Tanı ve Araştırma Hizmetlerinin Listesi ve Ücretleri

LC 480 RT-PCR (Roche)

DNA ve RNA temelli araştırmalarda kullanılan, hızlı ve yüksek kapasiteli bir PCR sistemidir.

Bir seferde 96 farklı örnek çalışılabilmektedir.

Gerçek zamanlı olması nedeniyle deney devam ederken sonuçlar görüntülenebilmektedir.

Kısa sürede sonuç elde edilir (yaklaşık 90 dk.)

IVC -Individually Ventilated Cage- (Techniplast)


Özellikleri

Fareler ve sıçanlar için kullanılmaktadır.

Kafesler özel polikarbondan yapılmaktadır.

Sahip olduğu HEPA-filtre aracılığıyla deney hayvanlarını her türlü mikroorganizmalardan korur.

1-5 arası deney hayvanı barındırabilmektedir.

Özellikle ilaç çalışmalarında sterilizasyonun öneminden dolayı tercih edilmektedir.

Elimizde 48 adet kafes bulunmaktadır.

 Smartflow ek ünitesi mevcuttur ve bu ünitenin düşük voltajda çalışabilmesi nedeniyle enerji ihtiyacı minimumdur ve ortamın ısının artmasının engellenmesini sağlar.

Ultrasantrifüj (Beckman-Coulter)


Sistem yüzeye montedir (yer tabanlı).

 60.000 rpm’ ye kadar hızda çalışabilir ve yüksek hacimde ayrıştırma yapabilir.

 Proteinler, agregatlar, nükleik asitler, hücre organelleri ve kolloidal maddelerin moleküler ağırlıklarına göre ayrıştırılmasında kullanılabilir.

 Ayrıca standardizasyon ve kalibrasyon gerektirmemektedir. 

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Laboratuvarı

Prensip ve Özellikleri

Çalışma Prensibi

Objektifteki optiklerin optimal kullanımı için bir lazer ışını gönderilir. x-y yansıtma mekanizması ile bu ışın tarama ışınına çevrilir ve objektif lensi yardımıyla floresan işaretlenmiş örnek üzerindeki tek bir küçük noktaya odaklanır. Yansıtılan lazer ışını ve örnek tarafından yayılan floresan ışık karışımı aynı objektif ile tutularak dikroik ayna ile bir fotodedektör üzerine odaklanır. Floresan işaretlenmiş örnek tarafından yayılan ışık fotomultiplier tüpe gönderilirken yansıtılan ışık dikroik ayna ile ayrıştırılır. Fotodedektör önünde bulunan konfokal açıklık örnek üzerindeki tek bir noktadan yayılan floresan ışığın toplanmasını sağlar. Bu şekilde odaklanan noktanın etrafından yayılan ışığın toplanması azaltılır.

Sonuç olarak taranan örnek yüksek çözünürlükte görüntülenir. Optik kesit alma xy düzleminde veya xz, yz dikey düzlemlerinde gerçekleştirilebilir. x ve y düzlemlerinin yanısıra z ekseninde tarama fokal planın yandan görüntülenmesi etkisini yaratır. Ayrıca gerçek 3 boyutlu veri setleri toplanabilir.

 

Özellikleri

Konfokal mikroskop, bir mikroskobik görüntünün optik çözünürlüğünü ve görünürlüğünü arttırmak amacı ile noktasal ışıklandırma ve, odak düzleminden daha kalın örneklerde, odaklanmamış ışığı yok etmek için pinhole denilen küçük bir düzlemsel delikçiğin kulanıldığı bir görüntüleme tekniğidir.

 Elde edilen görüntülerin üç boyutlu yapılarının belirlenmesini mümkün hale getirir.

Kullanılan dalga boyları
488, 532, 561, 632 nm uyarım
405 nm uyarım, nukleus boyaması için

Kullanım Alanları

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop; floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş kemik, beyin ve diğer dokuların benzeri oldukça kalın kesitleri, gelişmekte olan embriyolar gibi küçük organizmalar ve bütün haldeki hücre örnekleri ile çalışma imkanı sağlar.

Bu teknoloji araştırmacılara ulaşılabilecek en yüksek ışık mikroskobu çözünürlüğü ile hücre altı yapılar, fonksiyonları ve hücre/organizma yapısının net ve 3D bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Laboratuvarını  Kullanacak Araştırıcının Dikkat Etmesi Gerekenler

Araştırıcı kullanım için laboratuvar sorumlusundan randevu almalıdır

Analiz öncesi ilgili başvuru formu doldurulmalıdır.

Analiz süreleri hafta içi 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 arasındadır.

Araştırıcı laboratuvarda analiz sırasında laboratuvar sorumlusu uzman araştırmacıya eşlik edebilir.

Olası patojen taşıma riski olan örnekler (bakteri, virus vs.) mikroskopi laboratuvarına kabul edilmez.

İncelenecek örnek insan sağlığı ve çevreye zararlı olmamalıdır.

Risk oluşturabilecek örneklerin kapsamlı ön bilgisi çalışma başlamadan önce laboratauvar sorumlusu uzmana bildirilmelidir.

Örnekler uygun koşullarda ve şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Öncesinde laboratuvar sorumlusundan gerekli bilgiler istenmelidir.

Laboratuvara getirilmesine kadar geçen sürede, örneğin saklanması ve sorumluluğu analizi yapacak araştırıcıya aittir.

Analiz öncesi ön işlem gerektiren (kurutma,fiksasyon vs.) örnekler araştırıcı tarafından hazırlanmış halde laboratuvara getirlimelidir., aksi takdirde örnekler getirildikleri şekliyle analiz edilir.

Laboratuvara getirilen örnekler,  floresans yapan maddeler (floroforlar) ışığa duyarlı olduklarından, ışık geçirmeyecek şekilde saklanmalıdır. Sorumluluk analizi yapacak araştırıcıya aittir.

Herhangi bir şekilde deforme olmuş örnekler (çatlak,çizik,kırık ya da temiz olmayan) analiz için kabul edilmeyecektir.

Örnekler araştırıcı tarafından anlaşılır olacak şekilde kodlanmalıdır, raporlamada sadece örnek kodları kullanılır.

Laboratuvara başvuran araştırıcı, kullanılacak floroforların eksitasyon ve emisyon dalgaboyu aralıklarını laboratuvar sorumlusu uzman personele bildirmelidir. Gerekli bilgi için laboratuvar sorumlusu ile temasa geçilmelidir.

İnsan sağlığı açısından karanlığa bağlı etkiler göz önüne alındığından ve oda sıcaklığında meydana gelecek artışın olumsuz etkilerden korunmak için konfokal mikroskopun günlük çalışma süresi 4 saat ile sınırlandırılmıştır.

Yağ immersiyon gerektiren tipik bir örneğin ortalama analiz süresi 15 dakikadır.

Ücretlendirme örnek/saat olacak şekildedir

Örnek ve değerlendirme şartları ve süreç için müracaat esnasında laboratuvar sorumlusu ile temas geçilmelidir.

Herhangi bir konuda danışmak için infokonfokal@gmail.com  adresi ile iletişime geçiniz.


Ücretlendirme 

 Enstitümüzde bulunan Leica TCS-SPE markalı lazer taramalı konfokal mikroskobunun saatlik kullanım ücreti İstanbul Üniversitesi mensupları hariç 150,00TL, İstanbul Üniversitesi mensupları için 90TL

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15