Enstitümüz

TANITIM

Yarım asırlık geçmişi ile İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, bilimsel araştırmalar yapan, üst düzeyde bilgi ve deneyimle donanımlı araştırmacı yetiştiren ve bilim insanları için en iyi koşullarda deney hayvanları üreten bir kurumdur.

Kuruluşundan bu yana sahip olduğu deneyimli elemanlar ve geniş laboratuvar alt yapısı ile çok sayıda Ulusal ve Uluslararası etkinliğe değerli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca Aziz Sancar DETAE, üniversite içinden ve dışından ve farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacıya da ideal çalışma ortamı sağlamaktadır.

Enstitünün kuruluş amaçlarından biri de çağdaş bilim insanı yetiştirmektir. Enstitümüzde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir. Bugüne kadar Enstitümüz Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayan pek çok bilim insanı gerek yurt içi, gerekse yurt dışı araştırma merkezlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

TARİHÇE


12.01.1945 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin ERER 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin bodrum katında bulunan yaklaşık 150-200 metrekarelik bir alanın deney hayvanları yetiştirme bölümü ve araştırma laboratuarları haline getirdiğini bildirerek, bu kuruluşa “Tecrübi Araştırma Enstitüsü” (TAE) isminin verilmesini Rektörlüğe önermiştir. Öneri kabul edilmiş ve 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Laboratuar Şefi Dr. Werner Laquer 04.10.1945 tarihinde Tecrübi Araştırma Enstitüsü’ nün ilk Müdürü olarak göreve başlamıştır. Dr. Warner Laquer 10.11.1949 tarihine kadar görevini sürdürmüştür.

Onun Türkiye’den ayrılmasından sonra, 08.02.1950 tarihinde TAE Müdürlüğüne Prof. Dr. Friedrich Reimann atanmıştır ve bu görevi 01.03.1975 tarihine kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Friedrich Reimann’ın emekli olmasından sonra TAE bir süre Prof. Dr. İlhan ULAGAY, Prof. Dr. Orhan ŞAŞMAZ, Prof. Dr. Sevim BÜYÜKDEVRİM ve Doç. Dr. Gülten ERDOĞAN’ dan oluşan bir kurul tarafından yönetilmiştir. Prof. Dr. Sevim BÜYÜKDEVRİM 1975 yılında TAE Müdürlüğüne atanmış ve TAE’nün Laboratuar hayvanlarının üretime geçmesini sağlamıştır.

01.05.1984 tarihinde Tecrübi Araştırma Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAM) adını almıştır. Merkez daha sonra 16.10.1986 tarihinde Rektörlüğe bağlanmıştır. Merkez 1992 yılında İ.Ü. Rektörlüğü’ne bağlı bir Enstitü olarak Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) adı ile yeniden yapılanmış ve Müdürlüğüne Prof. Dr. Sevim BÜYÜKDEVRİM atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU, Prof. Dr. Özdem ANĞ, Prof. Dr. Orhan ARIOĞUL, Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Turgay İSPİR ve Prof. Dr. Uğur ÖZBEK Enstitü Müdürü olarak görev yapmışlardır.  21 Eylül 2016 tarihinden itibaren bu görevi Prof. Dr. Günnur DENİZ sürdürmektedir.

DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü alan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Madalyası ve Sertifikasını İstanbul Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Kendisinin adı, 23 Mayıs 2016 günü yapılan törenle DETAE’ye verilmiş olup Enstitü “Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (ASDETAE)” olarak yeniden adlandırılmıştır.

Enstitü, 3500 m2 alan içinde her biri 500 m2’lik yedi kattan oluşmaktadır ve Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Genetik Anabilim Dalı, İmmunoloji Anabilim Dalı, Sinirbilim Anabilim Dalı olmak üzere beş Anabilim Dalına sahiptir. Ayrıca Tüberküloz ve Moleküler Epidemiyolojisi, Doku Kültürü ve Transgenik Laboratuarı ve Metabolizma ve Diyabet Araştırma ve Uygulama birimleri de Enstitüye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.Misyonumuz

Bilim dünyası, birey ve sağlığına katkı sağlamak amacıyla, farklı disiplinleri bir arada bulunduran yapısıyla, ileri bilgi ve teknoloji geliştirerek, nitelikli araştırma, eğitim ve ileri tanı hizmetleri vermektir

Vizyonumuz

Sürekli kurumsal gelişimi ilke edinmiş, sağlık ve yaşam bilimleri alanında evrensel bilim ödüllerine sahip araştırmacılarıyla bilim insanları yetiştiren, hastalık tanı ve tedavisinde önemli buluşları gerçekleştiren, araştırma projelerine önderlik eden bir araştırma enstitüsü olmaktır.​​​

BİRİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Günnur Deniz

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. H. Arzu Ergen

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Neslihan Abacı

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan Yaylım

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erdem Tüzün

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Sinirbilim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burçak Vural

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Küçük

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aziz Sancar

University of North Carolina School of Medicine, Department of Biochemistry and Biophysics, ABD

Prof. Dr. Cezmi Akdiş

İsviçre Allerji ve Astım Enstitüsü Müdürü, İsviçre

Prof. Dr. Ken J. Ishii

Osaka Üniversitesi, Ulusal Biomedikal İnovasyon, Sağlık ve Beslenme Enstitüleri, Adjuvan İnovasyon Laboratuvarı, Japonya

Prof. Dr. Talal Chatila

Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital

Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Gül

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu

İ. Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı

Prof. Dr. Batu Erman

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Doç. Dr. O. Kaya Köksalan

İ. Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Tüberküloz ve Moleküler Epidemiyolojisi Laboratuvarı

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türker Kılıç

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

KAYBETTİKLERİMİZ

Hasta Bakıcı Mühendis KAYA2001
Dr. Neşe KİREMİT KORKUT2004
Prof. Dr. A. Sevim BÜYÜKDEVRİM2010
Prof. Dr. Makbule AYDIN2011
Prof. Dr. Tuncay ALTUĞ2012
Prof. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU2013
Yard. Doç. Dr. Kenan ATEŞ2016

Tanıtım Broşürü için TIKLAYINIZ.