat Kanserli Sıçan Modellerinde Bisfosfonat Ve Denosumab Kullanımına Bağlı Çene Kemiklerinde Oluşan Osteonekrozda Osteopontin, Osteokalsin Ve Parathormon Aktivitesinin Etkisinin İncelenmesiDoç. Dr. Kıvanç BektaşProf. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Arzu Ergen, Yard.Doç. Dr. Aydın Çevik Prof. Dr. Meral Ünür, Doç.Dr. Vakur Olgaç, Dt. Ceren Damla Özbek, Dr. Mervan Soluk Tekkesin, Msc. Faruk Çelikİ.Ü BAP358832013-19816
Prostat Kanserli Sıçanlarda Bisfosfonat Ve Denosumab Kullanımına Bağlı Çene Kemiklerinde Oluşan Osteonekrozda RANK/RANKL Sinyal Yolunun İncelenmesiDt. Ceren Damla CoşkunProf. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Arzu Ergen, Yard.Doç. Dr. Aydın Çevik Prof. Dr. Meral Ünür, Doç.Dr. Vakur Olgaç, Dt. Ceren Damla Özbek, Dr. Mervan Soluk Tekkesin, Msc. Faruk ÇelikBAP2014-14500
Protez Çevresi İnfeksiyonlarının Ayırıcı Tanısında Mikroarray Yönteminin Etkinliğinin Araştırılması.Prof.Dr.Önder KılıçoğluProf.Dr. Arzu Ergen                                         Prof.Dr. Ümit Zeybekİ.Ü BAP291212013-98995
Sporcu Performansı İle İlişkili Olabilecek Yeni Aday Genlerin BelirlenmesiProf. Dr. Mehmet KurtoğluProf. Dr. Ümit Zeybek, Prof. Dr. Arzu Ergen Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Prof. Dr. Gökhan Metin, Yard. Doç. Dr. İlker Yücesir, Msc. Faruk Çelikİ.Ü BAP336852013-98620
Süksinik Asitin T Hücreli Akut Lenfoblastik Lenfoma Hücre Hatları Üzerindeki Antiapoptotik Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Bedia ÇakmakoğluYard. Doç. Dr. E. Sinem BirellerBapTyl-2016-214492016-20177000
Şizofreni Hastaları Ve Kardeşlerinde Kinürenin Yolağı Metabolitleri, Vitamin D Ve İnflamasyon Belirteçlerinin Kognisyon Ve Klinik Belirtiler İle İlişkisiProf.Dr.Alp ÜÇOKProf.Dr.İlhan Yaylım, Prof. Dr. Erdem TÜZÜN, Doç.Dr. Özlem Küçükhüseyin, Araş.Gör. Mehmet Tolgahan HAKAN, Msc Handan NOYAN, Msc Ece ERDAĞTÜBİTAK-3001115S5962015-201660000
T Hücre İmmünitesinde Fonksiyon Gösteren Ctla-4 Gen Varyantlarının Beyin Kanseriyle Olası İlişkisinin AraştırılmasıProf. Dr. İlhan YAYLIMBAP YL. Tez572882015-20177000
Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığında Doku Ve Dolaşımdaki Mikrornaların EtkisiProf. Dr. SadrettinpeneDoç. Dr. Tuba Günel, Doç. Dr. Ercan Baştu, Fatemehazharizarnaghİ.Ü. BAP205352016-201815000
Tip 2 Diyabet Hastalarında Rev-Erb Beta Gen Dizisindeki Varyasyonların Klinik Fenotiple İlişkilerinin AraştırılmasıMsc. Bengü TokatMsc. Bengü Tokat, Prof.Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan, Prof.Dr. İlhan SatmanBAP548792015-201715000
Tip2 Dıabetes Mellıtuslu Hastalarda Probiyotik Uygulamasının, Diş Eti Sağlığı, Dişeti Oluğu Sıvısı Serolojik Göstergeleri Ve Yaşam Kalitesi Üzerine EtkileriProf.Dr. Hatice Ferda DOĞANProf.Dr. İlhan YAYLIM, Prof.Dr. Şakir Ümit ZEYBEK, Prof.Dr. İlhan SATMAN,İ.Ü.BAP (ÖNAP)TOA-2016-203532016-201819000
Prof.Dr. Halim İŞSEVER,  Yard.Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN,  Uzm.Dr. Fulya TÜRKER, Faruk ÇELİK, Murat TOKGÖZ, Elif TEMEL,  Cemile İDİZ
TRAIL Gen Varyantları Ve Gen Anlatım Düzeylerinin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda İncelenmesiProf. Dr. İlhan YAYLIMProf. Dr. Akif TurnaBAP DR. Tez563842015-201715000
Türk Topluluğunda G6DP, Gpx-1 Ve CYBA Gen Mutasyonlarının Tip 2 Diyabet Ve Ateroskleroz Hastalarında Yaygınlığının AraştırılmasıDoç.Dr.Güldal İnal GültekinProf.Dr. Turgay İsbir , Doç.Dr. Özlem Küçükhüseyin,Dr. Özlem Timirci Kahraman, Dr. Bahar Toptaşİ.Ü.BAP (NAP)215962014- 201712630,64
Türk Toplumunda Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabeti (MODY) Gelişiminde Etken Genetik Faktörlerin Risk TaramasıProf. Dr. İlhan SatmanProf. Dr. İlhan SatmanBAP470142014-2017100000
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Oğuz Öztürk,
Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu
Dr. Yıldız Tütüncü
Dr. Nurdan Gül
Türkiye’de Yetişen Farklı Kültürlere Ait Punica Granatum (Nar) Meyvelerinden Hazırlanan Ekstrelerin Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Etkileri Yard.Doç.Dr. Esra Eroğlu ÖzkanDr. Esra Eroğlu Özkan, Prof.Dr. Oğuz Öztürk, Prof.Dr. Hülya Yılmaz Aydoğan, Dr. Özlem Timirci Kahraman,Dr. Özlem KurtBAP293832012-201720000
Urinerinkontinansa Yatkınlıkta IGF1 Ve Fibulin5 Polimorfizmlerinin İncelenmesiProf. Dr. Sadrettin PençeDoç. Dr. Emin Özbek, Necip Ozan Tiryakioğluİ.Ü. BAP490162014-201620000
Global Population Study Of Igg GlycosylationProf. Dr. Gordan LaucProf. Dr. Ümit ZeybekGenos Ltd2016-500000 Euro

2016

Korkmaz G, Horozoglu C, Arıkan S, Gural Z, Sağlam EK, Turan S, Özkan NE, Yenilmez EN, Düzköylü Y, Doğan MB, Zeybek U, Ergen A, Yaylım İ. LGALS3 and AXIN1 gene variants playing role in the Wnt/ β-catenin signaling pathway are associated with mucinous component and tumor size in colorectal cancer. Bosn J Basic Med Sci. 2016 Feb 4;16(2):108-13 (SCI, impact factor : 0.652)

Adıgüzel M, Horozoğlu C, Kılıçoğlu Ö, Özger H, Acar L, Ergen A. MMP-3 gene polymorphisms and Osteosarcoma. Indian J Exp Biol 54(3): 175-179, 2016 (SCI, impact factor : 1,16)

Atalan N, Karagedik H, Acar L, Isbir S, Yilmaz SG, Ergen A, Isbir T. Analysis of Toll-like Receptor 9 Gene Polymorphisms in Sepsis. In Vivo. 2016 09-10;30(5):639-43. (SCI, impact factor : 0,974 )

Ayer M., Aktuglu M.B., Acik H., Bireller E.S., Velet M., Kirkizlar O., et al., “Cox-2 gene polymorphisms in Turkish patients with myelodysplastic syndrome”, International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, vol.9, pp.10597-10601, 2016 SCI-ex, impact factor :1,075

Celik R, Bireller ES, Kucukali CI, Tuzun E, Cakmakoglu B. Investigation of DNA Repair Genes in Patients with Obsessive Compulsive Disorder. Advances in Clinical and Experimental Medicine. Initially Accepted: January 2016.  (SCI-ex, impact factor : 1.127)

Coskun C, Verim A, Farooqi AA, Turan S, Mezani B, Kucukhuseyin O, Tolgahan Hakan M, Ergen A, Yaylim I. Are there possible associations between MnSOD and GPx1 gene variants for laryngeal cancer risk or disease progression? Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2016 Apr 30;62(5):25-30. (SCI, impact factor : 0,691)

Dasdemir S, Kucukali C, Bireller E, Tuzun E, Cakmakoglu B.  Chemokine gene variants in schizophrenia. Nord J Psychiatry. 2016 Aug;70(6):407-12. SCI-ex, impact factor 1.273

Farooqi AA, Fayyaz S, Shatynska-Mytsyk I, Javed Z, Jabeen S, Yaylim I, Gasparri ML, Panici PB Is miR-34a a Well Equipped swordsman to Conquer Temple of Molecular Oncology? Chem Biol Drug Des. 2016 Aug 11. doi: 10.1111/cbdd.12634. (SCI, impact factor : 2,802)

Ikitimur-Armutak EI, Ulukaya E, Gurel-Gurevin E, Yaylim I, Isbilen-Basok B, Sennazli G, Yuzbasioglu-Ozturk G, Sonmez K, Celik F, Kucukhuseyin O, Korkmaz G, Yilmaz VT, Zeybek SU. Apoptosis-inducing Effect of a Palladium(II) Complex-[PdCl(terpy)](sac).2H2O] on Ehrlich Ascites Carcinoma (EAC) in Mice. In Vivo. 2016 Jul-Aug;30(4):457-64. PubMed PMID: 27381609. (SCI, impact factor : 0,832)

Isitmangil G, Gurleyik G, Aker FV, Coskun C, Kucukhuseyin O, Arikan S, Turan S, Talu CK, Dogan MB, Farooqi AA, Yaylim I. Association of CTLA4 and CD28 Gene Variants and Circulating Levels of Their Proteins in Patients with Breast Cancer. In Vivo. 2016 Jul-Aug;30(4):485-93. PubMed PMID: 27381613. (SCI, impact factor : 0,832)

Kanca D, Gormus U, Tokat B, Eronat AP, Bugra Z, Ozturk O, Yilmaz-Aydogan H. Additive Antiatherogenic Effects of CETP rs708272 on Serum LDL Subfraction Levels in Patients with CHD Under Statin Therapy. Biochem Genet. 2016 Nov, 1-15, doi:10.1007/s10528-016-9782-5 (SCI, impact factor : 0,952)

Korkmaz G, Horozoglu C, Arıkan S, Gural Z, Sağlam EK, Turan S, Özkan NE, Kahraman OT, Yenilmez EN, Düzköylü Y, Doğan MB, Zeybek U, Ergen A, Yaylim I. LGALS3 and AXIN1 gene variants playing role in the Wnt/β-catenin signaling pathway are associated with mucinous component and tumor size in colorectal cancer. Bosn J Basic Med Sci. 2016 Feb 4;16(2):108-13. (impact faktör: 0.652)

Kucukhuseyin O, Ozgen T, Karagedik EH, Cesur Y, Yilmaz Aydogan H, Yaylim I, Ergen HA. The effects of Advanced Glycation End Products (RAGE)-374T/A and Gly82Ser variants and soluble-RAGE levels to obesity in children. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2016 Apr 30;62(5):9-14. (SCI, impact factor : 0,650)

Kurnaz-Gömleksiz Ö, Kucukhuseyin O, Ozkok E, Bugra Z, Ozturk O, Yilmaz-Aydogan H. Are IVS4 SNPs of OLR1 Gene associated with coronary artery disease: Is there a linkage between IVS4 SNPs? Advances in Clinical and Experimental Medicine, Basımda (SCI- Expanded, impact factor : 1,127).

Kurnaz-Gömleksiz Ö, Tokat B, Aslan EI, Yanar F, Ermiş-Karaali Z, Öztürk O, Yilmaz-Aydoğan H. Can rs3767140 SNP of the perlecan (HSPG2) gene affect the diabetes mellitus through the dyslipidemia? Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2016;62(8):35-9. SCI, impact factor : 0,94)

Lin X, Aslam A, Attar R, Yaylim I, Qureshi MZ, Hasnain S, Qadir MI, Farooqi AA. Signaling lansdscape of prostate cancer. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2016 Jan 19;62(1):45-50. Review. PubMed PMID: 26828986 . (SCI, impact factor : 0,650)

Lin X, Qureshi MZ, Attar R, Khalid S, Tahir F, Yaqub A, Aslam A, Yaylim I, De Carlos Back LK, Farooqi AA, Ismail M. Targeting of BCR-ABL: Lessons learned from BCR-ABL inhibition. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2016 Oct 31;62(12):129-137. doi: 10.14715/cmb/2016.62.12.22. PubMed PMID: 27894413. (SCI, impact factor : 0,650)

Odemis S, Tuzun E, Gulec H, Semiz UB, Dasdemir S, Kucuk M, Yalcınkaya N,Bireller ES, Cakmakoglu B, Küçükali CI. Association Between Polymorphisms of DNA Repair Genes and Risk of Schizophrenia. Genet Test Mol Biomarkers. 2016 Jan;20(1):11-7. doi: 10.1089/gtmb.2015.0168 SCI-ex, impact factor  297

Pehlivan S, Mehmet Atilla Uysal, Tülin Çagatay, Cigdem Keklik Cinar, Feyza Erkan, Ulgen Sever, ZuleyhaBingol, Mustafa Pehlivan, Sadrettin Pençe, Yedikule SmokingCessationStudyGroup. Analysis of CYP2A6 and CYP2A13 genesusingnewgenerationsequencingmethod in smokersandnon-smokers. EuropeanRespiratoryJournal 2016 48: OA1485; DOI: 10.1183/13993003. (SCI, impactfactor: 8,332).

Pençe S, Özbek E, Ozan Tiryakioğlu N, Ersoy Tunali N. Deregulation of seven CpGisland-harboringmiRNAs in bladdercancer: miR-155 and miR-23b as themostpromisingoncomiRs. 2016 Mar 20;62(3):25-30. (SCI, impactfactor : 0,94)

Sarica K, Kafkasli A, Narter F, Ozturk O, Yazici O, Hamarat B, Sahin C, Eryildirim B.Urolithiasis. 2016 Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effects of verapamil on the antioxidant capacity of the affected kidneys. Nov;44(6):509-519. (SCI, impact factor : 1.454)

Sezer Zhmurov Ç, Timirci-Kahraman Ö, Amadou FZ, Fazlıoğulları O, Başaran C, Catal T, Zeybek Ü, Bermek H. Expression of Egfl7 and miRNA-126-5p in Symptomatic Carotid Artery Disease. Genet Test Mol Biomarkers. 2016 Mar;20(3):125-9 (impact faktör: 1.297)

Tokac D, Tuzun E, Gulec H, Yılmaz V, Bireller ES, Cakmakoglu B, Kucukali CI. Chemokine and Chemokine Receptor Polymorphisms in Bipolar Disorder. Psychiatry Investig. 2016 Sep;13(5):541-548 SCI-ex, impact factor 1.5

Topaloglu M, Tuzun E, Gulec H, Bireller ES, Cakmakoglu B, Kucukali CI. Neuronal Nitric Oxide Synthase Polymorphisms in Obsessive-Compulsive Disorder. Nord J Psychiatry. 2016 Oct 14:1-5. SCI-ex, impact factor 1.273

Toydemir-Karabulut TSF, Inal-Gültekin G, Ateş A, Turna-Yilmaz Ö, Enginler SÖ, Kirşan I, Erdoğan-Bamaç Ö, Arun SS, Demirtaş B. Effects of pyometra on some oxidative stress parameters, inflammatory mediators and neutrophil segmentation in bitches. Vet Dergi Kafkas. 2016;22(6): 837-846 (SCI-ex, impact factor : 0,418)

Tüzüner MB, Öztürk T, Eronat AP, Seyhan F, Kısakesen Hİ, Calay Z, İlvan Ş, Turna H, Yılmaz-Aydoğan H, Bermek H, Öztürk O. Evaluation of Local CYP17A1 and CYP19A1 Expression Levels as Prognostic Factors in Postmenopausal Invasive Ductal Breast Cancer Cases. Biochem Genet. 2016;54(6):784-802. (SCI, impact factor : 0,952)

Yanar K, Çakatay U, Aydın S, Verim A, Atukeren P, Özkan NE, Karatoprak K, Cebe T, Turan S, Ozkök E, Korkmaz G, Cacına C, Küçükhüseyin O, Yaylım I. Relation between Endothelial Nitric Oxide Synthase Genotypes and Oxidative Stress Markers in Larynx Cancer. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:4985063. doi: 10.1155/2016/4985063. (SCI, impact factor : 4,492)

Yilmazer N, Coskun C, Gurel-Gurevin E, Yaylim I, Eraltan EH, Ikitimur-Armutak Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of a Commercial Noni Juice revealed by Carrageenan-induced Paw Edema. Pol J Vet Sci. 2016 Sep 1;19(3):589-595. doi: 10.1515/pjvs-2016-0074. PubMed PMID: 27760029. (SCI, impact factor : 0,719)

2015

Gok O, Karaali ZE, Acar L, Kilic U, Ergen A. Can. ABCG5 and ABCG8 Gene Polymorphisms in Type 2 Diabetes Mellitus in the Turkish Population. J Diabetes. 2015 Jun 16. pii: S1499-2671(15)00394-9.

Cacina C, Arikan S, Düzköylü Y, Doğan MB, Okay E, Turan S, Yaylim I, Isbir T. Analyses of EGF A61G Gene Variation and Serum EGF Level on Gastric Cancer Susceptibility and Clinicopathological Parameters. Anticancer Res. 2015 May;35(5):2709-13.

Cacina C, Pence S, Turan S, Genc F, Ozdemir H, Kafadar A, Kaynar MY, Yaylim I. Analysis of CASP8 D302H Gene Variants in Patients with Primary Brain Tumors. In Vivo. 2015 Sep-Oct;29(5):601-4.

Birsu Cincin Z, Unlu M, Kiran B, Sinem Bireller E, Baran Y, Cakmakoglu B. Anti-proliferative, apoptotic and signal transduction effects of hesperidin in non-small cell lung cancer cells. Cell Oncol (Dordr). 2015 Apr 10. DOI 10.1007/s13402-015-0222-z

Odemis S, Tuzun E, Gulec H, Semiz UB, Dasdemir S, Kucuk M, Yalcınkaya N,Bireller ES, Cakmakoglu B, Küçükali CI. Association Between Polymorphisms of DNA Repair Genes and Risk of Schizophrenia.             Genet Test Mol Biomarkers. 2015 Nov 10.

Kurt-Sirin O, Yilmaz-Aydogan H, Uyar M., Seyhan MF,  Isbir T, Can A. Association between β3-adrenergic receptor (ADRB3) gene polymorphism with body mass index and bone mineral density in Turkish postmenopausal women. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, 2015; 45(1):7-18

Ozturk T, Toptaş- Hekimoglu B, Eronat AP, Saygılı N, Daglar-Aday A, Bassullü N, Turkmen I, Yilmaz Aydoğan H, Bulbul G, Süha Goksel S, Ozturk O,  İsbir T. Co-existence of BRAF V600E Gene Mutation in Tumor and Non-Ttumoral Surrounding Tissues of in Colorectal Cancer       Invivo (Basımda)

Ozdemircan A, Dasdemir S, Kucukali CI, Bireller ES, Ozturk H, Cakmakoglu B. COX-2 gene variants in bipolar disorder-I. Psychiatr Danub. 2015 Dec;27(4):385-9.

Nalkiran I, Turan S, Arikan S, Kahraman ÖT, Acar L, Yaylim I, Ergen A. Determination of Gene Expression and Serum Levels of MnSOD and GPX1 in Colorectal Cancer. Anticancer Res. 2015 Jan;35(1):255-9

Ali Kafadar, Özlem Küçükhüseyin, Saime Turan, Ezgi Nurdan Yenilmez, Servet Tunoglu, Umit Zeybek, Mehmet Yasar Kaynar, Rahsan Kemerdere, Ilhan Yaylim. Distribution and Effects of CDKN2 p16 540 C>G and 580 C>T, and MDM2 SNP309 T>G Polymorphisms in Patients with Primary Brain Tumors. Anticancer Research 2015; 35(7):3933-3942. Impact factor :1,656 (SCI-ex)

Farooqi AA, Fayyaz S, Shatynska-Mytsyk I, Javed Z, Jabeen S, Yaylim I, Gasparri ML, Panici PB Is miR-34a a Well Equipped swordsman to Conquer Temple of Molecular Oncology?Chem Biol Drug Des. 2015 Aug 11. doi: 10.1111/cbdd.12634.indi

Narter F, Bireller ES, Engin C, Catmakas T, Narter F, Ergen A, Cakmakoglu B. Distribution of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1 A-2518G) and chemokine receptor (CCR2-V64Ι) gene variants in hyperbilirubinemic newborns. Int J Clin Exp Med. 2015 Aug 15;8(8):14075-9.

Ilhan M, Kahraman OT, Turan S, Turgut S, Karaman O, Zeybek U, Shukurov S, Yaylim I, Tasan E. Does DRD2 polymorphism influence the clinical characteristics of prolactinoma? Ann Endocrinol (Paris). 2015 Oct;76(5):614-9.

Sivrikoz E., Timirci-Kahraman Ö, Ergen A., Zeybek Ü., Aksoy M., Yanar F., İsbir T., Kurtoğlu M. Gene Expression Levels of Elastin and Fibulin-5 According to the Differences Between Carotid Plaque Regions. In Vivo, Mar-Apr;29(2):229-35.

Timirci-Kahraman O, Ozkan NE, Turan S, Farooqi AA, Verim L, Ozturk T, Inal-Gultekin G, Isbir T, Ozturk O, Yaylim I. Variants in the Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand (TRAIL) and Death Receptor (DR4) Genes Contribute to Susceptibility to Bladder Cancer. Genet Test Mol Biomarkers. 2015 May 8.

Ozlem Timirci-Kahraman, Nazli Ezgi Ozkan,Turan Saime,Ammad Ahmad Farooqi,Levent Verim,Tulin Ozturk,Inal Gültekın Güldal,Turgay Isbir,Öztürk Oguz, Yaylım Ilhan. Genetic Variants in the Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand and Death Receptor Genes Contribute to Susceptibility to Bladder Cancer. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 19(6), 309-315.

Umman B, Cakmakoglu B, Cincin ZB, Kocaaga M, Emet S, Tamer S, Gokkusu C. Identification of gene variants related to the nitric oxide pathway in patients with acute coronary syndrome.       2015 Dec 10;574(1):76-81. doi: 10.1016/j.gene.2015.07.081.

Ilhan M, Toptas-Hekimoglu B, Yaylim I, Turgut S, Turan S, Karaman O, Tasan E. Investigation of the vitamin D receptor polymorphisms in acromegaly patients. Biomed Res Int. 2015;2015:625981.

Gultekin GI, Yilmaz SG, Kahraman OT, Atasoy H, Dalan AB, Attar R, Buyukoren A, Ucunoglu N, Isbir T. Lack of Influence of the ACE1 Gene I/D Polymorphism on the Formation and Growth of Benign Uterine Leiomyoma in Turkish Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(3):1123-7

Attar , S. Tabassum , S. Fayyaz , M. S. Ahmad , D. R. Nogueira , I. Yaylim , O. Timirci-Kahraman O. Kucukhuseyin, C. Cacina, A. A. Farooqi and M. Ismail. Natural products are the future of anticancer therapy: Preclinical and clinical advancements of Viscum album phytometabolites. Cell. Mol. Biol. 2015; 61 (6): 62-68.

Pence, Ozbek E, Tiryakioğlu O. Ersoy N. Pence H H. Oncomir expression in bladder cancer: dysregulation of seven microRNAs in relation with disease stage. Cancer Investigation (In Press). 2015.”

Atasoy H, Güleç Yılmaz S, Ergen A, Görmüş U, Küçükhüseyin Ö, Dalan AB, Kusat Ol K, Öğüt DB, Güleç H, Çetin B, Timirci Kahraman Ö, Ömerci B, Uçunoğlu N, İnal Gültekin G, İsbir T. Paraoxonase1 192 (PON1 192) Gene Polymorphism and Serum Paraoxonase Activity in Panic Disorder Patients. In Vivo. 2015;29(1):51-54.

Kunt AT, Isbir S, Gormus U, Kahraman OT, Arsan S, Yilmaz SG, Isbir T. Polymorphisms of MMP9 and TIMP2 in Patients with Varicose Veins In Vivo. 29(4):461-5

Düzköylü Y, Arıkan S, Turan S, Yaylım İ, Doğan MB, Sarı S, Ersöz F, Zeybek Ü, Tımırcı Kahraman Ö, Çelikel B, Erdem S. Possible relationship between the resistin gene C-420G polymorphism and colorectal cancer in a Turkish population. Turk J Gastroenterol.26(5):392-6

Tulin Ozturk, Ozlem Kucukhuseyin, Allison Pınar Eronat, Mete Bora Tuzuner, Aynur Daglar-Aday, Neslihan Saygili, Halil Ibrahim Kisakesen, Fatih Seyhan, Mehmet Velidedeoğlu, Zerrin Calay, Şennur İlvan, Hülya Yılmaz-Aydoğan and Oguz Ozturk Turgar İsbir. Preliminary Study: Prominent miRNAs of Breast Malignant Tissues Compared to Normal Tissues in Turkish Patients with Breast Cancer . Anticancer Research 2015; 35(10):5425-5432.

Tüzün E, Küçükhüseyin Ö, Kürtüncü M, Türkoğlu R, Yaylım İ. Reduced serum vitamin D levels in neuromyelitis optica. Neurol Sci. 2015 Apr 25. [Epub ahead of print] DOI: 10.1007/s10072-015-2229-7

Ozlem Kucukhuseyin, Bahar Toptas, Ozlem Timirci-Kahraman, Selim Isbir, Kubilay Karsidag, Turgay Isbir. The Effect of GHR/exon-3 polymorphism and serum GH, IGF-1 and IGFBP-3 levels on diabetes and coronary heart disease. In Vivo 2015; 29(3):371-378.

Attar R, Atasoy H, Inal-Gültekin G, Timirci-Kahraman Ö, Güleç-Yilmaz S, Dalan AB, Yildirim G, Ergen A, Isbir T. The Effects of PON1 Gene Q192R Variant on the Development of Uterine Leiomyoma in Turkish Patients. T In Vivo. 2015 03-04;29(2):243-246.

Karaali, Z., Cincin, Z.B., Bireller, E.S., Cakmakoglu, B., Akmansoy, H.N., Aktuglu, M.B., Yigit, N., Velet, M., Alioglu, T., Civilibal, M., Sarilar, O. The Sociodemographic Features of Home Health Care Patients: Turkey, Istanbul Haseki Training and Research Hospital, 2011-2013. Jokull, 2015, 65(9):116-124.

Attar Rukset,Atasoy Hande,Inal Gültekın Güldal,Tımırcı Kahraman Özlem,Güleç Yılmaz Seda,A Burak Dalan,Yıldırım G,Ergen Hayrıye Arzu,Isbır Turgay. The effects of PON1 gene Q192R variant on the development of uterine leiomyoma in Turkish patients. Iv Vivo, 29(2), 243-246

Kucukhuseyin O, Turan S, Yanar K, Arikan S, Duzkoylu Y, Aydin S, Cakatay U, Mezani B, Farooqi AA, Isitmangil GA, Kiran B, Cacina C, Yenilmez EN, Ergen A, Zeybek U, Yaylim I. Individual and Combined Effects of CTLA4-CD28 Variants and Oxidant-Antioxidant Status on the Development of Colorectal Cancer. Anticancer Res, 2015; Oct; 35(10):5391-400

Ermis A, Erkiran M, Dasdemir S, Turkcan AS, Ceylan ME, Bireller ES, Cakmakoglu B. The relationship between catechol-O-methyltransferase gene Val158Met (COMT)polymorphism and premorbid cannabis use in Turkish male patients with schizophrenia. In Vivo. 2015 Jan-Feb;29(1):129-32.

Karakose Okyaltırık F, Rezvani A, Turan S, Uysal Ö, Yakar F, Sozgen H, Ozkan NE, Akkoyunlu ME, Bayram M, Kutbay Ozcelik H, Sezer M, Guler M, Yaylım İ, Kart L. 

Coskunpınar, P. Yıldız, E. Aynacı,  A. Turna, Y. Musterı Oltulu, E. Hekımoglu, T. Isbır, I. Yaylım. Investigation of some DNA repair genes association in non small cell lung cancer.Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2015 DECEMBER 19;61(8): 57-62

Timirci-Kahraman O, Ozkan NE, Turan S, Farooqi AA, Verim L, Ozturk T, Inal-Gultekin G, Isbir T, Ozturk O, Yaylim I. Genetic variants in the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand and death receptor genes contribute to susceptibility to bladder cancer.Genet Test Mol Biomarkers. 2015 Jun;19(6):309-15. doi: 10.1089/gtmb.2015.0050. Epub 2015 May 8

2014

Ergen A, Karagedik H, Karaali ZE, Isbir T. An association between MPO -463 G/A polymorphism and type 2 diabetes. Folia Biol (Praha). 2014;60(3):108-12. (IF:1,219)

Verim L, Timirci-Kahraman O, Akbulut H, Akbas A, Ozturk T, Turan S, Yaylim I,  Ergen A, Ozturk O, Isbir T. Functional genetic variants in apoptosis-associated FAS and FASL genes and risk of bladder cancer in a Turkish population. In Vivo. 2014 May-Jun;28(3):397-402.

Görmüs U, Timirci-Kahraman O, Ergen A, Kunt AT, Isbir S, Dalan AB, Isbir T. Expression levels of elastin and related genes in human varicose veins. Folia Biol (Praha). 2014;60(2):68-73.

Dalan AB, Timirci-Kahraman O, Turan S, Kafadar AM, Yaylim I, Ergen A, Gormus U, Gulec-Yilmaz S, Kaspar C, Isbir T. Association between FAS and FASL genetic variants and risk of primary brain tumor. Int J Neurosci. 2014 Jun;124(6):443-9.

Sozen S, Horozoglu C, Bireller ES, Karaali Z, Cakmakoglu B. Association of SUMO4 M55V and -94ins/del gene variants with type-2 diabetes. In Vivo. 2014 Sep-Oct;28(5):919-23.

Cincin ZB, Unlu M, Kiran B, Bireller ES, Baran Y, Cakmakoglu B. Molecular mechanisms of quercitrin-induced apoptosis in non-small cell lung cancer. Arch Med Res. 2014 Aug;45(6):445-54.

Orhan KS, Coskunpinar E, Kanliada D, Oltulu YM, Basaran B, Celik M, Cakmakoglu B, Deger K. Investigation of the association of hRRM1 and p53R2 gene polymorphisms in head and neck squamous cell carcinomas. Med Oncol. 2014 Jul;31(7):12.

Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Bireller ES, Ozkok E, Aydin M, Cakmakoglu B. DNA repair gene variants in migraine. Genet Test Mol Biomarkers. 2014 Aug;18(8):568-73.

Aktuglu MB, Ayer M, Bireller ES, Rencuzogullari C, Acik H, Karaali Z, Alioglu T, Yigit N, Velet M, Atalay E, Ure OS, Cakmakoglu B. Investigation of DNA repair gene variants on myelodysplastic syndromes in a Turkish population. Med Oncol. 2014 Oct;31(10):174.

Solmaz S, Adan Gokbulut A, Cincin B, Ozdogu H, Boga C, Cakmakoglu B, Kozanoglu I, Baran Y. Therapeutic potential of apigenin, a plant flavonoid, for imatinib-sensitive and resistant chronic myeloid leukemia cells. Nutr Cancer. 2014;66(4):599-612.

Tanis T, Cincin ZB, Gokcen-Rohlig B, Bireller ES, Ulusan M, Tanyel CR, Cakmakoglu B. The role of components of the extracellular matrix and inflammation on oral squamous cell carcinoma metastasis. Arch Oral Biol. 2014 Nov;59(11):1155-63.

Cincin ZB, Unlu M, Kiran B, Bireller ES, Baran Y, Cakmakoglu B. Apoptotic Effects of Quercitrin on DLD-1 Colon Cancer Cell Line. Pathol Oncol Res. 2014 Aug 6. [Epub ahead of print].

Kurt-Sirin O, Yilmaz-Aydogan H, Uyar M, Seyhan MF, Isbir T, Can A. Combined effects of collagen type I alpha1 (COL1A1) Sp1 polymorphism and osteoporosis risk factors on bone mineral density in Turkish postmenopausal women. Gene. 2014 May 1;540(2):226-31.

Nogueira DR, Yaylim I, Aamir Q, Kahraman OT, Fayyaz S, Kamran-ul-Hassan Naqvi S, Farooqi AA. TRAIL mediated signaling in pancreatic cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(15):5977-82.

Gulec-Yılmaz S, Gulec H, Dalan AB, Cetın B, Tımırcı-Kahraman O, Ogut DB, Atasoy H, Dırımen GA, Gultekın GI, Isbır T.The relationship between ACE polymorphism and panic disorder. In Vivo. 2014 Sep-Oct;28(5):885-9.

2013

 

Tuna G, Küçükhüseyin O, Arıkan S, Kaytan Sağlam E, Güler E, Cacına C, Oztop O, Turan S, Korkmaz G, Yaylım I. Do CDKN2 p16 540 C>G, CDKN2 p16 580 C>T, and MDM2 SNP309 T>G Gene Variants Act on Colorectal Cancer Development or Progression?DNA Cell Biol. 2013 Jul;32(7):400-8. doi: 10.1089/dna.2012.1933. Epub 2013 Jun 18. PMID: 23777425

Haytural H, Yalcinkaya N, Akan G, Arikan S, Ozkok E, Cakmakoglu B, Yaylim I, Aydin M, Atalar F. Identification of a Novel BRCA2 and CHEK2 A-C-G-C Haplotype in Turkish Patients Affected with Breast Cancer.Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(5):3229-35. PMID: 23803109

Toptaş B, Kafadar AM, Cacina C, Turan S, Yurdum LM, Yiğitbaşı N, Gökçe MO, Zeybek U, Yaylım I. The vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms in Turkish brain cancer patients.Biomed Res Int. 2013;2013:295791. doi: 10.1155/2013/295791. Epub 2013 Apr 17. PMID: 23691496

Verim L, Toptas B, Ozkan NE, Cacina C, Turan S, Korkmaz G,Yaylim I. Possible Relation between the NOS3 Gene GLU298ASP Polymorphism and Bladder Cancer in Turkey.Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(2):665-8. Epub 2011 Jun 25. PMID: 21706163

Bektas-Kayhan K, Unür M, Yaylim-Eraltan I, Ergen HA, Toptas B, Hafiz G, Karadeniz A, Isbir T. Association of vitamin D receptor Taq I polymorphism and susceptibility to oral squamous cell carcinoma.In Vivo. 2010 Sep-Oct;24(5):755-9. PMID: 20952745

Zeybek U, Yaylim I, Ozkan NE, Korkmaz G, Turan S, Kafadar D, Cacina C, Kafadar AM. Cyclin D1 Gene G870A Variants and Primary Brain Tumors.Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(7):4101-6 PMID:23991960

Toptaş B, Kurt O, Aydoğan HY, Yaylim I, Zeybek U, Can A, Agachan B, Uyar M, Ozyavuz MK, Isbir T. Investigation of the common paraoxonase 1 variants with paraoxonase activity on bone fragility in Turkish patients.Mol Biol Rep. 2013 Sep 23. PMID: 24057271

Dalan ABTimirci-Kahraman OTuran SKafadar AMYaylim IErgen AGormus UGulec-Yilmaz SKaspar CIsbir T. Association between FAS and FASL Genetic Variants and Risk of Primary Brain Tumor. Int J Neurosci.2013 Oct 7.

Yilmaz U, Zeybek U, Kahraman OT, Kafadar AM, Toptas B, Yamak N, Celik F, Yaylim I. Investigation of ICAM-1 and β3 Integrin Gene Variations in Patients with Brain Tumors.Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(10):5929-34. PMID:24289603

Nazlı Ezgi Ozkan , Ilhan Yaylim. Endothelial Nitric Oxide Synthase Genetic Polymorphisms and Their Potential Involvement in Cancer. Journal of Rashid Latif Medical College 2 (2013) 01-07

Kanliada D, Coskunpinar E, Orhan KS, Oltulu YM, Celik M, Eren A, Yaylim I, Deger K. Investigation of Biomarker in Laryngeal Carcinomas.J Clin Lab Anal. 2014 Jan 6. doi: 10.1002/jcla.21664. PMID:24395286.

Canbay EKahraman OTBugra DCaykara BSeyhan MFBulut TYamaner SOzturk O. Association between PTEN IVS4 polymorphism and development of colorectal cancer in a Turkish population. Expert Opin Ther Targets.2013 Jan;17(1):1-6. doi: 10.1517/14728222.2013.727398. Epub 2012 Oct 14..

Ozturk O, Canbay E, Kahraman OT, Fatih Seyhan M, Aydogan F, Celik V, Uras C. HER2 Ile655Val and PTEN IVS4 polymorphisms in patients with breast cancer. Mol Biol Rep. 2013 Feb;40(2):1813-8. (Impact factor: 2,506)

Dağlar-Aday AToptaş BOztürk TSeyhan FSaygılı NEronat APAkadam-Teker BYılmaz-Aydoğan HAksoy FOztürk O.Investigation of BRAF V600E Mutation in Papillary Thyroid Carcinoma and Tumor-Surrounding Nontumoral Tissues.  DNA Cell Biol.2013 Jan;32(1):13-8. doi: 10.1089/dna.2012.1776. Epub 2012 Nov 16.

Canbay EKahraman OTBugra DCaykara BSeyhan MFBulut TYamaner SOzturk O. Increased gastric cancer risk with PTEN IVS4 polymorphism in a Turkish population. Genet Test Mol Biomarkers.2013 Mar;17(3):249-53. doi: 10.1089/gtmb.2012.0306. Epub 2013 Feb 12.

Yilmaz-Aydogan HKurnaz OKucukhuseyin OAkadam-Teker BKurt OEronat APTekeli ABugra ZOzturk O. Different effects of PPARA, PPARG and ApoE SNPs on serum lipids in patients with coronary heart disease based on the presence of diabetes. 2013 Jul 1;523(1):20-6. doi: 10.1016/j.gene.2013.03.136. Epub 2013 Apr 11.

Akadam-Teker B, Kurnaz O, Coskunpinar E, Daglar-Aday A, Kucukhuseyin O, Cakmak HA, Teker E, Bugra Z, Ozturk O, Yilmaz-Aydogan H. The effects of age and gender on the relationship between HMGCR promoter-911 SNP (rs33761740) and serum lipids in patients with coronary heart disease.  Gene. 2013 Aug 8. doi:pii: S0378-1119(13)00964-5. 10.1016/j.gene.2013.07.056

Kucukhuseyin OKurnaz OAkadam-Teker ABIsbir TBugra ZOzturk OYilmaz-Aydogan H. The Association of MTHFR C677T Gene Variants and Lipid Profiles or Body Mass Index in Patients With Diabetic and Nondiabetic Coronary Heart Disease. J Clin Lab Anal. 2013 Nov;27(6):427-34. doi: 10.1002/jcla.21623

Dalan AB, Toptaş B, Buğra Z, Polat N, Yılmaz-Aydoğan H, Çimen A, Isbir T. The effects of endothelial lipase gene (LIPG) variants on inflammation marker levels and atherosclerosis development. Mol Biol Rep. 2013;40(8):5143-9.

Hülya Yılmaz Aydoğan, Özlem Kurt, Özlem Kurnaz, Başak Akadam Teker, Özlem Küçükhüseyin Koroner kalp hastalığında peroksizom proliferatör-aktive reseptör (PPAR) izoformları [Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) isoforms in coronary heart disease]. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry–Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 372–384

Kozanoglu I, Yandim MK, Cincin ZB, Ozdogu H, Cakmakoglu B, Baran Y. New indication for therapeutic potential of an old well-known drug (propranolol) for multiple myeloma. J Cancer Res Clin Oncol. 2013 Feb;139(2):327-35     impact factor: 2.91

Gokkusu C, Cakmakoglu B, Dasdemir S, Tulubas F, Elitok A, Tamer S, Seckin S, Umman B. Association Between Genetic Variants of DNA Repair Genes and Coronary Artery Disease. Genet Test Mol Biomarkers. 2013 Apr;17(4):307-13. impact factor: 1.444

Dasdemir S, Cetinkaya Y, Gencer M, Ozkok E, Aydin M, Cakmakoglu B. Cox-2 gene variants in migraine. Gene. 2013 Apr 15;518(2):292-5. 2.196   impact factor:2.196

Haytural H, Yalcinkaya N, Akan G, Arikan S, Ozkok E, Cakmakoglu B, Yaylim I,Aydin M, Atalar F. Identification of a Novel BRCA2 and CHEK2 A-C-G-C Haplotype in Turkish Patients Affected with Breast Cancer. Asian Pac J Cancer Prev.2013;14(5):3229-35.   impact factor: 1.271

Toptaş B, Kurt O, Aydoğan HY, Yaylim I, Zeybek U, Can A, Agachan B, Uyar M,Ozyavuz MK, Isbir T. Investigation of the common paraoxonase 1 variants with paraoxonase activity on bone fragility in Turkish patients. Mol Biol Rep. 2013 Nov;40(11):6519-24.   impact factor:2.506

Metin ZB, Aydin S, Unur M, Cakmakoglu B, Toptas B, Hafiz G, Isbir T. Oral squamous cell carcinoma and serum paraoxonase 1. J Laryngol Otol. (2013), 127, 1208–1213     impact factor:0.681

Tanyel C.R., Cincin Z.B., Gokcen-Rohlig B., Bektas-Kayhan K., Unur M. and Cakmakoglu B.. Effects of genetic variants of CCR5 chemokine receptors on oral squamous cell carcinoma.Genet. Mol. Res. 12 (4): 5714-5720 (2013)   impact factor:0.844

Karatoprak, Ö., Z. Ermiş Karaali, K. İncekara, F. Çelik, Ü. Zeybek, H.A. Ergen, T. Isbir, “Tip 2 diyabette mdr1 gen polimorfizmlerinin rolü”, Turk J Biochem, 38(2): 186-192, (2013). (IF:0,211)

Atasever Arslan, B., S. Erdem-Kuruca, Z. Karakas, B. Erman, A. Ergen. “Effects of micro environmental factors on natural killer activity (NK) of Beta Thalassemia major patients”, Cell Immunol, 282(2):93-9, (2013). (IF:1,743)

Eksi, YE., Z. Ermis Karaali, K. Incekara, H. A. Ergen, “Myeloperoxidase And Glutamate-Cysteine Ligase Polymorphisms In Type 2 Diabetes Mellitus: A Preliminary Study”, J Med Biochem 32: 1–6, (2013).(IF:1,084)

Gormus U, Timirci-Kahraman O, Ergen A, Kunt AT, Isbir S, Dalan AB, Isbir T. Expression Levels of Elastin and Related Genes in Human Varicose Veins. Folia Biologica. (Kabul Edildi). (Impact factor: 0,889)

Gormus U, Kahraman OT, Toptas B, Isbir T, Ciftci Cavlan, Berkkan HH, Dalan AB, Karatay MC. Leptin (LEP) and Leptin Receptor (LEPR) Polymorphisms are related to Body Mass Index (BMI) in Turkish Population. TUBITAK-Turkish Medical of Sciences. (Kabul Edildi). (Impact factor: 0,450)

2012

Yaylim I, Ozkan NE, Turan S, Korkmaz G, Yildiz Y, Cacina C, Topbas B, Arikan S. sTRAIL Serum Levels and TRAIL 1595 Genotypes: Association with Progress and Prognosis of Colorectal Carcinoma. Journal of Cancer Therapy 2012 3:941-947.

Yaylim I, Ozkan NE, Isitmangil T, Isitmangil G, Turna A, Isbir T. CK2 Enzyme Affinity Against c-myc424-434 Substrate in Human Lung Cancer Tissue.Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(10):5233-6.

Yılmaz-Aydogan H, Kucukhuseyin O, Kurnaz O, Akadam-Teker B, Kurt O, Tekeli A, Ozturk O, Isbir T. Investigation of polymorphic variants of PPARD and APOE genes in Turkish coronary heart disease patients. DNA Cell Biol. 2012 May;31(5):867-75. doi: 10.1089/dna.2011.1464. Epub 2012 Jan 25.

Dağlar-Aday A, Toptaş B, Oztürk T, Seyhan F, Saygılı N, Eronat AP, Akadam-Teker B, Yılmaz-Aydoğan H, Aksoy F, Oztürk O. Investigation of BRAF V600E Mutation in Papillary Thyroid Carcinoma and Tumor-Surrounding Nontumoral Tissues.  DNA Cell Biol. 2013 Jan;32(1):13-8. doi: 10.1089/dna.2012.1776. Epub 2012 Nov 16.

Ergen HA, Zeybek Ü, Gök Ö, Ermis Karaali Z. Investigation Of ABCA1 C69T Polymorphism In Patients With Diabetes Mellitus Type 2. Biochemia Medica 2012;22(1):114–20. (Impact Factor: 1,343)

Turna A, Pekçolaklar A, Metin M, Yaylim I, Gurses A. The effect of season of operation on thesurvival of patients with resected non-small cell lung cancer.InteractCardiovascThoracSurg. 2012 Feb;14(2):151-5.

Bektas-Kayhan K, Kucukhuseyin O, Karagoz G, Unur M, Ozturk O, Unuvar A, Devecioglu O, Yilmaz-Aydogan H. Is the MDR1 C3435T Polymorphism Responsible for Oral Mucositis in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia? Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(10):5251-5.

Ö. Gül, E. Öztürk, M G Uğur, F B Cebesoy, N Kurtul, S Pençe, S Pehlivan, Ö Balat.Preeklamptik Gebelerde Serum Total Sialik Asit Seviyeleri ve Sialik Asit Esteraz Gen Varyasyonu. J Turk Soc Obstet Gynecol. 9(2),99-105. (2012).

Colak Y, Senates E, Yesil A, Yilmaz Y, Ozturk O, Doganay L, Coskunpinar E, Kahraman OT, Mesci B, Ulasoglu C, Tuncer I. Assessment of endothelial function in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Endocrine. 2012 Jun 3. [Epub ahead of print] PMID:22661277  (Impact factor; 1,416)

Senateş E, Colak Y, Yeşil A, Coşkunpinar E, Sahin O, Kahraman OT, Erkalma Şenateş B, Tuncer I. Circulating resistin is elevated in patients with non-alcoholic fatty liver disease and is associated with steatosis, portal inflammation, insulin resistance and nonalcoholic steatohepatitis scores. Minerva Med. 2012 Oct;103(5):369-76.

Canbay E, Kurnaz O, Canbay B, Bugra D, Cakmakoglu B, Bulut T, Yamaner S, Sokucu N, Buyukuncu Y, Yilmaz-Aydogan H. PPAR-Gamma Pro12Ala Polymorphism and Gastric Cancer Risk in a Turkish Population. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(11):5875-8.

Gündüz M, Cacına C, Toptaş B, Yaylım-Eraltan I, Tekand Y, Isbir T. Association of vitamin d receptor gene polymorphisms with colon cancer. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Sep;16(9):1058-61. Epub 2012 Aug 1

Dağlar-Aday A, Toptaş B, Oztürk T, Seyhan F, Saygılı N, Eronat AP, Akadam-Teker B, Yılmaz-Aydoğan H, Aksoy F, Oztürk O. Investigation of BRAF V600E Mutation in Papillary Thyroid Carcinoma and Tumor-Surrounding Nontumoral Tissues. DNA Cell Biol. 2013 Jan;32(1):13-8. doi: 10.1089/dna.2012.1776. Epub 2012 Nov 16.

Kucukhuseyin O, Yilmaz-Aydogan H, Isbir CS, Isbir T, “Is there any association between GLY82 ser polymorphism of rage gene and Turkish diabetic and non diabetic patients with coronary artery disease?”, Mol Biol Rep. 2012; 39:4423–4428

Engin Aynaci, Ender Coskunpinar, Ayse Eren, Onur Kum, Yasemin Musteri Oltulu, Nergiz Akkaya, Akif Turna, İlhan Yaylim and Pinar Yildiz. Association between survivin gene promoter -31G/C and -644C/T polymorphisms and non-small cell lung cancer. Genetics and Molecular Research, 2012 (in press)

Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Leyla Ağaoğlu, Ayşegül Ünüvar, Ömer Devecioğlu, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Ahmet Faik Öner, Yıldız Yıldırmak, Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Nazan Sarper, Uğur Özbek. Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients Turk J Hematol 2012; 29 (3) : 225-232 doi: 10.5505/tjh.2012.24392

Engin Aynacı, Ender Coşkunpınar, Ayşe Eren, Onur Kum, Yasemin Müşteri Oltulu, Nergiz Akkaya, Akif Turna, İlhan Yaylım, Pınar Yıldız. Investigation of the association of survivin gene -625G/C polymorphism in non-small cell lung cancer. Journal of Cell and Molecular Biology 2012, 10(1):27-32, Haliç University.

Eraltan H, Cacina C, Kahraman OT, Kurt O, Aydogan HY, Uyar M, Can A, Cakmakoğlu B. MCP-1 and CCR2 gene variants and  the risk for osteoporosis and osteopenia. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Apr;16(4):229-33. Epub 2011 Nov 14. PMID:22081934

Akbas F, Coskunpinar E, Aynacı E, Oltulu YM, Yildiz.P. Analysis of serum miRNAs as potential biomarker in COPD. Exp Lung Res. 2012 2012 Aug;38(6):286-94.

Colak Y, Senates E, Ozturk O, Doganay HL, Coskunpinar E, Oltulu YM, Eren A, Sahin O, Ozkanli S, Enc FY, Ulasoglu C, Tuncer I. Association of serum lipoprotein-associated phospholipase A2 level with nonalcoholic fatty liver disease. Metab Syndr Relat Disord. 2012 Apr;10(2):103-9.

Senateş E, Colak Y, Erdem ED, Yeşil A, Coşkunpınar E, Sahin O, Altunöz ME, Tuncer I, Kurdaş Övünç AO. Serum anti-Müllerian hormone levels are lower in reproductive-age women with Crohn’s disease compared to healthy control women. J Crohns Colitis. 2012 Apr 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22472089

Mogulkoc U., Coskunpinar E., Caglar E., Ortaköylü G., Ozkan G., Musteri Oltulu Y., Yaylim-Eraltan I. Is MMP-7 Gene Polymorphism A Possible Risk Factor For Copd In Turkish Patients. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Jun;16(6):519-23. Epub 2012 Mar 14.

Sahin O, Arikan S, Musteri Oltulu Y, Coskunpinar E, Eren A, Cacina C, Guler E, Yaylim I.Investigation of a Possible Relationship Between EPHX1 Gene Polymorphisms and Colorectal Cancer in Turkish Society. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Feb 21. [Epub ahead of print].

Gurdol F, Cakmakoglu B, Dasdemir S, Isbilen E, Bekpinar S, Isbir T. -765 G→C and -1195 A→G Promoter Variants of the Cyclooxygenase-2 Gene Decrease the Risk for Preeclampsia. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Jan 6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22224631.

Bektas-Kayhan K, Unur M, Boy-Metin Z, Cakmakoglu B. MCP-1 and CCR2 gene variants in oral squamous cell carcinoma. Oral Dis. 2012 Jan;18(1):55-9. doi: 10.1111/j.1601-0825.2011.01843.x. Epub 2011 Aug 24. PMID:21883707

Inal Gultekin G, Raj K, Lehman S, Hillström A, Giger U. Missense mutation in PFKM associated with muscle-type phosphofructokinase deficiency in the Wachtelhund dog. Mol Cell Probes. 2012 Mar 16. [Epub ahead of print]  PMID:22446493  İmpact Factor: 2,078.

Inal Gultekin G, Raj K, Foureman P, Lehman S, Manhart K, Abdulmalik O, Giger U. Erythrocytic Pyruvate Kinase Mutations Causing Hemolytic Anemia, Osteosclerosis, and Secondary Hemochromatosis in Dogs. J Vet Intern Med. 2012 Jul 13. doi: 10.1111/j.1939-1676.2012.00958.x. [Epub ahead of print]  PMID:22805166  İmpact Factor: 1.992.

Kurt O, Yilmaz-Aydogan H, Uyar M, Isbir T, Seyhan MF, Can A. Evaluation of ERa and VDR gene polymorphisms in relation to bone mineral density in Turkish postmenopausal women.  Mol Biol Rep. 2012 Jun;39(6):6723-30. Epub 2012 Feb 7.

Yılmaz-Aydogan H, Kucukhuseyin O, Kurnaz O, Akadam-Teker B, Kurt O, Tekeli A, Ozturk O, Isbir T. Investigation of Polymorphic Variants of PPARD and APOE Genes in Turkish Coronary Heart Disease Patients.  DNA Cell Biol. 2012 May;31(5):867-75. Epub 2012 Jan 25. PMID:22277050

Aydoğan HY, Küçükhüseyin O, Tekeli A, Isbir T. Associations of Receptor For Advanced Glycation End Products (RAGE) -374 T/ A and Gly82 Ser and Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (PPAR-γ) Pro12Ala Polymorphisms In Turkish Coronary Artery Disease Patients. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Feb;16(2):134-7. Epub 2011 Aug 23. PMID:21861709

Yildiz I, Unuvar E, Zeybek U, Toptas B, Toprak SK, Cacina C, Kilic A, Aydin S. The role of vitamin D in children with recurrent Tonsillopharyngitis. Ital J Pediatr. 2012 Jun 8;38(1):25. [Epub ahead of print]. PMID:22682426  İmpact Factor:

Baş F, Darendeliler F, Aycan Z, Cetinkaya E, Berberoğlu M, Sıklar Z, Ocal G, Timirci O, Cetinkaya S, Darcan S, Gökşen Şimşek D, Bideci A, Cinaz P, Böber E, Demir K, Bereket A, Turan S, Atabek ME, Tütüncüler F, Isbir T, Bozkurt N, Kabataş Eryılmaz S, Uzunhan O, Küçükemre Aydın B, Bundak R. The exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and turner syndrome: a multicenter study. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):85-93. Epub 2012 Mar 23. PMID:22456308  (Impact factor; 2,48)

Colak Y, Senates E, Yesil A, Yilmaz Y, Ozturk O, Doganay L, Coskunpinar E, Kahraman OT, Mesci B, Ulasoglu C, Tuncer I. Assessment of endothelial function in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Endocrine. 2012 Jun 3. [Epub ahead of print] PMID:22661277  (Impact factor; 1,416)

Ergen HA, Zeybek Ü, Gök Ö, Ermis Karaali Z. Investigation Of ABCA1 C69T Polymorphism In Patients With Diabetes Mellitus Type 2. Biochem Med (Zagreb). 2012;22(1):114-20. PMID:22384526

Canbay E, Ergen A, Bugra D, Yamaner S, Eraltan IY, Buyukuncu Y, Bulut T. Kisspeptin-54 Levels are increased in Patients with Colorectal Cancer. World J Surg. 2012 May 3. [Epub ahead of print] PMID:22552499

Eren Z, Kantarci G, Biyikli N, Arikan H, Tuglular S, Ergen A, Isbir T, Akoglu E.  Paraoxonase 1 polymorphisms in patients with primary glomerulonephritis: a single-center study in Turkey. Iran J Kidney Dis. 2012 May;6(3):181-5. PMID:22555481

Tükel R, Arslan BA, Ertekin BA, Ertekin E, Oflaz S, Ergen A, Kuruca SE, Isbir T. Decreased IFN-γ and IL-12 levels in panic disorder. J Psychosom Res. 2012 Jul;73(1):63-7. Epub 2012 May 20. PMID: 22691562

Cincin ZB, Iyibozkurt AC, Kuran SB, Cakmakoglu B. DNA repair gene variants in endometrial carcinoma. Med Oncol. 2012 Jan 22. [Epub ahead of print]  PMID:22271435

Gurdol F, Yurdum LM, Ozturk U, Isbilen E, Cakmakoglu B. Association of the CC chemokine receptor 5 (CCR5) polymorphisms with preeclampsia in Turkish women. Arch Gynecol Obstet. 2012 Feb 5. [Epub ahead of print] PMID: 22314435

Eraltan H, Cacina C, Timirci Kahraman O, Kurt O, Yilmaz Aydogan H, Uyar M, Can A, Cakmakoğlu B. MCP-1 and CCR-2 gene variants and the risk for osteoporosis and osteopenia. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Apr;16(4):229-33. 2012 Apr;16(4):229-33. Epub 2011 Nov 14. PMID: 22081934

Kucukgergin C, Isman FK, Cakmakoglu B, Sanli O, Seckin S. Association of Polymorphisms in MCP-1, CCR2, and CCR5 Genes with the Risk and Clinicopathological Characteristics of Prostate Cancer. DNA Cell Biol. 2012 May 21. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22612293.

Gencer M, Dasdemir S, Cakmakoglu B, CetinkayaY, Varlibas F, Tireli H, Kucukali CI, Ozkok E, Aydin M. DNA repair genes in parkinson’s disease. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Jun;16(6):504-7.  Epub 2012 Jan 6. PMID: 22224629

Kurnaz O, Akadam-Teker A.B, Yilmaz- Aydogan H, Tekeli A, İsbir  T. LOX-1 3’UTR188CT Polymorphism and coronary artery disease in Turkish patients .Mol Biol Rep. 2012 Apr;39(4):4351-8.  Epub 2011 Sep 7. PMID:21901421

Arıkan S, Cacina C, Guler E, Çulcu S, Tuna G, Yaylım-Eraltan I. The effects of NOS3 Glu298Asp variant on colorectal cancer risk and progression in Turkish population. . Mol Biol Rep. 2012 Mar;39(3):3245-9. doi: 10.1007/s11033-011-1092-8.

2011

Acilmis YG, Dikensoy E, Kutlar AI, Balat O, Cebesoy FB, Ozturk E, Cicek H, Pence S. Homocysteine, folic acid and vitamin b12 levels in maternal and umbilical cord plasma and homocysteine levels in placenta in pregnant women with preeclampsia. J Obstet Gynaecol Res. 2011 Jan;37(1):45-50. doi: 10.1111/j.1447-0756.2010.01317.x. Epub 2010 Oct 11. PMID:21040211

Ozturk E, Balat O, Ugur M, Yazicioglu C,  Pence s, Erel  O, Kul S.   Effect of ramadan fastıng on maternal oxidatıve stress during the second trimester: a preliminary study. The J of Obstet. Gynaecol. Res. 2011 Jul;37(7):729-33

Ozturk E, Balat O, Acılmıs Y, Ozcan C, Pence S, Erel  O. Measurement of the placental total antıoxıdant status in preeclamptic women using a novel automated   method. J Obstet Gynaecol Res. 2011 Jul;37(7):729-33. doi: 10.1111/j.1447-0756.2010.01419.x. Epub 2011 Mar 9. PMID:21736666

Atik  B, Erkutlu I,Tercan M, Buyukhatipoglu M, Bekerecioglu M, Pence S. The effects of exogenous melatonin on peripheral nerve regeneration and collagen formation in rats. J Surg Res. 2011 Apr;166(2):330-6. Epub 2009 Jul 10. PMID: 20006352

Küçükhüseyin Ö, Kurnaz Ö, Akadam-Teker AB, Narter F, Yılmaz-Aydoğan H, İsbir T. Effects of the MTHFR C677T Polymorphism on Prostate Specific Antigen and Prostate Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9):2275-8. PMID:22296369

Yilmaz-Aydogan H, Kurnaz O, Kurt O, Akadam-Teker B, Kucukhuseyin O, Tekeli A, Isbir T. Effects of the PPARG P12A and C161T Gene Variants on Serum Lipids in Coronary Heart Disease Patients with and without Type 2 Diabetes. Mol Cell Biochem. 2011 Dec;358(1-2):355-63. Epub 2011 Jul 21. PMID: 21833536

Kucukhuseyin O, Yilmaz-Aydogan H, Isbir CS, Isbir T. Is there any association   between GLY82 ser polymorphism of rage gene and Turkish diabetic and non diabetic patients with coronary artery disease? Mol Biol Rep. 2012 Apr;39(4):4423-8.  Epub 2011 Sep 25. PMID:21947881

Kurt  Ozlem, Aydogan Hulya Yilmaz, Uyar  Mehmet, Seyhan  Mehmet Fatih, Isbir  Turgay,  Can  Ayse. Association Between Collagen Type I [A](1) (Col1a1) Gene Polymorphism Wıth Bone Mineral Density In Turkish Postmenopausal Women. Osteoporosıs Int. 2011;22(1);180-181.

Arıkan S, Cacina C, Guler E, Culcu S, Tuna G, Yaylım-Eraltan I. The effects ofNOS3 Glu298Asp variant on colorectal cancer risk and progression in Turkish population. Mol Biol Rep. 2012 Mar;39(3):3245-9. Epub 2011 Jun 25. PubMed PMID: 21706163.

Cacina C, Bulgurcuoglu-Kuran S, Iyibozkurt AC, Yaylim-Eraltan I, Cakmakoglu B. Genetic variants of SDF-1 and CXCR4 genes in endometrial carcinoma. Mol Biol Rep. 2012;39(2):1225-9. Epub 2011 May 24. PMID:21607621

Turna A, Pekçolaklar A, Metin M, Yaylim I, Gurses A. The effect of season of operation on the survival of patients with resected non-small cell lung cancer. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Feb;14(2):151-5. Epub 2011 Nov 30. PMID: 22159250

Isbir O, Gormuş U, Ergen HA, Cakmakoğlu B, Kahraman OT, Baykan N. XPD and hOGG1 gene polymorphisms in reperfusion oxidative stress. Genet Mol Res. 2011 Dec 19;10(4):3157-62. PMID:22194171

Agachan Cakmakoglu B, Attar R, Kahraman OT, Dalan AB, Iyibozkurt AC, Karateke A, Attar E. Cyclooxygenase-2 gene and epithelial ovarian carcinoma risk. Mol Biol Rep. 2011 Jun;38(5):3481-6. Epub 2010 Nov 24. PMID: 21107726

Coskunpinar E, Eraltan IY, Turna A, Agachan B. Cyclooxygenase-2 gene and lung carcinoma risk. Med Oncol. 2011 Dec;28(4):1436-40. Epub 2010 Jul 20. PMID:20645029

Colak Y, Senates E, Ozturk O, Yilmaz Y, Coskunpinar E, Kahraman OT, Sahin O, Zemheri E, Enc FY, Ulasoglu C, Kiziltas S, Kurdas OO, Tuncer I. Plasma Fibrinogen-Like Protein 2 Levels in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Hepatogastroenterology. 2011 Nov-Dec;58(112):2087-90. doi: 10.5754/hge11248. PMID:22024080

Aydın S, Aslan I, Yıldız I, Ağaçhan B, Toptaş B, Toprak S, Değer K, Oktay MF, Unüvar E. Vitamin D levels in children with recurrent tonsillitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Mar;75(3):364-7. Epub 2011 Jan 7. PMID:21215466

Canbay E, Cakmakoglu B, Zeybek U, Sozen S, Cacina C, Gulluoglu M, Balik E,Bulut T, Yamaner S, Bugra D. Association of APE1 and hOGG1 polymorphisms with colorectal cancer risk in a Turkish population. Curr Med Res Opin. 2011 Jul;27(7):1295-302. Epub 2011 May 12. PMID:21561390

Zeybek U, Toptas B, Karaali ZE, Kendir M, Cakmakoglu B. Effect of TNF-α and IL-1β genetic variants on the development of myocardial infarction in Turkish population. Mol Biol Rep. 2011 Nov;38(8):5453-7. Epub 2011 Mar 6. PMID:21380730

Baş F, Keleşoğlu F, Timirci Ö, Kabataş Eryılmaz S, Bozkurt N, Küçükemre Aydın B, Bundak R, Isbir T, Darendeliler F. The distribution of exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism in the Turkish population. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011;3(3):126-31. doi: 10.4274/jcrpe.v3i3.25. PMID: 21911325

Aydoğan HY, Küçükhüseyin O, Tekeli A, Isbir T. Associations of Receptor for Advanced Glycation End Products -374 T/A and Gly82 Ser and Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Pro12Ala Polymorphisms in Turkish Coronary  Artery Disease Patients. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 Feb;16(2):134-7. Epub 2011 Aug 23. PMID: 21861709

Aksoy-Sagirli P, Cakmakoglu B, Isbir T, Kaytan-Saglam E, Kizir A, Topuz E,Berkkan H. Paraoxonase-1 192/55 polymorphisms and the risk of lung cancer in a Turkish population. Anticancer Res. 2011 Jun;31(6):2225-9. PMID: 21737645

Ozturk T, Kahraman OT, Toptaş B, Kisakesen HI, Çakalir C, Verim L, Ozturk O, Isbir T. The effect of CYP1A1 and GSTM1 gene polymorphisms in bladder cancer development in a Turkish population. In Vivo. 2011 Jul-Aug;25(4):663-8. PMID:21709011

Toptas B, Gormuş U, Ergen A, Gurkan H, Kelesoglu F, Darendeliler F, Bas F, Dalan AB, Izbirak G, Isbir T. Comparison of lipid profiles with APOA1 MspI polymorphism in obese children with hyperlipidemia. In Vivo. 2011 May-Jun;25(3):425-30. PMID:21576418

Gormuş U, Kahraman OT, Isbir S, Tekeli A, Isbir T. MMP2 gene polymorphisms and MMP2 mRNA levels in patients with superficial varices of lower extremities. In Vivo. 2011 May-Jun;25(3):387-91. PMID:21576412

Ol KK, Agachan B, Gormus U, Toptas B, Isbir T. Cox-2 gene polymorphism and IL-6 levels in coronary artery disease. Genet Mol Res. 2011 May 10;10(2):810-6. PMID:21574137

Narter F, Can G, Ergen A, Isbir T, Ince Z, Çoban A. Neonatal hyperbilirubinemia and G71R mutation of the UGT1A1 gene in Turkish patients. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Feb;24(2):313-6. Epub 2010 Jun 8. PMID:20528217

Ergul Ekiz, E., Arslan, M., Ozcan, M., Inal Gültekin, G., Yildiz Gulay, O. Kirmizibayrak, T., Giger. U. Frequency of dog erythrocyte antigen 1.1 in 4 breeds native to different areas in Turkey.Vet Clin Pathol. 2011 Dec;40(4):518-23. doi: 10.1111/j.1939-165X.2011.00370.x. PMID:22136478

Emre S, Sirin A, Ergen A, Bilge I, Sucu A, Yilmaz A, Isbir T. Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Polymorphism In Patients With Henoch-Schönlein Purpura. Pediatr Int. 2011 Jun;53(3):358-62. doi: 10.1111/j.1442-200X.2010.03247.x. PMID:20831652

Matur, E., Ergül, E., Akyazı, I., Eraslan, E., Inal Gultekin, G., Bilgiç, S., Demircan, H.: Effects of Saccharomyces cerevisiae extract on haematological parameters, immune function and the antioxidant defence system in breeder hens fed aflatoxin contaminated diets.Br Poult Sci. 2011 Oct;52(5):541-50. PMID:22029780

Yarat A, Ozturk LK, Ulucan K, Akyuz S, Atala H, Isbir T. Carbonic anhydrase VI exon 2 genetic polymorphism in Turkish subjects with low caries experience (preliminary study). In Vivo. 2011 Nov Dec;25(6):941-4. PubMed PMID: 22021688.

Ergen A, İsbir S, Timirci O, Tekeli A, Isbir T. Effects of myeloperoxidase -463 G/A gene polymorphism and plasma levels on coronary artery disease. Mol Biol Rep. 2011 Feb;38(2):887-91. Epub 2010 Jun 22. PMID:20568015

Tetik S, Ak K, Sahin Y, Gulsoy O, Isbir S, Arsan S, Yardimci T. Postoperative statin therapy attenuates the intensity of systemic inflammation and increases fibrinolysis after coronary artery bypass grafting. Clin Appl Thromb Hemost. 2011 Oct;17(5):526-31. Epub 2010 Aug 30. PubMed PMID: 20805103.

Acilmis YG, Dikensoy E, Kutlar AI, Balat O, Cebesoy FB, Ozturk E, Cicek H, Pence S.Homocysteine, folic acid and vitamin B12 levels in maternal and umbilical cord plasma and homocysteine levels in placenta in pregnant women with pre‐J Obstet Gynaecol Res. 2011 Jan;37(1):45-50. doi: 10.1111/j.1447-0756.2010.01317.x. Epub 2010 Oct 11.

Ergen A, Kılıcoglu O, Ozger H, Agachan B, Isbir T. Paraoxonase 1 192 and 55 polymorphisms in osteosarcoma. Mol Biol Rep. 2011 Aug;38(6):4181-4. Epub 2010 Nov 23. PMID: 21104436

Ozturk E, Balat O, Acılmıs YG, Ozcan C, Pence S, Erel Ö.Measurement of the placental total antioxidant status in preeclamptic women using a novel automated method.J Obstet Gynaecol Res. 2011 Apr;37(4):337-42. doi: 10.1111/j.1447-0756.2010.01346.x. Epub 2011 Feb 11.

Atik B, Erkutlu I, Tercan M, Buyukhatipoglu H, Bekerecioglu M, Pence S.The effects of exogenous melatonin on peripheral nerve regeneration and collagen formation in rats.J Surg Res. 2011 Apr;166(2):330-6. Epub 2009 Jul 10.

 

2010

Agaçhan B, Küçükhüseyin O, Aksoy P, Turna A, Yaylim I, Görmüs U, Ergen A, Zeybek U, Dalan B, Isbir T. Apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE1) gene polymorphisms and lung cancer risk in relation to tobacco smoking.Anticancer Res. Jun;29(6):2417-20. (2009)

Bektas-Kayhan KUnür MYaylim-Eraltan IErgen AHafiz GKaradeniz AIsbir T. Role of L-MYC polymorphism in oral squamous cell carcinoma in Turkey. Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2519-24.

Yaylim-Eraltan IErgen AGörmüs UArikan SKüçücük SSahin OYigit NYildiz YIsbir T. Breast cancer and cyclin D1 gene polymorphism in Turkish women. In Vivo. 2009 Sep-Oct;23(5):767-72.

Kurnaz OAydogan HYIsbir CSTekeli AIsbir T. Is LOX-1 K167N polymorphism protective for coronary artery disease? In Vivo. 2009 Nov-Dec;23(6):969-73.

Kucukhuseyin OAydogan HYIsbir CSIsbir T. Associations of -374T/A polymorphism of receptor for advanced glycation end products (RAGE) gene in Turkish diabetic and non-diabetic patients with coronary artery disease. In Vivo. 2009 Nov-Dec;23(6):949-54.

Yilmaz AEmre SAgachan BBilge IYilmaz HErgen AIsbir TSirin A. Effect of paraoxonase 1 gene polymorphisms on clinical course of Henoch-Schönlein purpura. J Nephrol. 2009 Nov-Dec;22(6):726-32.

Timirci ODarendeliler FBas F, Ergen HA, Umit ZIsbir T. Comparison of lipid profiles in relation to APOB EcoRI polymorphism in obese children with hyperlipidemia. In Vivo. 2010 Jan-Feb;24(1):65-9

Cacina C, Yaylim-Eraltan I, Arikan S, Saglam EK, Zeybek U, Isbir T . Association between CDKN1A Ser31Arg and C20T gene polymorphisms and colorectal cancer risk and prognosis.In Vivo. 2010 Mar-Apr;24(2):179-83.

R., B. Agachan, O. Kuçukhuseyin, B. Toptas, E. Attar, T.Isbir. “Association of interleukin 1beta gene (+3953) polymorphism and severity of endometriosis in Turkish women.” Mol Biol Rep. 37, 369-74 (2010).

Narter FCan GErgen AIsbir TInce ZCoban A.Neonatal hyperbilirubinemia and G71R mutation of the UGT1A1 gene in Turkish patients. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Jun 8.

R., C. Cacina, S. Sozen, E. Attar, B.Agachan. “DNA repair genes in endometriosis.” Genet. Mol. Res. 9: 629-636 (2010).

Attar R, B.Agachan, S.B. Kuran, C. Cacina, S. Sozen, L.M. Yurdum, E. Attar, T.Isbir  “Association Of CCL2 and CCR2 Gene Variants With Endometrial Cancer In Turkish Women.” In Vivo. 24, 243-8 (2010).

K.F.,  B.Agachan., S. Sozen, Z.B. Cincin, T.Isbir. “CCR2-64I is a risk factor for development of bladder cancer.”  Genet Mol Res 9, 685-692 (2010).

R., B.Agachan, S.B. Kuran, B. Toptas, I.Y. Eraltan, E. Attar, T.Isbir. “Genetic variants of vascular endothelial growth factor and risk for the development of endometriosis.” In Vivo. 24(3),297-301 (2010).

E., B.Agachan, M. Gulluoglu, T.Isbir, E. Balik, S. Yamaner, T. Bulut, C. Cacina, I.Y. Eraltan, A. Yilmaz, D. Bugra. “Possible associations of APE1 polymorphism with susceptibility and HOGG1 polymorphism with prognosis in gastric cancer.” Anticancer Res. 30(4),1359-64 (2010).

Z.E., S. Sozen, M. Yurdum, C. Cacina, B. Toptas, O. Gok, B. Agachan. “Effect of genetic variants of chemokine receptors on the development of myocardialinfarction in Turkish population.” Mol Biol Rep.  (basımda).

”The Influence of Cyclin D1 A870G Polymorphism on Colorectal Cancer Risk and Prognosis in a Turkish Population” (Basımda)

Canbay E, Agachan B, Ozturk T, Giris M, Asoglu O, Balik E, Bugra D. “Dual inhibition of wound healing and oxidative process by Montelukast in experimental colon anastomoses” Surgical Innovation, 17:xxx-xxx, 2010. (yayım için kabul edildi)

Oztürk.O., O.F. Kağnici, T. Öztürk, H. Durak, B.M. Tüzüner, H.I. Kisakesen, C. Cakalır ve T. Isbir. “192R allele of paraoxanase 1 (PON1) gene as a new marker for susceptibility to bladder cancer: ” Anticancer Res.29(10),4041-6 (2009)

Tüzüner.B.M., T. Öztürk, H.I. Kisakesen, S. İlvan, Z Calay, O. Öztürk ve T. Isbir. “CYP17 (T-34C), CYP19 (Trp39Arg) Polymorphisms and their Cooperative Affects on Breast Cancer Susceptibility:” In Vivo.24(1),71-4 (2010)

Ergen AIsbir STimirci OTekeli AIsbir T.Effects of myeloperoxidase -463 G/A gene polymorphism and plasma levels on coronary artery disease. Mol Biol Rep. 2010 Jun 22.

Coskunpinar E, Eraltan IY, Turna A, Agachan B. Cyclooxygenase-2 gene and lung carcinoma risk.Medical Oncology 2010. DOI:10.1007/s12032-010-9627-8( basımda)

Ağachan B, Attar R, Isbilen E, Aydogan  YH, Sozen S, Gürdöl F, Isbir T. Association of MCP-1 and CCR2 Gene Variants with Preeclampsia.Journal of Interferon & Cytokine Research. 2010 ( basımda)

Yasemin K. Ozbek, Tulin Ozturk, Bora M. Tuzuner, Zerrin Calay, Sennur Ilvan, Fatih M. Seyhan, Halil I. Kisakesen, Oguz Ozturk, Turgay İsbir. Combined Effect of CYP1B1 Codon 432 Polymorphism and N-Acetyltransferase 2 Slow Acetylator phenotypes in Relation to Breast Cancer in the Turkish Population. Anticancer Res. (Basımda)

2009

Oztürk O, Kağnici OF, Oztürk T, Durak H, Tüzüner BM, Kisakesen HI, Cakalir C,

Isbir T. 192R allele of paraoxanase 1 (PON1) gene as a new marker for susceptibility to bladder cancer. Anticancer Res. 2009 Oct;29(10):4041-6.

Yaylim-Eraltan I, Ergen A, Görmüs U, Arikan S, Küçücük S, Sahin O, Yigit N, Yildiz Y, Isbir T. Breast cancer and cyclin D1 gene polymorphism in Turkish women. In Vivo. 2009 Sep-Oct;23(5):767-72.

Attar R, Agachan B, Kucukhuseyin O, Toptas B, Attar E, Isbir T. Association of interleukin 1beta gene (+3953) polymorphism and severity of endometriosis in Turkish women. Mol Biol Rep. 2009 Sep 13.

Bektas-Kayhan K, Unür M, Yaylim-Eraltan I, Ergen A, Hafiz G, Karadeniz A, Isbir T. Role of L-MYC polymorphism in oral squamous cell carcinoma in Turkey. Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2519-24.

Agaçhan B, Küçükhüseyin O, Aksoy P, Turna A, Yaylim I, Görmüs U, Ergen A, Zeybek U, Dalan B, Isbir T. Apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE1) gene polymorphisms and lung cancer risk in relation to tobacco smoking. Anticancer Res. 2009 Jun;29(6):2417-20.

Arpaci A, Görmüs U, Dalan B, Berkman S, Isbir T. Investigation of PON1 192 and PON1 55 polymorphisms in ovarian cancer patients in Turkish population. In Vivo.  2009 May-Jun;23(3):421-4.

Isbilen E, Yilmaz H, Arzu Ergen H, Unlucerci Y, Isbir T, Gurdol F. Association of paraoxonase 55 and 192 gene polymorphisms on serum homocysteine concentrations in preeclampsia. Folia Biol (Praha). 2009;55(2):35-40.

Kalay E, Ergen A, Narter F, Agaçhan B, Görmüs U, Yigit N, Isbir T. ARE-I polymorphism on PSA gene in prostate cancer patients of a Turkish population. Anticancer Res. 2009 Apr;29(4):1395-8.

Narter KF, Ergen A, Agaçhan B, Görmüs U, Timirci O, Isbir T. Bladder cancer and polymorphisms of DNA repair genes (XRCC1, XRCC3, XPD, XPG, APE1, hOGG1). Anticancer Res. 2009 Apr;29(4):1389-93.

Aydogan HY, Isbir S, Kurnaz O, Gormus U, Isbir T. Associations of lipoprotein lipase S447X and apolipoprotein E genotypes with low-density lipoprotein subfractions in Turkish patients with coronary artery disease. In Vivo. 2009 Jan-Feb;23(1):155-61.

Zejnilovic J, Akev N, Yilmaz H, Isbir T. Association between manganese superoxide dismutase polymorphism and risk of lung cancer. Cancer Genet Cytogenet. 2009 Feb;189(1):1-4.

.

Fatih Yanar, Ender Coşkunpınar, Bengu Tokat, Zehra Buğra, Oğuz Öztürk, Hülya YılmazAydoğan. Koroner Arter Hastalarında Nucb2/Nesfatin-1 Gen Varyasyonlarının Dislipidemik Fenotiple İlişkilerinin İncelenmesi. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2016;6(11):64-78.

Hakan Kaşarcı A., Hakan MT., Katı Atığın Göz Ardı Edilen Boyutu: Biyolojik Risk Etmenleri. İller ve Belediyeler Dergisi/ Uzman Gözüyle. Haziran 2016 Sayı: 816-817:68-71

Mustafa Kerem Özyavuz, Faruk Çelik, Ece Gizem Işıkören, Burcu Çelikel, Nur Gökçe Çetiner, Bedia Çakmakoğlu, Muhammet Oğuz Gökçe, Ş.Ümit Zeybek, Şizofrenili Olgularda COX2 765 G>C VE 1195 G>A Gen Polimorfizmlerinin Serum COX-2 Düzeylerine Etkisininin İncelenmesi, Deneysel Tıp Dergisi, 2016 Haz, 6(11):52-63.

Serap İlikay, Zehra Buğra, Oğuz Öztürk, Hülya Yılmaz-Aydoğan. Koroner Kalp Hastalığında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz rs1799983 (Glu298Asp) Varyasyonunun Metabolik Etkilerinin İncelenmesi. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2016 (Basımda).

Ö.Küçükhüseyin, O.Öztürk. miRNAlar ve Meme Kanserindeki Etkileri. Deneysel Tıp Dergisi. 2013; 3(5): 13-24.

Başak Akadam Teker, Turgay İsbir, Hülya Yılmaz Aydoğan, “Proprotein Konvertaz Subtilisin/Keksin-9 (PCSK9) Enzim Genindeki Varyasyonlar ve Ateroskleroz”,Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(3):143-150

Ü. Zeybek, “Kanser Araştırmaları ve Deneysel Modeller”, Deneysel Tıp Dergisi, 3(5), 1-12, (2013).

Canan Cacına, Soykan Arıkan, Yemliha Yıldız, Bahar Toptaş, Saime Turan, N. Ezgi Özkan, Gurbet Korkmaz, Seden Küçücük,  İlhan Yaylım, Turgay İsbir. Nitrik Oksit  Sentaz 3 (NOS3) Glu298Asp Gen Varyasyonunun  Meme  Kanserli  Hastalarda İncelenmesi.DETAE e-dergi Yıl: 2013.

Görmüş U, Kahraman ÖT, Toptaş B, İsbir T, Çavlan Çiftçi, Hasan Hakan Berkkan, Altay Burak Dalan, Mutia Canan Karatay. Leptin (LEP) and Leptin Receptor (LEPR) Polymorphisms are related to Body Mass Index (BMI) in Turkish Population

ArıkanS, Yıldız Y, Toptaş B, Turan S, Özkan NE, Korkmaz G, Küçücük S,  Yaylım İ, İsbir T. Nitrik Oksit  Sentaz 3 (NOS3) Glu298asp Gen Varyasyonunun  Meme  Kanserli  Hastalarda İncelenmesi.DETAE e-dergi.  Sayı :5, Yıl:2013.

Kahraman OT, Kucukhuseyin O, Toptas B, Isbir T. COX-1 Enzimi ve Endotel Disfonksiyon Arasındaki İlişki. Detae Dergisi 2013; 3(5): 31-34).

Özlem Kurnaz,  Hülya Yılmaz-Aydoğan, “Okside LDL Reseptörü-1 (LOX-1) ve Kardiyovasküler Hastalıklarla İlişkisi”, Tıp Araştırmaları Dergisi, Basımda

Engin Aynacı, Ender Coşkunpınar, Ayşe Eren, Onur Kum, Yasemin Müşteri Oltulu, Nergiz Akkaya, Akif Turna, İlhan Yaylım, Pınar Yıldız. Investigation of theassociation of survivin gene -625G/C polymorphism in non-smallcelllungcancer.Journal of Cell andMolecularBiology2012, 10(1):27-32, Haliç University.

Nazlı Turan, Arzu Ergen, Soykan Arıkan, Ilhan Yaylım, Turgay Isbir. Mmp-3 ve E-kaderin Polimorfizmlerinin Meme Tümörlerindeki Rolü. Deneysel Tıp Dergisi 2(4):30-37, (2012).

Ender Coşkunpınar, Sema Anak, Leyla Ağaoğlu, Ayşegül Ünüvar, Ömer Devecioğlu, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Ahmet Faik Öner, Yıldız Yıldırmak, Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Nazan Sarper, Uğur Özbek. Analysis of Chromosomal Aberrations and FLT3 gene Mutations in Childhood Acute Myelogenous Leukemia Patients Turk J Hematol 2012; 29 (3) : 225-232doi: 5505/tjh.2012.24392

B. Akadam-Teker, T. İsbir, H. Y. Aydoğan. ProProtein Konvertaz Subtilisin/Keksin-9 (PCSK9) Enzim Genindeki Varyasyonlar ve Ateroskleroz. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2012 Basımda

Ö. Gül, E. Öztürk, M G Uğur, F B Cebesoy, N Kurtul, S Pençe, S Pehlivan, Ö Balat. Preeklamptik Gebelerde Serum Total Sialik Asit Seviyeleri ve Sialik Asit Esteraz Gen Varyasyonu. J Turk Soc Obstet Gynecol. 9(2),99-105. (2012).


 • Farmakogenetik Paneli :  CYP1A1 Gen Polimorfizmleri (Nco1 Ve Msp1) Tayini
 • Farmakogenetik Paneli   NAT2 Genotiplemesi (11 Mutasyon Analizi)
 • Farmakogenetik Paneli :  Gstm1 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Farmakogenetik Paneli :  Gstt1 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Farmakogenetik Paneli :  Gstp1 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Farmakogenetik Paneli :  Cyp1a2 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Farmakogenetik Paneli :  Cyp1b1 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Farmakogenetik Paneli :  Cyp17 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Farmakogenetik Paneli :  Cyp19 Gen Polimorfizmi Tayini
 • Osteoporosis Paneli : Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmleri (Taq, Fok, Bsm1) ve 25 OH Vitamin D Düzey Ölçümü
 • Paraoksanaz Gen Polimorfizmleri (PON1 55, PON1 192)
 • Obezite Paneli (Adiponektin, Leptin, Dopamin D2, Resistin, PPAR-gama)
 • M30 ve M65 Paneli
 • PPAR Paneli  (PPAR alfa L162V, PPARbeta/delta +294 T/C, PPARgama C161T ve Pro12Ala)
 • Hiperkoagulabilite Paneli CYP2C9-VKORC1 (Warfarin) 
 • Onkoloji  Paneli UGT1A1
 • Onkoloji  Paneli 5FU
 • Onkogram Paneli (4’lü İlaç)
 • Onkogram Paneli (8’li İlaç)
 • Kemokin paneli (MCP-1, SDF-1, CCR5-59029, CXCR4, CCR2, CCR5-delta32)
 • Çoklu İlaç direnci paneli (MDR1 C1236T ve  C3435T Gen Polimorfizmleri
 • DNA tamir genleri paneli
 • BRCA 1 ve 2 tum gen analizi
 • Apoptotik gen polimorfizm paneli ( Survivin, TRAIL, TRAILDR4, FAS, FASL, Caspase8)
 • Hücre döngüsü gen polimorfizm paneli ( CCDN1, CDKN1, mdm2, p16)
 • Eser element tayini (çinko)
 • Eser element tayini (bakır)

 • Melike Gezen, Ümit Zeybek,  Arzu Ergen, Özlem Timirci Kahraman, Faruk Çelik, Muhammed Oguz Gökçe, Aydın Çevik. Deneysel obezite modeli oluşturulan C57BL/6J soyu farelerde ghrelin gen ekspresyonları ve protein düzeylerinin incelenmesi. Laboratuvar hayvanları bilimi 3.Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) poster 3.lük ödülü. 26-28 Eylül 2013, Kayseri.
 • Yunus Emre Ekşi, Zeynep Ermiş Karaali, İhsan Nalkıran, Ümit Zeybek, Arzu Ergen. Tip2 Diyabetli Hastalarda Myeloperoksidaz Ve Glutamat-Sistein Ligaz Katalitik Altbirim Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi. 24.Ulusal Biyokimya Kongresi Poster Ödülü. 25-28 Eylül 2012, Konya
 • 24.Ulusal Biyokimya Kongresi, “Tip2 Diyabetli Hastalarda Myeloperoksidaz Ve Glutamat-Sistein Ligaz Katalitik Altbirim Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi.” Yunus Emre Ekşi, Zeynep Ermiş Karaali, İhsan Nalkıran, Ümit Zeybek, Arzu Ergen, Poster Ödülü. 25-28 Eylül 2012, Konya
 • Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında miRNA’ların Biyomarker Olarak Rolünün Araştırılması” – Akbas F, Coskunpinar E, Aynaci E, Oltulu YM, Yildiz P. KOAH Çalışma Grubu En İyi Bildiri Ödülü 11-15 Nisan 2012, Antalya
 • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi “Variköz Ven Hastalarında MMP-2 -735 Gen Polimorfizminin Etkisinin Araştırılması” Özlem Timirci Kahraman, Uzay Görmüş, Bahar Toptaş, Özlem Küçükhüseyin, H. Arzu Ergen, Turgay İsbir,  Poster üçüncülük ödülü, Çeşme, 22-25 Eylül 2010.
 • X.ulusal Türk Biyokimya Kongresi “Reseptör 5Δ32 Polimorfizminin Preeklampsi Patogenezindeki Rolü” Gürdöl F, Ağaçhan B, Öztürk Ü, Yurdum LM ,İşbilen E., CC Kemakin, Poster birincilik ödülü, Fethiye,15-18 Nisan 2010
 • II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Sözlü Sunum Birincilik Ödülü, S.Umit Zeybek, 2004.
 • Altan Günalp İkincilik Ödülü, H.Arzu Ergen, 7.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 18-21 Eylül 2001 Eskişehir “Is there any association between Apolipoprotein E and angiotensin converting enzyme gene polymorphism in patients with Parkinson’s disease and dementia in Turkish Population? Neuroscience Res Com 27:165-173, 2000.
 • 35 Ulusal Diyabet Kongresi Serbest Bildiri Üçüncülük Ödülü, Ş.Ümit Zeybek, 1999.
 • 17. Ulusal Dermatoloji Kongresi Poster Birincilik Ödülü, S.Umit Zeybek, 1998.

Adres:

İstanbul Üniversitesi
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Vakıf Gureba Cad 34093, Çapa, İstanbul

Haritaya İBB şehir rehberinden ulaşmak için lütfen tıklayınız

E-posta :  idarimolekulertipiu@googlegroups.com

Telefon :   0 212 414 20 00/33326-33329

Fax       :   0 212 5324171