Neuroscience

The Department of Neuroscience established in 1988 was the first neuroscience department in the country According to the development of basic and educational facilities of the department, neuroscience master and doctoral programs began in 1997. The initial master program was improved in 2007 with a new structure build by cooperation of more than 40 multidisciplinary academicians from various departments of Istanbul University. In addition, major development was made in training activities of the department by adding new Master and doctoral programs, like Advanced Neurological master program, Electro-neurological physiology program and Advanced Neurological doctoral program.

Neuroscience Master program and Advanced Neurological doctorate programs complete each other and are multidisciplinary programs, giving students brain investigation (besides medical schools, students graduated from different departments such as biology, psychology and engineering) opportunities to get education as neuroscientists.

The aim of Advanced Neurological master programs and Electro-neurological physiology master program is to give education to specialists of neurology and psychology to improve their experience in areas of behavioural and cognitive neurology and clinic neurophysiology.Masters degree in Advanced Neurological Sciences

Obligatory courses:

INBI7017: Seminar

INBI7019: Semiology of Behavioral Neurology

INBI7020: Basic Principles of Behavioral Neuroscience

INBI7021: Advanced Neuropsychology

Elective courses:

INBI7022: Basic Principles of Neuroscience

INBI7023: Cognitive Electrophysiology

INBI7024: Movement Disorders

INBI7025: Speech Pathology

INBI7026: Neuropsychiatric and Geriatric Psychiatry

Masters degree in Electro-Neuro-Physiology

Obligatory courses:

ELNF 7010: Seminar

ELNF 7001: Introduction to Electroencephalography (EEG)

ELNF 7003: Advanced Electroencephalography (EEG)

ELNF 7002: Basic Electromyography (EMG)

ELNF 7004: Advanced Electromyography (EMG)

Elective Courses

ELNF 7005: Evoked Potentials (EP)

ELNF 7006: Electroencephalography (EEG) Application

ELNF 7007: Electromyography (EMG) Application

ELNF 7011: Evoked Potentials (EP) Application

ELNF 7006: Elektroneurophysiology in terms of Clinical Neurology

ELNF 7008: Elektroneurophysiology Journal Discussion

Masters degree in Neuroscience

Obligatory courses:

SNBL 7013: Neuroscience Seminar

SNBL 7001: Cellular Neurobiology

SNBL 7002: Introduction to Nervous System

SNBL 7011: Sensory Systems

Elective courses:

SNBL 7009: Human Neuroanatomy

SNBL 7012: Neuroimmunology

SNBL 7003: Basic Neuropharmacology

SNBL 7010: Basic Mathematics for Neuroscience

SNBL 7004: Exp. Design and Research Methods for Neuroscience

SNBL 7005: Introduction to Cognitive Neuroscience

SNBL 7006: Neurogenetics

SNBL 7007: Central Nervous System Diseases

SNBL 7008: Neuroradiology

PhD Programme of Advanced Neurological Sciences

Obligatory Courses:

INBI9027: Seminar

INBI9003: Cellular and Molecular Neuroscience

INBI9004: Sensory and Motor Systems of the Brain

INBI9005: Regulatory Systems of Brain

INBI9001: Behavioral and Cognitive Neuroscience

INBI9006: Laboratory Rotation

 

Elective Courses:

INBI9014: Neurobiology of Disorders

INBI9007: Electrophysiology in Cognitive Neuroscience

INBI9008: Molecular Neurogenetics

INBI9028: Central Nervous System (CNS) Pathology

INBI9009: Systems and Models in Cognitive Psychology

INBI9015: Clinical Neurophysiology

INBI9010: Research Methods in Neuroscience

INBI9002: Cognitive Neuroscience Seminar Programme

INBI9011: Advanced Topics in Neuroscience

INBI9029: Experimental Models in Neuropsychiatric Disorders

INBI9012: Neuropsychology

INBI9013: Philosophy of Neuroscience

INBI9016: Advanced NeuroimagingPlanned duration of studies:

Planned duration of all three master programs is 4 terms (2 years). In the first two terms (first year) year students are expected to follow courses and last two terms (second year) they are expected to write the master thesis; prolonging the master thesis writing period from two terms (one year) to four terms (two years) is possible.

 

Planned duration of the PhD program differs in terms of the students’ background in the related fields:

 

For students who have an MD in a related field; planned duration of the study is 8 terms (four years) and students are expected to successfully finish the courses minimum in two  terms (one year), maximum in four terms (two years). For these students; the minimum duration of the whole PhD period is six terms (3 years).

 

For students who only have an undergraduate diploma in a related field; planned duration of the study is 10 terms and students are expected to successfully finish the courses minimum in four  terms (two years), maximum in six terms (three years). For these students; the minimum period of the whole PhD program is eight terms (4 years).

Students are also expected to write a thesis in the limits of the duration of the study; but if the students are not able to finish the project on time, it is also possible to prolong the thesis writing period maximum four terms (two years) more.

 

 Table of credits for courses and thesis preparation:

 

Students of Masters Degree in Cognitive Neurology, MD in Electro-Neuro-Physiology and MD in Neuroscience Programs have to successfully complete at least 7 courses, not less than 21 credits in total, in addition to “Seminar” course and the Thesis. Seminar course and master thesis worth no credit and is evaluated as “Successful” (Passed) or “Unsuccessful” (Failed).

 

Students who have an MD in a related field and are in PhD program of Neuroscience have to successfully complete at least 8 courses, not less than 24 credits in total; and students who only have an undergraduate diploma in a related field are in PhD program of Neuroscience have to successfully complete at least 15 courses, not less than 45 credits in total. All students of PhD program are also expected to follow “Seminar” course (no credit), successfully pass the Proficiency Exam and write a thesis.Academic requirements for applicants to the Programme

Masters degree in Neuroscience

Direct Acceptance:

Students graduated from Medical Biology, Biology, Chemistry, Veterinary, Psychology, Molecular Biology and Genetics or Medical Faculty can apply to the program.

Scientific Preparation Needed Acceptance:

Students graduated from Physics, Biomedical Engineering, Electronic Engineering, Computer Engineering and School of Pharmacy can apply to the program with the need to continue a one-year scientific preparation period, which’s curriculum includes courses from Physiology department, before starting the program.

Masters degree in Cognitive Neurology (Advanced Neurological Sciences)

Medical Doctors who are graduated from Medical Faculty and had their profession on department of Neurology or Psychiatry can apply to this programme.

Masters degree in Electro-Neuro-Physiology

Medical Doctors who are graduated from Medical Faculty and had their profession on department of Neurology or Psychiatry can apply to this programme.

PhD Programme of Neuroscience (Advanced Neurological Sciences)

Direct Acceptance:

Students graduated from Medical Faculty or Veterinary Faculty or have a Master Degree of Neuroscience, Physiology, Biophysics, Histology, Embryology, Pharmacology, Anatomy, Biochemistry, Molecular Biology and Genetics or have written a master thesis related with the field of Neuroscience can apply to the program.

Scientific Preparation Needed Acceptance:

Students who have a Master Degree of Biology, Physic, Chemistry, Biomedical Engineering, Electronic Engineering, Computer Engineering, Chemistry Engineering, Pharmacy or Psychology can apply to the program with the need to follow a one-year scientific preparation period, which’s curriculum includes courses from Physiology department, before starting the program.


Davranış Laboratuvarı Bu laboratuarda, özellikle yeme  davranışı ile ilaçlara dirençli epilepsi modeli alanında 15 yılı aşan  çalışmalar bulunmaktadır. Hayvanlarda depresyon, anksiyete ve öğrenme-bellek  çalışmaları yapılmaktadır.   Davranıştan, moleküler mekanizmalara  kadar çalışılabilecek donanımı bulunan laboratuvarda;

·         kuyruk çekme testi,   ·         yükseltilmiş artı labirent testi,   ·         zorunlu yüzme testi,   ·         sıcak tabla testi,   ·         motor aktivite ve ·         rota rod cihazları bulunmaktadır.

 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı Deneysel Elektrofizyoloji çalışmaları  alanında gelişmiş laboratuar ekipmanı ve deneyime sahiptir. Deney hayvanlarına  kortikal ve derinlik elektrodları yerleştirilebilen ve bu elektrodları en  ekonomik sınırlarda üreten ve kullanan bir laboratuvardır. Kimyasal maddelerle  oluşturulan deneysel epilepsi modellerinde subkortikal yapılar arasındaki  ilişki ve bu ilişkinin kortekse olan yansıması multiunit aktiviteden  yararlanılarak laboratuarımızda geliştirilmiş olan kayıt sistemi sayesinde  incelenmektedir.   Uyku-uyanıklık ve davranışta sözü geçen  ilişkiler incelenmekte ve ayrıca uyku ile nöbet ilişkisi yoğun biçimde  çalışılmaktadır. Uyandırılmış potansiyeller çalışıldığı bir laboratuarı ile  deneysel uyku çalışmaları amacıyla donanımı tamamlanmış bir diğer alt  laboratuarı daha bulunmaktadır.    Laboratuarda bulunan izole organ  banyosunda, çeşitli maddelerin uygulanması sonucu oluşan etkiler  incelenebilmektedir. Çok amaçlı kayıt sistemi “Grass model 7400” poligrafı ile  donanımlı çalışmalar sürmektedir. İzometrik kas kasılma yanıtlarının ve basınç  değişimlerinin farklı modellerde incelenmektedir.

 

Isı Vibrasyon Testi Laboratuvarı Periferik sinir sisteminde duysal  iletileri elektromiyografiden daha hassas ve girişimsel olmayan bir metodla  inceleyen ısı-vibrasyon laboratuvarı uzun zamandır çalışmaktadır. Bu test ağrı, ısı (soğuk ve sıcak) ve  vibrasyon gibi duyuların taşındığı, periferik sinir lifleri ile ilgili en  hassas ve en gelişmiş araştırma yöntemidir. Duysal nöropatiler, genetik ve  biyokimya çalışmaları ile eşgüdümlü olarak incelenmektedir.

 

Nörogenetik Laboratuvarı Nöroloji ve psikiyatri alanındaki  çeşitli hastalık gruplarından -İnme (stroke), Migren, Alzheimer Hastalığı,  Parkinson Hastalığı, Diabetik Polinöropati, Şizofreni, Bipolar Hastalık,  Obsesif-Kompulsif Bozukluk- elde edilen DNA ve serumları Nörogenetik  laboratuvarında uygun koşullarda bulunmaktadır. – 400 şizofren hasta  ve 300 birinci dereceden yakınlarının, – 300 bipolar hasta ve 300 birinci dereceden yakınlarının, – 100 obsesif-kompulsif hastanın, – 250 inmeli hastanın, – 200 migrenli hastanın,  – 150 Alzheimer hastasının, – 200 Parkinson hastasının, DNA’sı araştırma amacıyla bulunmaktadır.   Bu hastalıkları kapsayan polimorfizm  çalışması ve biyokimyasal çalışmalar yapılabilmektedir. İnsan beyninde  yaşlanmayla değişime uğrayan protein, enzim, mitokondri alanındaki moleküler  çalışmaların yapılabilmesi için insan beyin bankası bulunmaktadır.


Under ConstructionUnder ConstructionPreeklampsi Sıçan Modelinde Lipopolisakkarid ile Oluşturulan Septik Şokun Beyin Damar Geçirgenliğine Etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ÖNAP-24210. 2012. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Mutlu Küçük]

Sıçanda oluşturulan preeklamsinin astrositik glial fibriler asidik protein yapımına etkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: BYP-22442. 2012. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya]

Tübitak 111S326; Yürütücü-Erdem Tüzün; Seronegatif Nöromiyelitis Optika Hastalarında Yeni Antinöronal Antikorların Protein Makroarray Metodu İle Belirlenmesi; Ocak 2012-Ocak 2013; 25,000 TL.

Tübitak 109S353; Yardımcı Araştırmacı-Erdem Tüzün; MuSK(+) Myasthenia Gravis: Fizyopatolojik Mekanizmalar; Nisan 2011- Nisan 2013; 178,000 TL.

Travmatik beyin hasarı oluşturulan sıçanlarda Beta-Hidroksibütiratın beyin damar geçirgenliğine etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: 12610. 2011- . (Nurcan Orhan-Yürütücü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Kaya]

Sepsis sırasında hipokampal TNF-alfa ve Interlökin 1-alfa düzeyindeki değişiklikler. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ACİP-14995. 2011. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İmdat Elmas]

Preeklamptik sıçanlarda beyin ödeminin aquaporin-4 ile ilişkisi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje no: ACİP-12405. 2011. (Nurcan Orhan-Yardımcı araştırıcı) [Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya]

Septik sıçanlarda oluşturulan epileptik nöbetleri takiben beyin c-fos aktivite değişiklikleri. Proje no: YÖP-4545. 2010. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

Kortikal malformasyonlu yavru sıçanlarda tekrarlanan hipertermik nöbetlerin kan-beyin bariyerindeki fonksiyonel ve yapısal özellikler üzerine etkileri. Proje no: NP-4534. 2010 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

Abdominal insizyon ve hiperbarik oksijen uygulanmasının kan-beyin bariyer geçirgenliğine etkileri. Proje no: ACİP-8064. 2010. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

Preeklamsi sıçan modelinde beyin doku c-fos aktivitesindeki değişiklikler” (Proje no: BYP-3765. 2010 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Kaya)

Mezial Temporal Lob Epilepsilerinin mtDNA Mutasyon ve SNP’lerinin Taranması. ÖNAP-3141. 2009 (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Candan Gürses)

Tekrarlanan Travmatik Beyin Hasarı ve Posttravmatik Epilepside Beyin Bariyeri, Proje no: 3148. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nadir Arıcan)

Standart IgG ve IgMden zenginleştirilmiş immunoglobulinlerin endotoksemi oluşturulan sıçanlarda kan beyin bariyeri geçirgenliği üzerine etkilerinin araştırılması. Proje no: 2865. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Figen Esen]

Kortikal Displazi oluşturulan sıçanlarda akut PTZ ile kan beyin bariyeri ve beyin parankimindeki değişiklikler. (Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Nurcan Orhan; Yürütücü: Doç. Dr. Candan Gürses). 2007.

Serebral İskemide Vinpocetin Bileşiğinin Olaya İlişkin Potansiyeller ve Mitokondrial Enzimler Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 106S326 (SBAG-3535). (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın, Doç. Dr. Elif Özkök, Dr. Cem İsmail Küçükali; Araş.Gör. Nurcan Orhan)

Serebral İskemi/Reperfüzyon ile Oluşturulan Sıçanlarda Eksojen Antioksidan ve Nitrik Oksit İnhibitörlerinin Apoptotik ve Lipit Peroksidasyon Belirteçleri Üzerine Etkileri. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 606/15122006. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın, Doç. Dr. Elif Özkök, Dr. Cem İsmail Küçükali; Araş.Gör. Nurcan Orhan)

Aterosklerotik olgularda oksidatif stres ile proinflamatuar sitokin ve metalloprotienazların genetik aryasyonları arasındaki ilişki İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 620/15122006. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Kişilerde Eşleşme Bozucu Protein 2 ve Mangan Superoksit Dismutaz Polimorfizmlerinin Oksidatif Stres İle İlişkisi. Proje no: T-822/27122005. (Proje yürütücüsü: Araş. Gör. Nurcan Orhan. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Makbule Aydın.)

Mitokondriyal Hastalıklarda Genetik ve Biyokimyasal Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 219/29042004. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Kardiyovasküler hastalıklarda matriks metallo proteinazlar ve pro-inflamatuar sitokinlerin polimorfizmi. TÜBİTAK SBAG-HD-146 (106S132). (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Beyin Gangliozid, Glutatyon ve Malondialdehid Düzeylerinin Yaşa Bağlı Değişimi’ İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 79/160695. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Mide ve Meme Kanserli Olgularda Nitrik Oksit Düzeylerinin İncelenmesi’ İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1427/05052000. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Miyokardial Korumada Membran Üzerine Bağlı Enzimler Lizinopril’in Koruyucu Etkisi” İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Öncelikli Proje, Ö-11011/17052001. (Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Erişkin Sıçan ve Farede Deneysel Otoimmün Diabet Oluşum Mekanizması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 96-97/220489. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Hepatit B Virüs DNA Probu üretimi ve bu aracın Hepatit B’nin Klinik tanısında kullanımı. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 507/071191. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Brassica Oleracea Var. Capitata Extract Karsinojenez Süreci, Lipid Peroksidasyonu ve İmmün Sistem Üzerine Olan Etkileri. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 743/280795. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Aterosklerozda Apolipoprotein E, Okside-LDL ve Lipid Profili İlişkisinin Araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1211/181298. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

Tip 2 Diabetes Mellitus ve Birinci Derece Yakınlarında Oksidatif stres (Nitrik oksit, Endotelin-1, LDL, MDA ve Glutatyon) ile İnsülin Direnci arasındaki ilişki. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 1750/21122001. (Projede yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Makbule Aydın)

National

2008 Publications

Kara I, Muduroglu A. Mitokondri ve Yaşlanma. Türkiye Klinikleri Dergisi. Vol 1. No   2. 2008 Özel Sayı.

2007 Publications

H. Güleç, O. Kavakcı, MY. Güleç, Cİ. Küçükali. Şizofreni Hastalarında Frontal Değerlendirme Bataryası Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Düşünen Adam 20(3):151-157, 2007.

H. Güleç, MY. Güleç, Cİ. Küçükali. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konmuş Erkek Mahkümlarda IOWA Kumar Testi Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Türkiye’de Psikiyatri 9(2): 91-97, 2007.

2006 Publications

H. Güleç, O. Kavakcı, MY. Güleç, Cİ. Küçükali. Türk Toplumunda Şizofreni Tanısı Konmuş Hastalardaki Frontal Değerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamasının Geçerliliği ve Güvenirliği. Düşünen Adam 19(4):180-185, 2006.

Cetinkaya Y, Ozkok E, Gencer M, Aydın M, Tireli H, Kara I. Is Total Sialic Acid a marker for Stroke. J of Neurological Sciences [Turkish]  2006; 23(1): 14-19.

2004 Publications

Çetinkaya Y, Gencer M, Özkök E, Aydın M, Yüksel GA, Tireli H, Kara İ. İdiyopatik Parkinson Hastalığı ve Sialik asit. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Düşünen Adam, 2004; 17(4): 205-208.

 2003 Publications

Keskindemirci G, İşoğlu-Alkaç Ü, Ermutlu N, Nurten A, Uluğ T, Karadeniz Ş, Beydağı H, Kara İ, Karamürsel S. Otuziki kanaldan alınan EEG kaydında bimodal uyaran yanıtının özellikleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 206-212, 2003.

 2002 Publications

Elif  Özkök, Makbule Aydın, Yıldız Tütüncü, Serpil Salman, Fatih Salman, Sacide Erden, İlhan Satman, Kubilay Karşıdağ, Nevin Dinççağ, M Temel Yılmaz. Tip 2 Diabetes Mellitus’da Malondialdehid ve  Glutatyon düzeyleri. Türk Diyabet Yıllığı 2001-2002 :115-119.

International

2011 Publications

Tüzün E, Kürtüncü M, Türkoğlu R, Içöz S, Pehlivan M, Birişik O, Eraksoy M,Akman-Demir G. Enhanced complement consumption in neuromyelitis optica and Behçet’s disease patients. J Neuroimmunol. 2011;233:211-5.

Tüzün E, Huda R, Christadoss P. Complement and cytokine based therapeuticstrategies in myasthenia gravis. J Autoimmun. 2011 May 31.

Tüzün E, Erdağ E, Durmus H, Brenner T, Türkoglu R, Kürtüncü M, Lang B,Akman-Demir G, Eraksoy M, Vincent A. Autoantibodies to neuronal surface antigens in thyroid antibody-positive and -negative limbic encephalitis. Neurol India.2011;59:47-50.

Türkoğlu R, Tüzün E, Içöz S, Birişik O, Erdağ E, Kürtüncü M, Akman-Demir G. Antineuronal antibodies in migraine patients with white matter lesions. Int J Neurosci. 2011;121:33-6.

Qi H, Li J, Allman W, Saini SS, Tüzün E, Wu X, Estes DM, Christadoss P.Genetic deficiency of estrogen receptor alpha fails to influence experimentalautoimmune myasthenia gravis pathogenesis. J Neuroimmunol. 2011;234:165-7.

Pehlivan M, Kürtüncü M, Tüzün E, Shugaiv E, Mutlu M, Eraksoy M, Akman-Demir G. The comparison of socio-economic conditions and personal hygiene habits ofneuro-Behçet’s disease and multiple sclerosis patients. Int J Hyg Environ Health.2011 Apr 21.

Bayram A, Bayraktaroglu Z, Karahan E, Erdogan B, Bilgic B, Ozker M, Kasikci I, Duru AD, Ademoglu A, Ozturk C, Arikan K, Tarhan N, Demiralp T. Simultaneous EEG/fMRI analysis of the resonance phenomena in steady-state visual evoked responses. Clinical EEG and Neuroscience 2011; 42 (2); 98-106.

Akman-Demir G, Tüzün E, Waters P, Içöz S, Kürtüncü M, Jarius S, Yapıcı Z,Mutlu M, Yeşilot N, Vincent A, Eraksoy M. Prognostic implications of aquaporin-4 antibody status in neuromyelitis optica patients. J Neurol. 2011;258:464-70.

2010 Publications

Tüzün E, Kürtüncü M, Lang B, Içöz S, Akman-Demir G, Eraksoy M, Vincent A. Bickerstaff’s encephalitis and Miller Fisher syndrome associated withvoltage-gated potassium channel and novel anti-neuronal antibodies. Eur J Neurol.2010;17:1304-7.

Turkoglu R, Tuzun E. Steroid-responsive myeloneuropathy associated withantithyroid antibodies. J Spinal Cord Med. 2010;33(3):278-80.

Kucukali CI, Aydin M, Ozkok E, Bilge E, Zengin A, Cakir U, Kara I. Angiotensin-converting enzyme polymorphism in schizophrenia, bipolar disorders, and their first-degree relatives. Psychiatr Genet 2010 Feb; 20(1): 14-19.

Kilic G, Ismail Kucukali C, Orhan N, Ozkok E, Zengin A, Aydin M, Kara I. Are GRIK3 (T928G) gene variants in schizophrenia patients different from those in their first-degree relatives? Psychiatry Res. 2010  30;175(1-2):43-6.

Kaya D, Tüzün E, Dinçer A, Pamir MN, Kürtüncü M. A rare case of multiplesclerosis and cerebral hemorrhage associated with osteopetrosis. Diagn IntervRadiol. 2010;16: 16-9.

Içöz S, Tüzün E, Kürtüncü M, Durmuş H, Mutlu M, Eraksoy M, Akman-Demir G. Enhanced IL-6 production in aquaporin-4 antibody positive neuromyelitis opticapatients. Int J Neurosci. 2010;120:71-5.

Gokkusu C, Tulubas F, Unlucerci Y, Ozkok E, Umman B, Aydin M. Homocysteine and pro-inflammatory cytokine concentrations in acute heart disease.Cytokine. 2010 Apr;50(1):15-8.

Gokkusu C, Aydin M, Ozkok E, Tulubas F, Elitok A, Pamukcu B, Umman B. Influences of genetic variants in interleukin-15 and serum interleukin-15 levels on coronary heart disease. Cytokine 2010 Jan; 49(1):58-63.

Durmuş H, Tüzün E, Içöz S, Akman-Demir G, Parman Y. Sensorimotor neuropathyassociated with endometrioid endometrial carcinoma. Eur J Obstet Gynecol ReprodBiol. 2010;150:216-7.

Canbay E, Agachan B, Ozturk T, Giris M, Asoglu O, Balik E, Bugra D. Dual inhibition of wound healing and oxidative process by montelukast in experimental colon anastomoses. J Surg Res. 2010;17: 248-55.

Avtan SM, Kaya M, Orhan N, Arslan A, Arican N, Toklu AS, Gürses C, Elmas I, Kucuk M, Ahishali B. The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeability in septic rats. Brain Res. 2011; 1412:63-72.

Ahishali B, Kaya M, Orhan N, Arican N, Ekizoglu O, Elmas I, Kucuk M, Kemikler G, Kalayci R, Gurses C. 2010. Effects of levetiracetam on blood-brain barrier disturbances following hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia. Life Sci., 87(19-22): 609-19.

2009 Publications 

Yalçinkaya S, Unlüçerçi Y, Giriş M, Olgaç V, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M. Oxidative and nitrosative stress and apoptosis in the liver of rats fed on high methionine diet: protective effect of taurine. Nutrition. 2009; 25: 436-44.

Tüzün E, Zhou L, Baehring JM, Bannykh S, Rosenfeld MR, Dalmau J. Evidence forantibody-mediated pathogenesis in anti-NMDAR encephalitis associated with ovarianteratoma. Acta Neuropathol. 2009;118:737-43.

Türkoğlu R, Tüzün E. Brainstem encephalitis following influenza vaccination: favorable response to steroid treatment. Vaccine. 2009;27:7253-6.

Nurten A, Ozerman B, Ozen I, Kara I. The role of solid food intake on antimuscarinic-induced convulsions in fasted mice. Epilepsy Behav. 2009 Mar 21.

Kürtüncü M, Tüzün E, Durmuş H, Mutlu M, Akman-Demir G, Eraksoy M. Primarycerebral lymphoma with a 5-year remission to single-agent corticosteroids. LeukLymphoma. 2009;50.

Kucukali CI, Aydin M, Ozkok E, Bilge E, Orhan N, Zengin A, Kara I.  Do schizophrenia and bipolar disorders share a common disease susceptibility variant at the MMP3 gene? Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 30; 33(3): 557-61.

Gurses C, Ekizoglu O, Orhan N, Ustek D, Arican N, Ahishali B, Elmas I, Kucuk M, Bilgic B, Kemikler G, Kalayci R, Karadeniz A, Kaya MLevetiracetam decreases the seizure activity and blood-brain barrier permeability in pentylenetetrazole-kindled rats with cortical dysplasia. Brain Research, 2009. 1281: 71-83.

Giriş M, Erbil Y, Depboylu B, Mete O, Türkoğlu U, Abbasoğlu SD, Uysal M. Heme Oxygenase-1 Prevents Hyperthyroidism Induced Hepatic Damage via an Antioxidant and Antiapoptotic Pathway. J Surg Res. 2009; 164: 266-75.

Enginar N, Nurten A, Özünal ZG, Zengin A. Scopolamine-induced convulsions in fasted mice after food intake: the effect of duration of food deprivation. Epilepsia 2009 Jan;50(1):143-6. Impact Factor 3.526.

Aydin M, Gokkusu C, Ozkok E, Tulubas F, Unlucerci Y, Pamukcu B, Ozbek Z, Umman B. Association of genetic variants in Methylenetetrahydrofolate Reductase and Paraoxonase-1 genes with homocysteine, folate and vitamin B12 in coronary artery disease. Mol Cell Biochem. 2009, 325(1-2):199-208.

2008 Publications

Uğraş B, Giriş M, Erbil Y, Gökpinar M, Citlak G, Işsever H, Bozbora A, Oztezcan S. Early prediction of anastomotic leakage after colorectal surgery by measuring peritoneal cytokines: prospective study. Int J Surg. 2008 ; 6:28-35.

Ozseker F, Büyüköztürk S, Gelincik A, Depboylu B, Genç S, Giriş M, Eroğlu H, Erden S, Colakoğlu B, Dal M, Akkor A. Neurotrophins: are they meaningful in chronic spontaneous urticaria? Asian Pac J Allergy Immunol. 2008; 26:83-88.

Ozkok E, Aydin M, Babalik E, Ozbek Z, Ince N, Kara I. Combined impact of matrix metalloproteinase-3 and paraoxonase 1 55/192 gene variants on coronary artery disease in Turkish patients. Med Sci Monit 2008; 14(10): CR536-42.

Ozbek Z, Kucukali CI, Ozkok E, Orhan N, Aydin M, Kilic G, Sazci A, Kara I.  Effect of the methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on homocysteine, folate and vitamin B12 in patients with bipolar disorder and relatives. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 1; 32(5): 1331-7.

Kucukali CI, Aydin M, Ozkok E, Orhan N, Cakir U, Kilic G, Ozbek Z, Ince N, Kara I. 2008. Paraoxonase-1 55/192 genotypes in schizophrenic patients and their relatives in Turkish population. Psychiatric Genetics, 18(6): 289-94.

Kaya M, Gurses C, Kalayci R, Ekizoglu O, Ahishali B, Orhan N, Oku B, Arican N, Ustek D, Bilgic B, Elmas I, Kucuk M, Kemikler G. 2008. Morphological and functional changes of blood-brain barrier in kindled rats with cortical dysplasia. Brain Research, 1208: 181-91.

 Giriş M, Depboylu B, Doğru-Abbasoğlu S, Erbil Y, Olgaç V, Aliş H, Aykaç-Toker G, Uysal M. Effect of taurine on oxidative stress and apoptosis-related protein expression in trinitrobenzene sulphonic acid-induced colitis. Clin Exp Immunol. 2008;152:102-10.

Erbil Y, Giriş M, Salmaslioglu A, Ozluk Y, Barbaros U, Yanik BT, Kapran Y, Abbasoglu SD, Ozarmagan S. The effect of anti-thyroid drug treatment duration on thyroid gland microvessel density and intraoperative blood loss in patients with Graves’ disease. Surgery. 2008;143: 216-25.

2007 Publications

Kara I, Ozkok E, Aydin M, Orhan N, Cetinkaya Y, Gencer M, Kilic G, Tireli H. 2007. Combined effects of ACE and MMP-3 polymorphisms on migraine development. Cephalalgia, 27(3): 235-43.

Erbil Y, Ozluk Y, Giris M, Salmaslioglu A, Issever H, Barbaros U, Kapran Y, Özarmagan S, Tezelman S. Effect of Lugol solution on thyroid gland blood flow and microvessel density in the patients with Graves’ disease. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2182-90.

Erbil Y, Ozbey N, Giris M, Salmaslioglu A, Ozarmagan S, Tezelman S. Effects of thyroxine replacement therapy after thyroidectomy on lipid profile and endothelial function in patients with overt non-autoimmune hypothyroidism. Br J Surg, 2007; 94: 1485-90.

Erbil Y, Giriş M, Abbasoğlu SD, Barbaros U, Yanik BT, Necefli A, Olgaç V, Toker GA. Effect of heme oxygenase-1 induction by octreotide on TNBS-inducedcolitis. J Gastroenterol Hepatol. 2007;22:1852-58.

Basar Y, Salmayenli N, Aksoy M, Seckin S, Aydin M, Ozkok E. ACE gene polymorphism in peripheral vascular disease. Horm Metab Res 2007; 39(7): 534-37.

Aydin M, Ozkok E, Ozturk O, Agachan B, Yilmaz H, Yaylim I, Kebabcioglu S, Ispir T. Relationship between interleukin-8 and the oxidant-antioxidant system in end-stage renal failure patients. Exp Clin Transplant 2007; 5(1): 610-613.

Aydin M, Ozkok E, Cengiz S, Agaçhan B, Yilmaz H, Öztürk O, Yaylim İ, İsbir T. Changes in oxidative stres in wistar albino rats during senescence. Advances in Molecular Medicine 2007, 3(4): 171- 175.

 2006 Publications

Tuncer N, Tuglular S, Kilic G, Sazci A, Us O, Kara I. Evaluation of the angiotensin- converting enzyme ion/deletion polymorphism and the risk of ischaemic stroke. J Clin Neurosci 13(2):  224-7, 2006.

Sazci A, Ergul E, Tuncer N, Akpinar G, Kara I. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms are associated with ischemic and hemorrhagic stroke: Dual effect of MTHFR polymorphisms C677T and A1298C. Brain Res Bull. 2006 Dec 11;71(1-3):45-50. Epub 2006 Aug 15.

Nurten A, Ozen I, Karamursel S, Kara I. Electroencephalographic characterization of scopolamine-induced convulsions in fasted mice after food intakeSeizure. 2006 Oct;15(7):509-19. Epub 2006 Aug 4.

Nurten A, Enginar N. The evaluation of antimuscarinic-induced convulsions in fasted rats after food intake. Epilepsy Research 72:171-177, 2006. Impact Factor 2.663.

Aydin M, Gencer M, Cetinkaya Y, Ozkok E, Ozbek Z, Kilic G, Orken G, Tireli H, Kara I. PON1 55/192 polymorphism, oxidative stress, type, prognosis ana severity of stroke. IUBMB Life 2006; 58(3):165-172.

2005 Publications

Sazci A, Ergul E, Kucukali I, Kara I, Kaya G. Association of the C677T and A1298C polymorphisms of methylenetetrohydrofolate reductase gene with schizophrenia : asociation is significant in men but not in women. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 29(7) : 1113-23, 2005.

Sazci A, Ergul E, Kaya G, Kara I. Genotype and allele frequencies of the polymorphic methylenetetrahydrofolate reductase gene in Turkey. Cell Biochem Funct. Jan.Feb 23 (1): 51-4, 2005.

Enginar N, Nurten A, Yamantürk-Çelik P, Barış Açıkmeşe.  Scopolamine-induced convulsions in fasted mice after food intake: Effects of glucose intake, antimuscarinic activity and anticonvulsant drugs. Neuropharmacology 49:293-299, 2005. Impact Factor 3.854.

2004 Publications

Üresin Y, Erbaş B, Özek M, Özkök E, Gürol AOLosartan may prevent the elevation of plasma glucose, corticosterone and catecholamine levels induced by chronic stress. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst Jun 2004; 5 (2), 93-6.

Sazci A, Ergul E, Kucukali I, Kilic G, Kaya G, Kara I. Catechol-O-methyltransferase gene Val 198/158Met polymorphism, and susceptibility to schizophrenia: association is more significant in women. Brain Res Mol Brain Res 6; 132 (1): 5l-6, 2004.

Sanlı Ö, Armağan A, Kandıralı E, Özerman B, Ahmedov I, Solakoğlu S, Nurten A, Tunç M, Uysal V, Kadıoğlu A. TGF-beta (1) neutralizing antibodies decrease the fibrotic effects of ischemic priapizm. International Journal of Impotence Research 16:492-497, 2004. Impact Factor 3.063.

2003 Publications

Sazci A, Ergul E, Guzelhan Y, Kaya G, Kara I. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms in patients with schizophrenia. Molecular Brain Research. 117: 104-107, 2003.

 Kara I, Sazci A, Ergul E, Kaya G, Kilic G. Association of The C677T and A1298C polymorphisms in th 5,10 methylenetetrahydrofolate reductase gene in patients W migraine risk. Brain Res Mol Brain Res. 111:84-90, 2003.

Enginar N, Yamantürk P, Nurten A, Nurten R, Koyuncuoğlu H. Scopolamine-induced convulsions in fasted mice after food intake: determination of blood glucose levels, (3H) glutamate binding kinetics and antidopaminergic drug effects. Neuropharmacology 44:2:199-205, 2003. Impact Factor 3.854.

2002 Publications

Tefekli A, Armağan A, Erol B, Celtik M, Kılıcaslan I, Nurten A, Kadıoğlu AEffects of extra-corporeal shock waves on penile hemodynamics and histopathology in rats. Asian Journal of Andrology 4: 249-253, 2002. Impact Factor 1.302.

2001 Publications

Koyuncuoglu H, Nurten A, Enginar N, Ozerman B, Kara I. The effects of different 4-aminopyridine and morphine combinations on the intensity of morphine abstinence. Pharmacological Research 43: 245-250, 2001.

Isbir T, Agaçhan B, Yilmaz H, Aydin M, Kara I, Eker E, Eker D. Apolipoprotein E gene polymorphism and lipid profiles in Alzheimer’s disease. American Journal of Alzheimer’s Disease 16: 77-81, 2001.

Isbir T, Agaçhan B, Yilmaz H, Aydin M, Kara I, Eker D, Eker E. Interaction between apolipoprotein E and angiotensin converting enzyme genotype in Alzheimer’s disease. American Journal of Alzheimer’s Disease 16 (4):205-10, 2001.

Department of Neuroscience routine tests can be found in our form in detail

Please CLICK to download the form (note: Form in Turkish)

2012

2012 FENS-IBRO kurs programları

http://www.fens.org/fens-ibro-schools/

31 March-3 April: 19th Annual Cognitive Neuroscience Society Meeting. Chicago-ABD.

http://www.cnsmeeting.org/?page=home

13-15 Nisan: Kognitif IX, Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı. İstanbul-Türkiye.

http://www.istanbulcogneuro.org/

28-31 May: International Conference on Brain Dynamics and Decision Making. Ascona-İsviçre.

http://www.hifo.uzh.ch/events/upcoming/braindynamics-ascona12.html

3-11 July: RIKEN BSI Summer Program 2012, The Collective Brain. Saitama-Japonya.

http://www.brain.riken.jp/en/summer/

10-14 July: 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Beijing-Çin.

http://www.humanbrainmapping.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3458

14-18 July: 8. FENS Forum of Neuroscience. Barselona-İspanya.

http://fens2012.neurosciences.asso.fr/

27-30 July: The International Neuropsychological Society (INS) Midyear-Meeting. Oslo-Norveç.

http://www.insoslo2012.no/

23-26 September: Frontiers in Stress and Cognition: From Molecules to Behavior. Ascona-İsviçre.

http://fss2012.epfl.ch/

30 September-3 October: 4. Mediterrenian Neuroscience Society Meeting. İstanbul-Türkiye.

http://www.mns2012.org/

13-17 October: Annual SfN Meeting, Neuroscience 2012. New Orleans-ABD.

http://www.sfn.org/AM2012/

2011

Gündoğdu G., Kaşıkçı I., Demircan F., Orhan-Sungur M., Özkan-Seyhan T. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi, World of Sunrise Hotels&Convention Center-Antalya, 26-30 Ekim 2011. En İyi Poster yarışmasında üçüncülük ödülü.

 

27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2011, Sarıgerme, Muğla. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi kapsamında sözlü bildiri dalında ikincilik ödülü: Gürses C, Karabacak E, Orhan N, Arıcan N, Ahishali B, Kemikler G, Elmas İ, Çevik A, Küçük M, Kaya M. 2011. Kortikal displazili sıçanlarda VNS’nin etkisi. Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı.

 2010

Kaşıkçı I., Erdoğan B., Bayram A., Demiralp T. ECNS/ISNIP/ISPET Joint Meeting, Hilton Oteli-İstanbul, 14-18 Eylül 2010, “Simultaneous EEG-fMRI Analysis of the Retention Phase of Short-Term Memory”, Poster bildiri. Bilime katkı ödülü.

 

9-12 Haziran 2010, Perissia Otel, Kapadokya’da düzenlenen 7. Ulusal Epilepsi Kongresi’de Epilepsi ile Savaş Derneği 2010 yılı Sözlü Bildiri dalında İkincilik Ödülü; Ahıshali B, Kaya M, Orhan N, Arıcan N, Gürses C, Ekizoğlu O, Kalayci R, Elmas İ, Küçük M, Üstek D, Bilgiç B, Kemikler G. Kortikal Displazik Yavru Sıçanlarda Levatirasetam’ın Hipertermik Nöbet Şiddeti ve Kan-Beyin Bariyeri.

 

14-17 Ekim 2010, Ege Palas Otel, İzmir’de düzenlenen 9. Adli Bilimler Kongresi’nde Sözlü Bildiri dalında “Başarılı Genç Araştırmacılar” ödülü; Ekizoğlu O, Orhan N, Korur-Fincancı Ş, Arıcan N, Kaya M, Elmas İ, Gürses C, Ahıshali B. Yarı açlık modeli oluşturulan sıçanlarda frontal kortekste oksidatif stres ve günlük tiamin desteği etkileri.

 

2008

Ozkok E, Aydin M, Tutuncu Y, Salman S, Erden S, Satman I. Relationship between Oxidative stress and Endothelial Dysfunction in Type 2 Diabetes Mellitus patients and First-Degree relatives of patients. The 14th Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research International (14th SFRR), Progress in Biochemistry and Biophysics Vol 35 Supplement, P-183, 296, Beijing, China, October 18-22, 2008. Genç Araştırmacı Ödülü.

 

Küçükali Cİ, Özkök E, Aydın M, Pelin Z, Erdoğan M, Yılmaz N, Kara İ. Parkinson hastalığında İNOS (Exon 22 A/G) genetic variantlarının ve Nitrik Oksitin rolü. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkish Journal of Neurology, 112-113, 11-16 Kasım 2008. Poster ödülü.

 

2007

Türk Nöroloji Derneği tarafından 2007 yılında “Başağrısı”dalında birincilik ödülü.; “Kara I, Ozkok E, Aydin M, Orhan N, Cetinkaya Y, Gencer M, Kilic G, Tireli H. 2007. Combined effects of ACE and MMP-3 polymorphisms on migraine development. Cephalalgia, 27(3): 235-43.”

 

The study entitled with “Combined effects of ACE and MMP-3 polymorphisms on migraine development” was awarded with best study in 2007 by Association of Turkish Neurology. Elif Özkök.

 

2000

Poster  Ödülü: XVI.  Ulusal  Biyokimya  Kongresi  ve  İkinci  Uluslararası       Biyobilim  Günleri , 23 – 27 Ekim  2000 , Selçuk , İzmir. Elif Özkök.

 

1992

Elly – Lilly – Mustafa  Nevzat  1992  Diabetoloji  Ödülü:  Cengiz , S ,  Cengiz , M ,  Altuğ , T, Yıldırım , M,  Küçük , M,  Çevik , A. , Özkök , E , Özpeker , F:  Pankreas  ve  adacık otoantijeni  tanımlanması  ve  saflaştırılması  glikolipidlerin   diabet  önlenmesinde  kullanılması  çalışması  ile.

Istanbul University

Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine

Neuroscience Department

Vakıf Gureba Cad. Sehremini/Istanbul/Türkiye

Phone: +90212 4142000/ 33357

Fax: +90212 532 4171

E-mail: sinirbilim@yahoo.com