XXV. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitiminin Ardından...

17-21 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü bünyesinde İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “XXV. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi” başarı ile tamamlanmıştır. Toplam beş gün süren eğitimin sabah bölümünde teorik konular işlenmiş, öğleden sonra ise pratik uygulamaya yer verilmiştir. Eğitim sırasında Kan Hücrelerinin Gelişimi, Akan Hücre Ölçerin Tıpta Kullanımı ve Çalışma Prensibi, Akan Hücre Ölçerde Kullanılan Boyalar ve Boyama Teknikleri, İmmünfenotipleme, Hücre İçi Sitokin Tayini, NK Hücre Aktivitesi ve Proliferatif Yanıt, Akan Hücre Ölçerde Apoptoz Tayini, İmmün Yetersizliklerin Tanısında Akan Hücre Ölçer ile Analizler, Kalite Kontrol ve Standardizasyon, Örnek Alımından Raporlama Aşamasında Süreç, Hücre Ayırma Sistemleri, Allerjik Hastalıkların Tanısında Akan Hücre Ölçer, Lösemi ve Lenfoma Sınıflandırması, Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklarda İmmünfenotipleme, Erişkinlerin Akut Lösemilerinde Akan Hücre Ölçümü Sonuçlarının Yorumlanması, Çocukluk Çağı Lösemilerinde Akan Hücre Ölçümü Sonuçlarının Yorumlanması, Pediatrik ALL’de Akan Hücre Ölçer ile Minimal Rezidüel Hastalık Tanısı, DNA Analizi, Mikrobiyolojide Akan Hücre Ölçerin Yeri, Akan Hücre Ölçer Verilerinin WinMDI Programında Değerlendirilmesi, Yeni Uygulamalar ve Farklı Kullanım Alanları gibi konularda uzman konuşmacılar tarafından bilgi aktarılmıştır.   

 


Yirmi Üniversite, 2 Özel Hastane ve 1 Şehir Hastanesi, 11 Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 34 katılımcının (Istanbul, Ankara, Gaziantep, Samsun, Konya, Trabzon, Antalya, Bursa, Kocaeli, Malatya, Sakarya ve Zonguldak) Akan Hücre Ölçer kullanımı konusunda eğitim aldığı etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.