İmmünoloji Anabilim Dalı

immuno AD


İmmünoloji son yıllarda gelişen teknoloji ve yeni teknikler sayesinde hızlı gelişim gösteren bir bilim dalıdır. İmmünolojinin temel inceleme alanı olan bağışıklık sistemi tüm canlı organizmalarda yaşamsal bir öneme sahiptir.

İmmün sistem organizmanın kendine yabancı olan antijenleri doğal ve kazanılmış komponentleri arasındaki çok yönlü ve karmaşık işleyiş ve denge sayesinde tanıyıp yok edebilme yeteneğindedir., Ülkemizde hem sağlık hem de diğer biyolojik bilim dallarında yapılacak temel immünolojik araştırmaların önemi büyüktür. İmmünoloji bilimi, allerjik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları (AIDS, viral ve bakteriyal enfeksiyonlar, paraziter hastalıklar), yeni aşılar, kanser oluşumu, primer ve sekonder immün yetersizlikler ve tedavileri, otoimmün ve romatizmal hastalıkların gelişimi ve tedavileri, solid organ transplantasyonu, kemik iliği transplantasyonu gibi farklı alanlarda araştırmalarını yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan İmmünoloji Anabilim Dalı Türkiye’de kurulan ilk İmmünoloji Anabilim Dalıdır. İmmünoloji Anabilim Dalı bünyesinde Flow Sitometri, Doku Kültürü, İmmünfloresan, ELISA Laboratuvarı ve Hücre Ayırım Laboratuvarı gibi pek çok farklı ünite bulunmakta olup bu ünitelerde; allerji, transplantasyon immünolojisi, tüberküloz immünolojisi çalışmaları ile diğer anabilim dallarıyla ortak olarak nöroimmünoloji ve tümör immünolojisi çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Adı geçen ünitelerde hem rutin tetkikler hem de proje bazında çalışmalar yürütülmektedir. 1989 yılında ilk olarak İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulan akan hücreölçer sistemi ile başlatılan projeler çerçevesinde çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu konudaki bilgi birikimi 1995 yılından itibaren her sene düzenlenen “Uygulamalı Akan Hücreölçer Eğitimi” yoluyla bu alanda çalışan araştırıcılara aktarılmaktadır.

2017 yılı itibarıyle 23.sü düzenlenen eğitim programına her yıl Türkiye genelinde katılım olmaktadır. Aziz Sancar DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından 1995 yılından itibaren düzenlenen ve yurtiçi yüksek katılımın gözlendiği akan hücreölçer kursları yeni kullanıcılar için bir başlangıç, kullanıcılar için ise detaylı bir bilgi alışverişi sağlarken, oluşabilecek projelerde yeni işbirlikleri için de cazip bir ortam oluşturulmaktadır. İmmünoloji Anabilim Dalında aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İmmünoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları sürdürülmektedir.

İmmünoloji Anabilim Dalı rutin ve proje çalışmalarına ve eğitim etkinliklerine devam etmekte ve hızla gelişen immünoloji bilimindeki yenilikleri takip ederek ülkemizdeki immünoloji biliminin gelişimine katkıda bulunmaktadır.


MEZUNİYET KOŞULU…

ALES KOŞULU…

YABANCI DİL KOŞULU…

YATAY GEÇİŞ KOŞULU…

 

Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve başvuru tarihlerini İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün web sitesinden bulabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için: İÜ Eğitim Bilgi Sistemi


YÜKSEK LİSANS /DOKTORA

PROGRAMIN AMACI

Müfredat, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.

İmmünoloji yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında sırasıyla bir yıl ve iki yıl süresince öğrenciler yoğun teorik ve pratik dersler görmektedir. Eğitimin başlamasını takiben öğrenciler Aziz Sancar DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından her hafta düzenlenen dergi kulübü ve seminerlere katılmakta ve bizzat kendileri de yayın sunmakta ve seminer vermektedir. Öğrenciler tez çalışmalarını laboratuvarda her aşamasından bizzat sorumlu olarak tamamlamaktadır.

 

Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen gerek kurs gerekse tek bir konuyu detayı ile irdeleyen konu başlıklı çalıştaylara katılmalarının sağlanması ile öğrencilerin gündemi yakalamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin sunum becerilerini arttırmaları amacıyla bu tarz kurslara gönderilmelerine ortam sağlanarak bu becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla Aziz Sancar DETAE bünyesinde “Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi” , ” Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı ” vs. kurslar düzenlenmektedir.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

İmmünoloji Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde öğrencinin makale okuma, anlatma, seminer verme, yayın takibi gibi kişisel becerileri kazanmanın yanı sıra İmmünoloji alanında bilimsel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Diyabet ve Otoimmün Hastalıklar, Adacık hücre transplantasyonu, Astım ve Allerji, Astımda doğal öldürücü hücrelerin ölüm mekanizmaları, Enfeksiyon İmmünolojisi ve Tüberküloz, Tüberküloz immünolojisi, NK hücre ve hücre alt grupları, NK hücrelerinin fenotipik karakterizasyonu, Akan Hücre Ölçer ve Yöntemleri, Tümör İmmünolojisi, Akut lenfoid lösemilerde MRD takibi, İmmün yetersizlikler

Ayrıntılı bilgi için: İÜ Eğitim Bilgi Sistemi


2017 – 2018 GÜZ Yarıyılı Yüksek Lisans & Doktora Ders Programları;

7001 ders programı

7002 ders programı

9007 ders programı 

9008 ders programı

 

İmmünoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

 Mezunların Öğrenme Çıktıları

* Bilgi

İmmünoloji alanında uluslararası çalışmaları ve yayınları takip edebilir düzeyde bilgi sahibi olmak

* Beceri

İmmünoloji alanında anabilim dalı dahilinde yada diğer kurumlarda ilgili laboratuvar teknikleri konusunda gereken teorik ve/veya uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olmak

* Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda bilimsel etik ve ahlaki davranış ve düşüncelere sahip olması

Kabul Koşulları

Biyoloji Lisans,Eczacılık Lisans (4 yıllık), Kimya Lisans ,Kimya Yüksek Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans,Tıbbi Biyoloji Lisans mezunu olmak

Mezuniyet Koşulları

Sağlık bilimleri enstitüsü tarafından belirlenen kredi toplamına sahip olmak ve başarı ile tez dönemini tamamlamak

Alınacak Derece / Ünvan

Mezunlar İmmünoloji Bilim Uzmanı unvanını alırlar

  


İmmünoloji Anabilim Dalı  Doktora Programı

Mezunların Öğrenme Çıktıları

* Bilgi

İmmünoloji alanında uluslararası çalışmaları ve yayınları takip edebilir düzeyde bilgi sahibi olmak

* Beceri

İmmünoloji alanında anabilim dalı dahilinde yada diğer kurumlarda ilgili laboratuvar teknikleri konusunda gereken teorik ve/veya uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olmak

* Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda bilimsel etik ve ahlaki davranış ve düşüncelere sahip olması

Kabul Koşulları

Programlar DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, İmmünoloji Anabilim Dalında uygulanmaktadır. Yüksek Lisans Programına katılmak için Tıbbi Biyolog, Biyolog, Kimyager, Kimya Yüksek Mühendisi, Eczacı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu olma ön koşulları aranmaktadır. Doktora programına başvuru için ise Tıp Doktoru, Dişhekimi, Veteriner Hekim, Temel Tıp Bilimlerinde Yüksek Lisans Mezunu olma şartları aranmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen ders kredisini tamamlamış olmak, doktora yeterlik sınavını başarı ile geçmek, tez bitirme sınavında başarılı olmak

Alınacak Derece / Ünvan

Eğitimini tamamlayanlar Immünoloji Doktoru unvanı alırlar

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ      :       18 Eylül 2017 – 22 Aralık 2017          

Bitirme sınav tarihleri                                   :        25 Aralık 2017-05 Ocak 2018

Bütünleme sınav tarihleri                            :        08-15 Ocak 2018

 

IMMN 7017 SEMİNER

IMMN 9018 SEMİNER

 

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Günnur DENİZ

Yer:     Aziz Sancar DETAE Prof. Dr. Ahmet Sevim Büyükdevrim Kütüphanesi

Saat:   13.30


TarihSaatKonuAnlatan
12 Ekim PERŞEMBE13.30Seminer Hazırlama ve Sunma TeknikleriProf. Dr. Günnur Deniz
19 Ekim13.30Bilimsel Çalışmalarda Etik UygulamalarProf. Dr. Yağız Üresin
26 Ekim13.30Primer İmünyetmezliklerde Genetik TanıDr. Sinem Fırtına
2 Kasım13.30Rekombinan Allerjen ÜretimiProf. Dr. Nazlı Arda
9 Kasım13.30Utku Güneş
16 Kasım13.30Toll like Reseptör Ailesi ve Hastalıklarla İlişkisiProf. Dr. H. Arzu Ergen
23 Kasım13.30Oğuz Ufuk İdiz
30 Kasım13.30Prenatal Tanıda Rh Uyuşmazlığı Ve ÖnemiDoç. Dr. Tuba Günel
7 Aralık13.30Cansu Topal Yalçın
14 Aralık13.30Duygu İlke Çıkman

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI  DERGİ KULÜBÜ

Yer:     İ.Ü. Aziz Sancar DETAE, Tuncay Altuğ Toplantı Salonu

Saat:    13.00

 

TarihSaatAnlatan
16 Ekim 2017

PAZARTESİ

13.00Doç. Dr. Umut Can Küçüksezer

 

23 Ekim13.00Cansu Topal Yalçın
30 Ekim13.00Fatma Betül Öktelik
6 Kasım13.00Dr. Sema Bilgiç Gazioğlu
13 Kasım13.00Fatih Örem
20 Kasım13.00Nurcan Çırak
27 Kasım13.00Dr. Nilgün Akdeniz
4 Aralık13.00Tuncay Gündüz
11 Aralık13.00Duygu İlke Çıkman

 

UYGULAMALI AKAN HÜCRE ÖLÇER EĞİTİMİ

1989 yılında ilk olarak İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulan akan hücre ölçer (flow sitometri) sistemi ile başlatılan projeler çerçevesinde çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu konudaki bilgi birikimi 1995 yılından itibaren her sene düzenlenen “Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi” yoluyla bu alanda çalışan araştırıcılara aktarılmaktadır.

Aziz Sancar DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından 1995 yılından itibaren düzenlenen ve yurtiçi yüksek katılımın gözlendiği Akan Hücre Ölçer kursları yeni kullanıcılar için bir başlangıç, kullanıcılar için ise detaylı bir bilgi alışverişi sağlarken, oluşabilecek projelerde yeni işbirlikleri için de cazip bir ortam oluşturulmaktadır.

Son olarak, XXIII. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi, 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalında yapılmıştır.

 

Toplantı programını indirmek için lütfen TIKLAYINIZ…

Aslı Önder GÜLTEZ AŞAMASI
Belkıs ERTEKTEZ AŞAMASI
Ümit ASLANHANTEZ AŞAMASI
Özden ÖZCANTEZ AŞAMASI
Mina EBRAHİMZADEHTEZ AŞAMASI
Utku GÜNEŞTEZ AŞAMASI
Ayşe ENGİNTEZ AŞAMASI
Fatma Betül ÖKTELİKDERS AŞAMASI
Murat KOŞERTEZ AŞAMASI
Bahar ERYAŞARTEZ AŞAMASI
Adil Meriç ALTINÖZTEZ AŞAMASI
Nilgün SALLAKÇITEZ AŞAMASI
Hüseyin ÇOBANTEZ AŞAMASI
Sabiha Leyla Pur ÖZYİĞİTTEZ AŞAMASI
Nuh Mehmet ŞAHİNTEZ AŞAMASI
Pınar KASAPOĞLUTEZ AŞAMASI
Ayşe Bilge ÖZTÜRKTEZ AŞAMASI
Celal Altuğ DÜZGÜNGÜTEZ AŞAMASI
İlhan TAHRALITEZ AŞAMASI
Çağdaş Uğur ADAŞTEZ AŞAMASI
Hatice Kübra AKAYTEZ AŞAMASI
Ali ALİZADEHTEZ AŞAMASI
Mehtap Ülker DEMİRELTEZ AŞAMASI
Mortaza ABDOLLAHVANDTEZ AŞAMASI
Meral GÜNALDITEZ AŞAMASI
Mustafa DEMİRTÜRKTEZ AŞAMASI
Nurcan ÇIRAKTEZ AŞAMASI
Ufuk Oğuz İDİZDERS AŞAMASI
Ahmet SALDUZDERS AŞAMASI
Fatih ÖREMDERS AŞAMASI
Ömersen YILDIRIMDERS AŞAMASI

 2015 yeni projeler…

* Proje no: 88/15052003 Proje Başlığı: Behçet hastalığının patogenezinde Th1/Th2 sitokinlerinin rolü

* Proje no:211/29042004 Proje Başlığı: Sebebi açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde T regulatuar hücrelerinin rolü

* Proje no: 257/23082004 Proje Başlığı: Tip I diyabette T regulatuar hücrelerin hücre içi sitokin profilleri

* Proje no: 388/03062005 Proje Başlığı: Tedaviye yönelik kemik iliği ve kordon kanı mezenkimal kök hücre eldesi ve yönlendirilmesi

* Proje no: 395/03062005 Omega-3 ve Vitamin D3’ün langerhans adacık transplantasyonu sonrası graft sağkalımı üzerine etkileri

* Proje no: 464/27122005 Diyabetik yapılmış ve yapılmamış Wistar Albino ratlarda akut ve kronik egzersizin T ve B hücreleri IL-1 β, IL-6, IL-10, TNF-a ve IFN-g üzerine etkisi

* Proje no: 722/24062005 Keten tohumunun adacık transplantasyonu üzerine etkileri

* Proje No: 690/15122006 Pankreatektomili hastalarda otolog Langerhans adacık transplantasyonu

* Proje No: T-16/15122006 Sıçanlarda ve metabolik sendrom hastalarında antihipertansif ilaç kullanımının plazma leptin, resistin, adiponektin, IL-6, IL-8 düzeyleri ve insülin direnci üzerine etkileri

* Proje No: 387/03062005 Antifosfolipid sendromlu hastalarda periferik kan dolaşan endotel hücrelerinin incelenmesi

* Proje No: 4222/2009 Proje Başlığı: Agammaglobulinemilerde BTK ekspresyonunun fenotipik ve genotipik analizi. Yürütücü Suzan ÇINAR (DETAE)

· Proje No: 870 Proje Başlığı: İn vitro hücre analiz ve yüksek-hızlı ayrıştırma sistemi. Yürütücü Günnur DENİZ (DETAE)

· Proje no: 466 Proje Başlığı: Astım immünopatogenezinde NK ve regülatör T hücrelerinin yeri. Yürütücü: Nilgün Okumuş Akdeniz

· Proje Başlığı: QuantiFERON-TB GOLD ve IP-10 ELISA Düzeylerinin LTBE ve Aktif Tüberküloz ile İlişkisi. Yürütücü: Kaya Köksalan (DETAE) ·

ACİP Proje No: 7586/2010 Proje Başlığı: PZR (Polmeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile bakteri ve virüs varlığı araştırılan odontojenik kist materyellerinde makrofaj kaynaklı sitokin düzeylerinin saptanması

· Proje no: 1875 Proje Başlığı: Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Antijene Spesifik T Hücre Yanıtının Araştırılması ve BCG Aşısının Bu Sürece Etkisi İstanbul Üniversitesi BAP Birimi TUBİTAK Projeleri

* Proje no: 107S087 Proje Başlığı: Astımda doğal öldürücü (NK) hücrelerin aktivasyona bağlı ölümü

* Proje No:107S276 Proje Başlığı:“Kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin sıçan pankreas adacıkları ile ko- kültürünün insülin-üreten hücrelere farklılaşma potansiyeline etkisi”Diğer disiplinlerle ortak olarak yürütülen projeler :

İ.Ü Tıp Fakültesi İle Ortak Yürütülen Uzmanlık ve Doktora Tezleri

· Trombosit aktivasyonunun düzenlenmesinde MRP-1’in fonksiyonunun hastalıklarla olan ilişkisinin araştırılması. Tıbbi Biyolog Çiğdem Bayram Gürel’in doktora tez çalışması, Prof. Dr.Gönül Kanıgür’ün danışmanlığında yürütülmektedir.

· Proje No: T-889/02062006 İstanbul Üniversitesi BAP Birimi Kaynaklı Doktora Tezi Proje Yürütücüsü: Dr. Tuğçe Uzunhan ( İstanbul Tıp Fakültesi)

 

İ.Ü Veteriner Fakültesi İle Ortak Yürütülen Projeler

* Köpek meme tümör hücre serisi üzerine COX-1 ve COX-2 inhibitörlerinin etkinliğinin araştırılması. Prof. Dr. Oya KELEŞ’in (Veterinerlik Fakültesi) yürütücü olduğu, İÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2005 Eylül

 

İ.Ü Tıp Fakültesi İle Ortak Yürütülen Doktora Tezleri ·

Proje no: 373/03062005 Proje Başlığı: Septik şokta stres doz kortizon uygulamasının immünolojik ve hemodinamik parametreler üzerine etkisi.

· Proje no:3633 Proje Başlığı: Oksidatif stresin mitokondriyel parametreler açısından incelenmesi Yürütücü Doç Dr Handan Akçakaya (İTF Biyofizik Anabilim Dalı)

· Proje Başlığı: Akut lösemili çocuklarda kemoterapinin doğal öldürücü (NK) hücreler üzerine etkileri-Mayıs 2010.

Proje no: 838 Proje Başlığı: Kronik böbrek yetersizliğinde endotel disfonksiyonu, enflamasyon, oksidatif stres ve endotel progenitör hücreleri. Yürütücü: Abdullah Özkök

 

İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi İle Ortak Yürütülen Projeler

* Proje No: 485 Prof. Dr. Erhan Fıratlı adına yürütülen proje:Periodontitisli Bireylerde Görülen Genetik Polimorfizmlerin Dişeti Oluğu Sitokin ve Büyüme Faktörü Ekspresyomuna Etkisi.

* Proje No:T-43/05122006 Merih Kafaoğlu adına yürütülen tez projesi Periodontitisli bireylerde görülen genetik polimorfizmler

* Proje No : 823 Sinem Yeşil adına yürütülen tez projesi: Periodontitisli bireylerde görülen IFN-Gamma, IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 ekspresyonlarının incelenmesi

Proje No: 4644 Proje Başlığı: Dental İmplant Uygulanmış Hastalarda Enflamatuar Sitokin Düzeyleri ile Plazma Titanyum Seviyesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Yürütücü: Süleyman Kılıç (Doktora tez projesi; Danışman: Prof. Dr. Gülsüm Ak.)

 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile Ortak Yürütülen Projeler

· Proje No: ÖNAP 3063 Proje Başlığı: İstanbul Park, Bahçe ve Korularındaki Bazı Ağaç Polenlerinin Alerjenitesinin ve İmmunohistokimyasal Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü: Asuman Efe (Orman Fakültesi) ·

 

İsviçre Allerji ve Astım Enstitüsü ile ortak yürütülen projeler

* Proje adı: Toll-benzeri ligandlara NK hücre yanıtıLONG TERM FOLLOW-UP OF HYPERIMMUNOGLOBULIN M SYNDROME CASES (HİPERİMMÜNGLOBULİN M SENDROMLU OLGULARIN UZUN DÖNEM İZLEMİ) Karakoç Aydıner E, Özdemir C, Keleş S, Barış S, Adın Çınar S, Deniz G, Bahçeciler NN, Barlan IB.Asthma Allergy Immunol. 2010;8:101-7.

Specific immunotherapy and turning off the T cell: how does it work? Ozdemir C, Kucuksezer UC, Akdis M, Akdis CA. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011 Nov;107(5):381-92. Epub 2011 Jun 25. PMID: 22018608

Gaye Erten, Fatih Salman. Tip 1 diyabet ve immünite, Clinic Pediatri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 55-64, Ocak-Şubat 2007.

Gaye Erten. Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K.Abbas ve Andrew H. Lichtman, Editörler: Yıldız Camcıoğlu, Günnur Deniz. Redaksiyon.

Gaye Erten. Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K. Abbas ve Andrew H. Lichtman, Çeviri, Ek II, Fihrist, 263-290.

Gaye Erten. Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K. Abbas ve Andrew H. Lichtman, Çeviri, Ek III, Klinik Olgular, 291-300.

Günnur Deniz, Transplantasyonda NK hücreleri. İmmünolojide Gelişmeler V. Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi, Editörler: Gaye Erten, Günnur Deniz. 19-28, 2007,

Adın Çınar S. Blastik tranformasyon testleri. İmmünolojide Gelişmeler V Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi’de Editörler: Erten G, Deniz G. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2007, s171-177.

Temel immünoloji ve immünolojik teknikler. Suzan Adın Çınar, Günnur Deniz. Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler’de Editörler: Telefoncu A, Erbil MK, Zihnioğlu F, Kılınç A. Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir, 2007, s 229-270.

T hücre aktivasyonuna bağlı hepatik yıkım: Deneysel bir model. Gürel-Polat N, Adın-Çınar S, Çevik A, Küçük M, Badur S. Türk Mikrobiyol Cem Dergisi 2006, 36: 184-189.

Günnur Deniz. Hücre aracılı immün yanıtlar, Temel İmmünoloji İmmün Sistemin İşlev ve Bozuklukları, Abul K. Abbas ve Andrew H. Lichtman, Çeviri, 83-104, 2007.

G. Deniz, M.T. Yılmaz, G. Yıllar – Flow Sitometri ve Tıpta Kullanımı, Yenilenmiş 2.Baskı, 2004.

N. Urgancı, F. Çullu, G. Batmaz, T. Erkan, B. Kıran, T. Kutlu, G. Tümay, G. Özbay – Sirozlu hastalarda atrial natriüretik peptidin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi. T Klin Gastroenterohepatoloji. 13: 86-93, 2002.

N. Urgancı, F. Çullu, B. Kıran, T. Erkan, T. Kutlu – Portal hipertansiyonu olan sirozlu hastaların böbrek fonksiyonlarına serum ET-1 düzeyinin etkisi. Türk Pediatri Arşivi. 37: 103-109, 2002.

M.T. Yılmaz, A.O. Gürol – Tip 1 diyabette otoimmün beta hücre destrüksiyonu. Aktüel Tıp Diyabet Forumu, 7(6); 15-21, 2002.

Isiksacan N, Cinar S, Aktas Cetin E, Aktan M, Deniz G. Cytokine contents in chronic lymphocytic leukemia:Association with ZAP70 expression. Turk J Hematol. Aheadof print:TJH-24022 DOI: 4274/tjh.2014.0126 Kucuksezer UC, Aktas-Cetin E, Bilgic-Gazioglu S, Tugal-Tutkun I, Gül A, Deniz G. Natural killer cells dominate a Th-1 polarized response in Behçet’s disease patients with uveitis. Clin Exp Rheumatol. 2015; 33(6 Suppl 94): S24-9. IF: 2.72

Gurol AO, Kursun AO, Kasapoglu P, Aydin B, Adas CU, Ozdemir A, Cevik A, Kucuk M, Cakiris A, Kuçuksezer UC, Ustek D, Suzergoz F, Bakkaloglu H, Aydin AE, Deniz G, Karsidag K, Yilmaz MT. An Overview of the Experimental Islet Isolation in Human Pancreas. J Immune Serum Biol. 2015; 1(1): 1-3. IF: (Yeni dergi)

Ostapchuk YO, Aktas Cetin E, Perfilyeva YV, Yilmaz A, Skiba YA, Chirkin AP, Omarbaeva, AN,Talaeva SG, Belyaev NN, Deniz G. Peripheral blood NK cells expressing HLA-G, IL-10 and TGF-β in healthy donors and breast cancer Patients. Cell Immunol. 2015 Nov-Dec; 298(1-2): 37-46. IF: 1.924

Perfilyeva Y, OstapchukY, Aktas Cetin E, Yilmaz A, Deniz G, Talaeva S, Nazgul Omarbaeva N,Oskolchenko I,Belyaev N. Hyaluronan-Binding T Regulatory Cells in Peripheral Blood of Breast Cancer Patients. J Clin Cell Immunol 2015, 6:1, DOI: 10.4172/2155-9899.1000286 IF: 019

Yilmaz BA, Caliskan Y, Yilmaz A, Ozkok A, Bilge AK, Deniz G, Sariyar M, Yildiz A. Cardiovascular-renal changes after kidney donation: one-year follow-up study. 2015 Apr; 99(4): 760-4. doi: 10.1097/TP.0000000000000414. IF: 3.828

Ayayd N H, Abal O, Akdeniz NO, Kök BE, Güneş A, Y Ld R M A, Deniz G. Assessment of immune system changes subsequent to sexual abuse in adolescents. Pediatr Int. 2015 Jul 30. doi: 10.1111/ped.12767. IF: 73

Akcakaya H, Dal F, Tok S, Cinar SA, Nurten R. K562 Cells Display different vulnerability to H2O2 induced oxidative stress in differing cell cycle phases. Cell Biol Int. 2015; 39: 201-9. DOI: 10.1002/cbin.10360. IF: 933

Suzergoz F, Cinar S, Oktay R, Karakus F, Gurol Effect of the Achillea wilhelmsiiextract intake upon blood lipid profile, haematologic and immunologic parameters in the rat. Food Agric Immunol 2015; 26: 46-59. IF: 0.986

Gurol, A.O. What should be the activities of a diabetes center focused on islet transplantation? J Immune Serum Biol 2015; 1: 1-2. IF: (Yeni dergi)

Suzergoz F, Sepet E, Erdem AP, Cinar S, Ikikarakayali G, Erdem MA,Gurol AO. Activity of dental pulp cells in semisolid 3D cultures initiated by transforming growth factor-β1 and bone morphogenetic protein 2, 4. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 2015; 61: 45-48. IF: 234

Engin KN, Erdem-Kuruca S, Akgün-Dar K, Karadenizli S, Bilgiç Gazioğlu S, Arslan M. The evaluation of human tenon’s fibroblast and endothelial cell responses to antifibrotic alone and in combination with a tocopherol. Curr Eye Res. 2015 Jan, 40(1): 19-29. IF: 639

Isiksacan N, Koser M, Cemsitoglu F, Küçüksezer UC, Gurdol F. Platelet and other hemostatic characteristics in patients with chronic urticaria. Angiology. 2015; 66, 387-391. IF: 2.97

Sema Bilgiç Gazioğlu, Gökçe Akan, Fatma Atalar, Gaye Erten. PAI-1 and TNF-a profiles of adipose tissue in obese cardiovascular disease patients. Int J Clin Exp Pathol 2015; 8(12):15919-15925. IF: 1.891

Engin KN, Erdem-Kuruca S, Akgün-Dar K, Karadenizli S, Bilgiç Gazioğlu S, Arslan M.The evaluation of human tendon’s fibroblast and endothelial cell responses to antifibrotic alone and in combination with a tocopherol. Curr Eye Res. 2015; 40(1):19-29. IF: 1.639

Bilgic S, Aktas E, Salman F, Ersahin G, Ertan G, Yılmaz MT, Deniz G. Intracytoplasmic cytokine levels and neutrophil functions in early clinical stage of type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jan;79(1) :31-6

Deniz G, Erten G, Kücüksezer UC, Kocacik D, Karagiannidis C, Aktas E, Akdis CA, Akdis M. Regulatory NK cells suppress antigen-specific T cell responses. J Immunol. 2008 15;180(2):850-7.

Erten G, Gurol AO, Deniz G, Satman I, Yilmaz MT. Organ specific autoantibodies in preclinical and early clinical type 1 diabetes in Turkey. Ups J Med Sci. 2007;112(2):231-43.

G. Saruhan-Direskeneli, M. Inanc, I. Fresko, N. Akkoc, E. Dalkilic, E. Erken, Y. Karaaslan, G. Kinikli, F. Oksel, S. Pay, E. Yucel, SP. Yentur, J. Duymaz-Tozkir, V. Yilmaz, N. Inanc, H. Yazici, M. Konice, H. Direskeneli: The Role of HLA-DRB1 Shared Epitope Alleles in Predicting Short-Term Response to Leflunomide in Rheumatoid Arthritis. Rheumatology 2007, 46(12):1842-4.

Cabioglu N, Sahin A, Doucet M, Yavuz E, Igci A, O Yildirim E, Aktas E, Bilgic S, Kiran B, Deniz G, Price JE. Chemokine receptor CXCR4 expression in breast cancer as a potential predictive marker of isolated tumor cells in bone marrow. Clin Exp Metastasis. 2005;22(1):39-46

Gurol AO, Kursun AO, Suzergoz F, Kucuksezer UC, Kiran B, Kaya S, Kucuk M, Deniz G, Yilmaz MT. Peritransplant and long-term secretion of interleukin-1beta in cyclosporine treated syngeneic rats allografted with islets of langerhans. Transplant Proc. 2005 Jun;37(5):2375-2378

Aktas E, Akdis M, Bilgic S, Disch R, Falk CS, Blaser K, Akdis C, Deniz G. Different natural killer (NK) receptor expression and immunoglobulin E (IgE) regulation by NK1 and NK2 cells. Clin Exp Immunol. 2005 May;140(2):301-309

Gurol AO, Yillar G, Kursun AO, Kiran B, Aktas E, Salman S, Deniz G, Yilmaz MT. Effect of human somatotropin hormone on cultured rat islets. Transplant Proc. 2004 Jun;36(5):1613-4.

Gurol AO, Yillar G, Kursun AO, Kucuk M, Deniz G, Aktas E, Oncan N, Yilmaz MT. A modified automated method for isolation of viable pancreatic islets in laboratory animals. Transplant Proc. 2004 Jun;36(5):1526-

Akdis M, Verhagen J, Taylor A, Karamloo F, Karagiannidis C, Crameri R, Thunberg S, Deniz G, Valenta R, Fiebig H, Kegel C, Disch R, Schmidt-Weber CB, Blaser K, Akdis CA. Immune responses in healthy and allergic individuals are characterized by a fine balance between allergen-specific T regulatory 1 and T helper 2 cells. J Exp Med. 2004 Jun 7;199(11):1567-75

Arikan C, Bahceciler NN, Deniz G, Akdis M, Akkoc T, Akdis CA, Barlan IB. Bacillus Calmette-Guerin-induced interleukin-12 did not additionally improve clinical and immunologic parameters in asthmatic children treated with sublingual immunotherapy. Clin Exp Allergy. 2004 Mar;34(3):398-405

Akdis M, Trautmann A, Klunker S, Daigle I, Kucuksezer UC, Deglmann W, Disch R, Blaser K, Akdis CA. T helper (Th) 2 predominance in atopic diseases is due to preferential apoptosis of circulating memory/effector Th1 cells. FASEB J. 2003 Jun;17(9):1026-35

G.Deniz, M. Akdiş, E. Aktaş, K. Blaser, CA. Akdiş. Human NK1 and NK2 subsets determined by purification of IFN- gamma-secreting and IFN-gamma-nonsecreting NK cells. Eur J Immunol. 32(3): 879-84, 2002.

N. Cabıoğlu, S. Bilgiç, G. Deniz, E. Aktaş, Y. Seyhun, A. Turna, K. Gunay, F. Esen. Decreased cytokine expression in peripheral blood leukocytes of patients with severe sepsis. Arch Surg. 137 (9): 1037-43. 2002

A. Akköse, B. Ömer, G. Deniz, E. Darendeliler. Detection of DNA single- strand breaks and glutathione in mononuclear blood cells of radiotherapy techinians. Addiction Biology. 7: 409-414, 2002.

N. Cabıoğlu, A. İğci, E.O. Yıldırım, E. Aktaş, S. Bilgiç, E. Yavuz, M. Müslümanoğlu, Y. Bozfakioğlu, M. Keçer, V. Özmen, G. Deniz. An ultrasensitive tumor enriched flow-cytometric assay for detection of isolated tumor cells in bone marrow of patients with breast cancer. Am. J. Surg. 184: 414-417, 2002.

H. Kuzu-Karşılayan, E. Eryılmaz, G. Yıllar, G. Deniz, G. Yanıkkaya-Demirel. Spectrophotometric determination of leukocytes in blood. J. Clin. Lab. Analy. 16 (5): 233-236, 2002.

Süzergöz, F., A.P. Erdem, E. Sepet, M. Bektaş, N. Yalman ve A.O. Gürol, “Dental pulpa kök hücrelerinin izolasyonu, koloni oluşturma yeteneği ve kök hücre içeriğinin belirlenmesi üzerine bir ön çalışma,” Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29(1), 128-133, 2009.

Süzergöz, F., S. Büyüköztürk, F. Özşeker, A.O. Gürol ve G. Deniz, “Lymphocyte markers and proliferative responses to microbial antigens in patients with allergic rhinitis,”Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29(3), 625-631, 2009.

Kiran, B., T. Cagatay, P. Clark, F. Kosar, P. Cagatay, S. Yurt, F. Suzergoz ve A.O. Gurol,“Can immune parameters be used as a predictor to distinguish between pulmonary multi-drug resistant and drug sensitive tuberculosis?”Archives of Medical Science—Makale Kabul Edildi (01.07.2009).

Aktas E, Kucuksezer UC, Bilgic S, Erten G, Deniz G. Relationship between CD107a expression and cytotoxic activity. Cell Immunol. 2009;254(2):149-54.

Aktas E, Erten G, Kucuksezer UC, Deniz G. Natural killer cells: versatile roles in autoimmune and infectious diseases. Expert Review of Clinical Immunology 2009:5(4):405-420.

Petzold A, Altintas A, Andreoni L, Bartos A, Berthele A, Blankenstein MA, Buee L, Castellazzi M, Cepok S, Comabella M, Constantinescu CS, Deisenhammer F, Deniz G, Erten G, Espiño M, Fainardi E, Franciotta D, Freedman MS, Giedraitis V, Gilhus NE, Giovannoni G, Glabinski A, Grieb P, Hartung HP, Hemmer B, Herukka SK, Hintzen R, Ingelsson M, Jackson S, Jacobsen S, Jafari N, Jalosinski M, Jarius S, Kapaki E, Kieseier BC, Koel-Simmelink MJ, Kornhuber J, Kuhle J, Kurzepa J, Lalive PH, Lannfelt L, Lehmensiek V, Lewczuk P, Livrea P, Marnetto F, Martino D, Menge T, Norgren N, Papuć E, Paraskevas GP, Pirttilä T, Rajda C, Rejdak K, Ricny J, Ripova D, Rosengren L, Ruggieri M, Schraen S, Shaw G, Sindic C, Siva A, Stigbrand T, Stonebridge I, Topcular B, Trojano M, Tumani H, Twaalfhoven HA, Vécsei L, Van Pesch V, Vanderstichele H, Vedeler C, Verbeek MM, Villar LM, Weissert R, Wildemann B, Yang C, Yao K, Teunissen CE. Neurofilament ELISA validation. J Immunol Methods. 2010 Jan 31;352(1-2):23-31.

Aktas E, Ciftci F, Bilgic S, Sezer O, Bozkanat E, Deniz O, Citici U, Deniz G. Peripheral Immune Response in Pulmonary Tuberculosis. Scandinavian Journal of Immunology 2009:70(3);300-308.

Kucuksezer UC, Duymaz-Tozkir J, Gul A, Saruhan-Direskeneli G. No association of granzyme B gene polymorphism with Behcet’s disease. Clin Exp Rheumatol. 2009; 27 (2 supl 53): 102.

Oral HB, Deniz G, Zouali M. Functional imaging in the immune system. Eur J Immunol. 2009 Jan 7;39(1):7-10.

Deniz G, Oral HB, Zouali M. Frontiers in clinical immunology 2008. Scand J Immunol. 2009 Aug;70(2):163-71.

Artac H, Reisli I, Kara R, Pico-Knijnenburg, Adın-Cınar S, Pekcan S, Jol-van der Zijde CM, van Tol MJD, Bakker-Jonges LE, van Dongen JJM, van der Burg M, van Zelm MC. B-cell maturation and antibody responses in individuals carrying a mutated CD19 allele. Genes and Immunity sanal yayın 6 Mayıs 2010; doi: 10.1038/gene.2010.22

Guloksuz S, Aktas Cetin E, Cetin T, Deniz G, Oral ET, Nutt DJ. Cytokine levels in euthymic bipolar patients. J Affect Disord. 2010 Nov;126(3):458-62.

kevas GP, Pirttilä T, Rajda C, Rejdak K, Ricny J, Ripova D, Rosengren L, Ruggieri M, Schraen S, Shaw G, Sindic C, Siva A, Stigbrand T, Stonebridge I, Topcular B, Trojano M, Tumani H, Twaalfhoven HA, Vécsei L, Van Pesch V, Vanderstichele H, Vedeler C, Verbeek MM, Villar LM, Weissert R, Wildemann B, Yang C, Yao K, Teunissen CE. Neurofilament ELISA validation. J Immunol Methods. 2010 Jan 31;352(1-2):23-31.

Akdeniz N, Aktas E, Erten G, Bilgic S, Deniz G. Lymphocyte subpopulation differences in count and function of cord, maternal and adult blood (TJH-13007. kabul edildi).

Kiran B, Cagatay T, Clark P, Kosar F, Cagatay P, Yurt S, Suzergoz F, Gurol AO. Can Immune Parameters Be Used as A Predictor To Distinguish Between Pulmonary Multi-Drug Resistant and Drug Sensitive Tuberculosis? Archives of Medical Science. 2010 6, 77-82.

Gurol AO, Kursun-Okten A, Suzergoz F, Kucuksezer UC, Cevik A, Ornek O, Kaya S, Karsidag K, Deniz G, Malaisse WJ, Yilmaz MT. IL-1β and glycemia levels are inversely proportional in early period of allo- and xenotransplantation of islets of Langerhans. Metabolic and Functional Research on Diabetes (Online). 2010 3, 15-19.

Erguven M, Yazihan N, Aktas E, Sabanci A, Li CJ, Oktem G, Bilir A. Carvedilol in glioma treatment alone and with imatinib in vitro. Int J Oncol. 2010 Apr;36(4):857-66.

Bilir A, Erguven M, Yazihan N, Aktas E, Oktem G Sabanci A. Enhancement of vinorelbine-induced cytotoxicity and apoptosis by clomipramine and lithium chloride in human neuroblastoma cancer cell line SH-SY5Y. J Neurooncol 2010 100:385–95. 37.

Deniz G, Chapel H, Barlan I, de Vries E, Jaraquemada D. Women advancing science. Eur J Immunol. 2010;40(3):589-92.

RELATIONSHIP BETWEEN LYMPHOCYTES, IL2 AND THE HORMONES E2, LH, PRG AND FSH IN MENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL WOMEN Akyol S, Adın Cinar S, Purisa S, Aydınlı K.Am J Reprod Immunol. 2011 Oct;66(4):304-9.

Deniz G, Akdis M. NK cell subsets and their role in allergy. Expert Opin Biol Ther. 2011;11(7):833-41.

Deniz G, Akdis M. NK cell subsets and their role in allergy.Expert Opin Biol Ther. 2011 Jul;11(7):833-41.

Behcet’s disease: immunological relevance with arthritis of ankylosing spondylitis. Aktas-Cetin E, Cosan F, Kucuksezer UC, Bilgic S, Cagatay Y, Gul A, Deniz G. Rheumatol Int. 2012 May 11. PMID: 22576660

Induction and maintenance of allergen-specific FOXP3(+) Treg cells in human tonsils as potential first-line organs of oral tolerance. Palomares O, Rückert B, Jartti T, Kücüksezer UC, Puhakka T, Gomez E, Fahrner HB, Speiser A, Jung A, Kwok WW, Kalogjera L, Akdis M, Akdis CA. J Allergy Clin Immunol. 2011 Nov 1. PMID: 22051696

Mechanisms of immunotherapy to wasp and bee venom. Ozdemir C, Kucuksezer UC, Akdis M, Akdis CA.Clin Exp Allergy. 2011 Sep; 41(9):1226-34. doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03812.x. Epub 2011 Jul 5. PMID: 21729181

Firtina S, Sayitoglu M, Hatirnaz O, Erbilgin Y, Oztunc C, Cinar S, Yildiz I, Celkan T, Anak S, Unuvar A, Devecioglu O, Timur C, Aydogan G, Akcay A, Atay D, Turkkan E, Karaman S, Orhaner B, Sarper N, Deniz G, Ozbek U. Evaluation of PAX5 gene in the early stages of leukemic B cells in the childhood B cell acute lymphoblastic leukemia. Leuk Res. 2012 Jan;36(1):87-92.

Altinoz MA, Gedikoglu G, Deniz G. β-Thalassemia trait association with autoimmune diseases: β-globin locus proximity to the immunity genes or role of hemorphins? Immunopharmacol Immunotoxicol. 2012 Apr;34(2):181-90.

Aktas Cetin E, Cosan F, Kucuksezer UC, Bilgic S, Cagatay Y, Gul A, Deniz G. Behçet’s disease: immunological relevance with arthritis of ankylosing spondylitis. Rheumatol Int. 2012 May 11.

Bural C, Aktaş E, Deniz G, Unlüçerçi Y, Bayraktar G. Effect of leaching residual methyl methacrylate concentrations on in vitro cytotoxicity of heat polymerized denture base acrylic resin processed with different polymerization cycles. J Appl Oral Sci. 2011;19(4):306-12.

Bural C, Aktaş E, Deniz G, Unlüçerçi Y, Kızılcan N, Bayraktar G. Effect of post-polymerization heat-treatments on degree of conversion, leaching residual MMA and in vitro cytotoxicity of autopolymerizing acrylic repair resin. Dent Mater. 2011;27(11):1135-43 İmmünoloji Anabilim Dalı ile beraber ortak yürütülecek yada hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilecek projeler için Hizmet Alım Formu‘nun  doldurularak aşağıdaki mail adreslerine yollanması gerekmektedir.

Hizmet alım formunun tarafımıza ulaşmasından sonra proforma fatura ilgililere yollanacaktır.

e-Posta: gdeniz@istanbul.edu.tr2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008
Esin Aktaş Çetin: Uluslararası Katılımlı XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi (21-24 Kasım 2007), Türk İmmünoloji Derneği. ”Lenfositlerde CD107a ekspresyonu ve sitotoksik aktivite arasındaki ilişki” başlıklı bildiri ile Bilimsel araştırmacı birinciliği

 

Esin Aktaş Çetin: Uluslararası Katılımlı XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi (21-24 Kasım 2007), Türk İmmünoloji Derneği ”Kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücre eldesi ve yönlendirilmesi” başlıklı bildiri ile Bilimsel araştırmacı ikinciliği

 

Umut Küçüksezer: Türk İmmünoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü

 

XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi 21-24 Kasım 2007, Antalya. ”Allerjene özgü toleransın Th 17 hücrelerini uyaran proinflamatuar koşullar ve TLR4 ve TLR8 tetiklenmesi ile kırılması”

 

Ali Osman Gürol: 2005 Bilimsel Proje Destek Programı çerçevesinde “İnsanda Langerhans Adacık İzolasyon ve Transplantasyonu” başlıklı proje ile üçüncülük ödülü, Türkiye Diyabet Vakfı/Sanofi Aventis ödülleri, 2005

 

Sema Bilgiç Gazioğlu: Diabetes Mellitus bilimsel Bildiri Destek Ödülü, Lilly, 2005 programı çerçevesinde “Intracytoplasmic Cytokine Levels and Neutrophil Functions in Early Clinical Stage of Type 1 Diabetes Mellitus with/without Insulin Treatment” başlıklı bildiri, ikincilik ödülü

 

Fatih Salman: Türkiye Diyabet Vakfı ve Lillynin düzenlediği Diabetes Mellitus Bilimsel Bildiri destek ödülü programı çerçevesinde “Effect of Exercise on immun Parameters in Type I Diabetes” başlıklı bildiri Birincilik Ödülüne layık görülmüştür.
Adres:

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

İmmünoloji Anabilim Dalı

 Vakıf Gureba Cad 34093, Çapa – Fatih, İstanbul

 

Tel: (0212) 414.20.00 / 33342-33344

 Fax: (0212) 532.41.71 *

 

Detaylı haritaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

http://maps.google.com/?ll=41.016466,28.935628&spn=0.00633,0.021887&z=16