İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Araştırma Altyapıları Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Galeri